Всеукраїнська олімпіада з енергоменеджменту 2016 року

З 18 по 21 квітня на базі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту проходила Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Енергетичний менеджмент", у якій взяли участь представники 11 ВНЗ України. Учасники олімпіади не лише змагалися, але й відвідали Державний політехнічний музей при НТУУ "КПІ", лабораторію енергоефективного обладнання Vaillant, лабораторії кафедр електропостачання, теплотехніки та енергозбереження.

Олімпіада проводилася за напрямами "Електротехніка та електротехнології" та "Теплоенергетика". Конкурсні завдання складалися з двох теоретичних питань і трьох задач, пов'язаних з проблемами електротехніки, теплоенергетики та енергетичного менеджменту.

Переможцями олімпіади в особистому заліку стали:

  • за напрямом "Електротехніка та електротехнології": І.І. Далібожак, НТУУ "КПІ" (І місце); С.І.Герега, Тернопільський НТУ (ІІ місце); А.В.Калоша, НТУ "ХПІ", Харків (ІІІ місце);
  • за напрямом "Теплоенергетика": В.В.Бондаренко, НТУУ "КПІ" (І місце); Р.С.Науменко, Сумський державний університет (ІІ місце); І.І. Лептюхов, НТУУ "КПІ" (ІІІ місце).

У командному заліку І місце завоювала команда НТУУ "КПІ", ІІ місце – команда Тернопільського НТУ, ІІІ місце – СумДУ.

Оргкомітет олімпіади висловлює подяку керівництву і провідним викладачам університетів, які підготували обдаровану студентську молодь, що здатна вирішувати складні питання і в подальшому стане впроваджувати ідеї енергозбереження та енергоменеджменту в життя.

Особлива подяка спонсорам олімпіади: компаніям HERZ, Vaillant, WILO, BOSCH, E.NEXT, KNAUFINSULATION, "Атмосфера", Центру ресурсоефективного та чистого виробництва, Німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ, які підготували чудові подарунки студентам і викладачам ВНЗ і без участі яких неможливо було провести нагородження і закриття олімпіади.

Оргкомітет олімпіади також висловлює подяку співробітникам каф. ЕП та ТЕ, які зробили вагомий внесок в організацію і проведення олімпіади, а саме: директору ІЕЕ С.П.Денисюку, зав. каф. ТЕ В.І.Дешку, зав. каф. ЕП М.М. Федосенку, доц. каф. ЕП О.В.Бориченко, доц. каф. ТЕ В.О.Виноградову-Салтикову, ст. викл. каф. ТЕ І.О.Суходуб.

Інф. оргкомітету олімпіади