28 серпня виповнилося 80 років Ніні Антонівні Яремчук – в.о. завідувача кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, кандидату технічних наук, професору, заслуженому викладачу НТУУ "КПІ".

Н.А.Яремчук у 1960 р. закінчила з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Електровимірювальна техніка". Два роки працювала на посаді інженера, далі  вступила до аспірантури при кафедрі  вимірювальних пристроїв. Після закінчення аспірантури в 1965 році була зарахована асистентом цієї ж кафедри. У 1966 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук.

З 1966 по 2011 рік Ніна Антонівна працювала на посадах викладача, доцента та професора кафедри інформаційно-вимірювальної техніки, декана приладобудівного факультету Київського міського університету науково-технічного прогресу, члена президії республіканської спілки НТО "Приборпром", заступника декана ЕАФ з організаційної роботи, заступника директора НДІ експериментальної інформатики та метрології. З 2011 року вона виконує обов'язки завідувача кафедри інформаційно-вимірювальної техніки.

Н.А.Яремчук – творча, талановита особистість, автор і співавтор понад 230 наукових праць, у тому числі 2 монографій, 4 навчальних посібників, зокрема двотомного навчального посібника "Метрологія та вимірювання",  3 державних стандартів, 6 авторських свідоцтв. Вона підготувала та викладала більше 10 нових навчальних курсів, включаючи курс лекцій з метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем та програмних засобів, інтелектуальних засобів вимірювальної техніки, IT-технологій у вимірювальній техніці. Вона є співавтором 5 дистанційних курсів, що сертифіковані Українським інститутом інформаційних технологій в освіті, в тому числі з таких дисциплін: "Невизначеність вимірювань", "Основи метрології та вимірювальної техніки" та "Метрологічне забезпечення програмних засобів вимірювальної техніки" . За її авторством видано серію брошур товариства "Знання" з теорії похибок вимірювання. Під керівництвом Н.А. Яремчук захищено 5 дисертацій на здобуття ступеня кандидата технічних наук, дві з них – за межами України (в Німеччині та Франції).

Завдяки ініціативі та наполегливості завідувача кафедри Н.А. Яремчук співробітники та студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних навчальних і наукових проектах, у тому числі за програмою Erasmus+, співпрацюють із провідними університетами Німеччини, Франції та Польщі.

За роки роботи в КПІ ім. Ігоря Сікорського Н.А. Яремчук здобула заслужений авторитет і щиру повагу серед студентів, співробітників і викладачів. Її любов, терпіння, людяність, повага до студентів викликають захоплення у всіх, хто має честь з нею спілкуватись, а працездатність та любов до справи всього життя надихає та захоплює колег.

Ніна Антонівна веде активну наукову, методичну та організаційну роботу з розвитку і вдосконалення вищої технічної освіти України, є членом науково-методичної підкомісії МОН України, членом технічного комітету стандартизації ТК-90 "Засоби вимірювання електричних і магнітних величин", членом НМПК університету за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", членом вчених рад факультету та університету, головою атестаційної комісії кафедри.

Наукові, творчі, технічні, педагогічні досягнення Ніни Антонівни Яремчук відзначено присвоєнням почесного звання "Заслужений викладач НТУУ "КПІ".

Інтелігентна, проста і доступна у спілкуванні, небайдужа, вимоглива, справедлива та принципова в роботі, любляча та турботлива дружина, мати і бабуся в родині – це все наша Ніна Антонівна. Разом з чоловіком, професором, членом-кореспондентом НАН України Володимиром Григоровичем Ніна Антонівна виховала сина і доньку, які продовжили сімейну традицію. Син є професором Вищої технічної школи м. Гессена (Німеччина).

Щиро вітаємо Ніну Антонівну з ювілеєм! Бажаємо їй міцного здоров'я, довголіття, творчого натхнення, успіхів у роботі, тепла і добробуту в родині, уваги, любові і шани оточуючих. Щастя і благополуччя ще на довгі роки.

Колектив кафедри інформаційно-вимірювальної техніки