Книга про Леонардо

Досліджуючи старовинну частину бібліотечного фонду, неодмінно натрапляєш на видання, що свого часу здобули гучної слави в той чи іншій галузі науки, техніки або мистецтва, а сьогодні – маловідомі.

У фонді художньої літератури бібліотеки КПІ збереглася книга, присвячена життю і творчості всесвітньо відомого італійця Леонардо да Вінчі – живописця, скульптора, інженера, винахідника (Волынский А.Л. Леонардо-да-Винчи. – Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1909. – 498 с.).

Автор книги – Яким Львович Волинський (1861–1926), літературний і театральний критик, історик та теоретик мистецтва, філософ, письменник. Він народився в Житомирі, навчався у Петербурзькому університеті на юридичному відділенні; входив до університетського Науково-літературного товариства. Після закінчення навчання отримав ступінь кандидата права, але присвятив себе літературі. Псевдонім "Волинський" обрав як згадку про народження у Волинському краї.

У 1892 р. Волинський очолив відділ критики популярного петербурзького журналу "Северный вестник" і писав статті, присвячені творчості Льва Толстого, Федора Достоєвського, Івана Гончарова. Тоді вийшли друком його філософська робота "Теолого-політичне вчення Спінози" та книга роздумів про вплив біблійних сюжетів на творчість російських поетів. Але вершиною творчості письменника на зламі ХІХ та ХХ століть вважається монографія, присвячена Леонардо да Вінчі.

Творчістю да Вінчі Волинський зацікавився у 1896 році, під час подорожі Італією. Першими читачами дослідження стали передплатники "Северного вестника", де робота публікувалася протягом 1897–1898 рр. Окремим виданням книга вийшла в С.-Петербурзі 1900 р. у видавництві А.Ф.Маркса.

У передмові до книги автор писав: "…за исключением Англии, мне удалось побывать почти всюду, где сохраняются его работы, подлинные и спорные, следы его художественных влияний и та обстановка, среди которой протекала его жизнь и развивалось его творчество. Чтобы понять такого человека, как Леонардо да Винчи, нужно видеть собственными глазами Италию, и не из окна вагона, с быстрыми переездами из одного прославленного города в другой, а медленно пробираясь по всем тем местам, которые должны были действовать на его душу красками своей природы, характером своих горизонтов. Надо знать Тоскану, Флоренцию с ее окрестностями, Винчи, Анкиано, надо знать Ломбардию, надо изъездить на лошадях дикую Романью и Умбрию, чтобы ощутить атмосферу, которой дышал этот итальянский гений".

Книга Волинського мала великий резонанс і була відзначена спеціалістами – істориками мистецтва. Майже відразу її було перекладено італійською, а через деякий час автор отримав звання почесного громадянина Мілана. Велика колекція зібраних ним документів і матеріалів про життя і творчість легендарного майстра стала частиною меморіального музею-бібліотеки Леонардо да Вінчі в Мілані та отримала назву "Зал Якима Волинського".

Подорожі по Європі, знайомство з шедеврами мистецтва Греції, Італії та інших країн значно розширили коло творчих зацікавлень письменника. Він відкрив для себе стародавній театр, ритуальні основи балету – від давніх греків до бурхливого розвитку балетного мистецтва на початку ХХ століття. Волинський був добре знайомий з такими зірками, як Маріус Петіпа, Анна Павлова, Михайло Фокін, Айседора Дункан, часто зустрічався з ними, багато писав про їхню творчість. Дослідник вважався авторитетом у цій галузі мистецтва.

За радянських часів діяльність Волинського була пов'язана з видавництвом "Всесвітня література", деякий час він очолював петроградське відділення Спілки письменників.

Помер Яким Волинський 1926 р. й похований у Петербурзі.

Книга, що зберігається тепер у фонді рідкісної і цінної книги нашої бібліотеки, є другим виданням. Надрукована вона в київському видавництві Стефана Васильовича Кульженка – одному з найкращих і найсучасніших в Російській імперії на зламі ХІХ-ХХ ст. У передмові до другого видання автор розповідає про внесені доповнення і поправки: Леонардо да Винчи"Для нового издания моей работы о Леонардо да Винчи я пересмотрел огромный библиографический и художественный материал… С 1900 года по настоящее время я не переставал следить за литературою о Леонардо.  …я совершил несколько новых путешествий по Европе, посетил Амбуаз и Кло-Люсе, изучал рисунки и манускрипты Леонардо да Винчи в Виндзоре и британском музее. Разные апокрифы, приписываемые Леонардо да Винчи и находящиеся в частных коллекциях Италии и Франции, тоже были мною обследованы на местах, в течение четырех последних лет.

Специально для настоящего издания я ездил два раза в Милан, чтобы в "Raccolta Vinciana", при местном историческом архиве… проверить и расширить мои познания…

…Мои научные путешествия последних лет и работы над книжным материалом в библиотеках и архивах не только не поколебали моих общих критических суждений о Леонардо да Винчи и эпохе Ренессанса, но и еще более укрепили их. Титаническую фигуру Винчи я вижу и теперь в том самом освещении, в каком я видел ее десять лет назад".

Отже, друге видання книги доповнено раніше невідомими автору історичними свідченнями, окремими деталями і уточненнями.

Книга складається з шести частин: Легенда о Леонардо. Его жизнь; Интермеццо; Демоническое искусство; Addenda; Умственный гений Леонардо да Винчи; Источники. Материалы.

В останньому розділі зібрано унікальні біографічні та бібліографічні матеріали: біографія Леонардо да Вінчі у викладенні Джорджо Вазарі – видатного історіографа архітектури і мистецтва; духовний заповіт самого Леонардо та окремі фрагменти з його власноруч написаних творів; каталог художніх творів майстра.

Книга прикрашена репродукціями живописних робіт художника.

Ознайомитися з книгою Я.Волинського можна в залі рідкісних і цінних видань (зала № 2, третій поверх).

Марина Мірошниченко,  завідувач фонду рідкісних і цінних видань НТБ НТУУ "КПІ"