13 квітня 2017 р. в Центрі культури та мистецтв відбулася Конференція трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка розглянула виконання Колективного договору, Угоди про охорону праці і Колективної угоди між адміністрацією та студентськими організаціями за період з квітня 2016 року по квітень 2017 року, і затвердила Колективний договір на новий термін.

На початку засідання конференція обрала робочу президію у складі ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського, голови профкому співробітників В.І.Молчанова, першого проректора Ю.І.Якименка, голови профкому студентів А.Ю.Гаврушкевича, голови Студентської ради А.С.Єрофєєва. Також до президії було запрошено голову Ради Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України О.М.Яцуня. Далі засідання вів перший проректор Ю.І.Якименко.

Зі звітом адміністрації про виконання Колективного договору за період з квітня 2016 року по квітень 2017 року виступив ректор університету М.З.Згуровський. Він всебічно висвітлив діяльність університету за основними напрямами: навчально-виховна робота, науково-інноваційна діяльність, проекти перспективного розвитку, міжнародні зв’язки,адміністративно-господарська робота. Ректор звернув увагу на труднощі, з якими довелося зіткнутися колективу в минулому році і на початку поточного. Змінився порядок фінансування університету. Тепер держава виділяє кошти залежно від наявної кількості студентів, а не від кількості студентів, прийнятих на перший курс. Крім того, з року в рік через високі вимоги наш університет приймає на перший курс менше, ніж максимальне держзамовлення. У цьому навчальному році припинився прийом студентів для підготовки на освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст". Це призвело до зменшення кількості студентів, і, як наслідок, – зменшення обсягів фінансування. Існування малочисельних навчальних груп студентів вимагає введення змішаного навчання – поєднання аудиторних занять з дистанційними. Через зменшення кількості студентів може виникнути необхідність перед початком нового навчального року скоротити деяку кількість науково-педагогічних працівників.

Зростання цін на енергоносії і та обставина, що держава вже не повністю фінансує оплату комунальних послуг, призвели до того, що з метою економії коштів адміністрація за погодженням з профкомами взимку цього року була змушена відключити на місяць від теплопостачання значну кількість навчальних аудиторій, запровадивши заняття у дві зміни. Багато проблем викликало зменшення обсягу стипендіального забезпечення починаючи з січня 2017 р. Ректор повідомив про заходи, яких адміністрація вживала з метою пом'якшення наслідків дії зовнішніх негативних чинників. Серед цих заходів – розвиток співпраці з інвесторами і спонсорами. Зокрема, завдяки залученню нових інвесторів, активізувалося будівництво нового гуртожитку. За рахунок коштів спонсорів виконано низку робіт з благоустрою території кампусу. Наприкінці своєї доповіді ректор проаналізував виконання розділів Колективного договору.

Голова профспілкового комітету співробітників В.І.Молчанов розповів про роботу, яку проводив очолюваний ним профком із захисту прав працівників університету. Він, зокрема, повідомив, що у звітному періоді працівники університету вчасно отримували заробітну плату, а також надбавки. Розповів про роботу профкому з оздоровлення працівників. Водночас відзначив, що взимку через неналежний температурний режим у приміщеннях зросла кількість захворювань, відповідно – виданих лікарняних листів. Віталій Іванович також розповів про масові акції протесту, які організовували профспілки, і в яких активну участь брали освітяни, у тому числі працівники КПІ ім. Ігоря Сікорського. Він зауважив, що такі акції доведеться проводити і ближчим часом. Завершуючи виступ, голова профкому повідомив, що комісія з перевірки виконання Колективного договору визнала його виконаним у цілому, роботу ректора за звітний період оцінила позитивно і визнала задовільною. Він також закликав учасників конференції затвердити Колективний договір університету на наступний період у запропонованому робочою комісією варіанті.

Голова профкому студентів А.Ю.Гаврушкевич розповів про велику повсякденну роботу, яку проводить очолювана ним організація задля покращення умов життя студентів і зменшення впливу різноманітних зовнішніх негативних чинників. Зокрема, у минулому році вдалося скоротити термін прописки першокурсників з трьох місяців до одного. На початку цього року вдалося організувати оформлення субсидій у гуртожитках. Студенти неодноразово проводили акції протесту і пікети. До органів влади було направлено більше 60 листів та звернень. Профком студентів також брав активну участь в організації різноманітних культурно-масових і спортивних заходів. А.Ю.Гаврушкевич повідомив, що профком студентів оцінив роботу адміністрації університету і виконання Колективної угоди позитивно.

Голова Студентської ради А.С.Єрофєєв коротко повідомив про роботу ради і теж оцінив роботу адміністрації університету позитивно, а Колективну угоду як таку, що виконана повністю.

Далі виступив голова Ради Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України О.М.Яцунь. Він повідомив про складні відносини профспілок з державними органами, зокрема Урядом України: урядовці мало прислухаються до думок профспілок, а більше – до тих, хто намагається збільшувати свої прибутки за рахунок працівників. О.М.Яцунь повідомив, що профспілки планують проводити нові масові акції протесту і закликав працівників нашого університету бути до них готовими.

За пропозицією заступника голови профспілкового комітету В.О.Корсакова звіт ректора та голів профспілкових комітетів було одноголосно затверджено, роботу ректора визнано задовільною, Колективний договір за 2016 р. та Угоду про охорону праці схвалено вважати виконаними в цілому.

Після цього під головуванням Ю.І.Якименка, за поданням представника редакційної комісії  заступника голови профспілкового комітету співробітників М.О.Безуглого, конференція розглянула та затвердила усі розділи Колективного договору і Колективної угоди на період з квітня 2017 року по квітень 2018 року з редакційними правками, які запропонувала робоча комісія.

Далі, за поданням ученого секретаря нашого університету А.А.Мельниченка, конференція розглянула і затвердила персональний склад Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. Таке затвердження пройшло вперше – відтепер, згідно з новим Законом України "Про вищу освіту", склад вчених рад ВНЗ затверджують конференції ВНЗ.

Насамкінець конференція затвердила склад комісії з контролю і супроводження інвестиційних проектів, комісії з трудових спорів та ради з житлових і соціально-побутових питань.

В. Миколаєнко