26 квітня 2017 року в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" пройшли урочистості з нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності. В урочистому засіданні, яке проходить під девізом Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Інновації: підвищення якості життя", взяли участь представники НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації України, ректорату, викладачі, студенти, співробітники відділу з питань інтелектуальної власності та комерціалізації наукових розробок КПІ ім. Ігоря Сікорського, провідні фахівці в галузі інтелектуальної власності. Семінар відкрив проректор з наукової роботи академік НАН України М.Ю.Ільченко, який  привітав учасників з Міжнародним днем інтелектуальної власності. Учасників семінару також вітали: заступник проректора з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського В.А.Барбаш та завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Г.О.Андрощук. Після привітань були вручені грамоти співробітникам і студентам Київського політехнічного за активну діяльність у галузі інтелектуальної власності, активну винахідницьку діяльність, активну наукову роботу у сфері інтелектуальної власності та участь у конференціях.

У рамках заходу відбувся науково-практичний семінар, приурочений до Міжнародного дня інтелектуальної власності, на тему "Інноваційна  діяльність та практика судового захисту", організований кафедрою КВМ (завідувач – В.Б.Струтинський). Учасники семінару заслухали такі доповіді: "Лікарський засіб в об'єктах промислової власності" (завідувач лабораторії біоетики та біобезпеки НДІ ІВ НАПрН України, консультант Центру гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності В.В.Писєва); "Патентуй изобретения с молодости – не упусти шанс стать миллионером" (директор компанії IPStyle, патентний повірений України, адвокат, голова комітету ААУ з інтелектуальної власності, член комітету Міжнародної асоціації з торгових марок (INTA) по боротьбі з контрафактом, член Американської асоціації права інтелектуальної власності (AIPLA), Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності (AIPPI) М.Ю. Ортинська); "Средства доказывания в делах, связанных с признанием или нарушением прав интеллектуальной собственности" (начальник відділу досліджень об'єктів інтелектуальної власності та інформатизації ДП "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації України, судовий експерт Н.В.Кісіль); "Комерціалізація інтелектуальної власності: шлях винахідників мільйонерів та винахідників невдах" (начальник відділу економічних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації України І.Ю.Поліщук); "Вільне використання творів для навчання" (завідувач сектора суміжних прав відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України В.М. Троцька).

Порівняно з минулими роками, тематика доповідей, з якими виступили учасники семінару, постійно доповнюється і охоплює широке коло питань, що стосуються різних сфер інтелектуальної власності та взаємовідносин, які виникають у процесі створення об'єктів інтелектуальної власності та реалізації і захисту прав на них.

Такі зустрічі і семінари сприяють формуванню зацікавленості студентів проблемами інтелектуальної власності та її використання у майбутній професійній діяльності.

О.А.Фоя, ст. викладач,
В.Б.Струтинський, зав. кафедри конструювання верстатів та машин ММІ

Дата події