Науково-технічна бібліотека імені Г.І.Денисенка: минуле і сьогодення

Історія Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка НТУУ "КПІ" почалася разом із заснуванням Київського політехнічного інституту у 1898 році. До кінця 70-х років ХХ ст. фонди бібліотеки розташовувались у різних приміщеннях і корпусах. Новий період розвитку бібліотеки пов'язаний з ім'ям ректора КПІ з 1971 по 1987 р. Г.І.Денисенка, з ініціативи якого за спеціальним проектом була зведена сучасна будівля бібліотеки.

У бібліотеці 15 читальних залів на 1500 місць, зали каталогів, інформаційної та довідково-бібліографічної роботи, 8 книгосховищ, 6 абонементів: навчальної, науково-технічної, соціально-економічної і художньої літератури та періодики. Розташування функціональних підрозділів відзначається чіткістю і доцільністю.

Чотири холи бібліотеки розписані художником-монументалістом В.І. Пасивенком – лауреатом Державної премії ім. Т.Г. Шевченка. "Людина і природа" – така загальна тема розписів, кожен з яких має свою назву: "Людина і вогонь", "Людина і вода", "Людина і земля", "Людина і космос". Лейтмотивом цих розписів є думка про гармонію взаємин людини з природою. В холі бібліотеки відбуваються художні виставки майстрів мистецтв України, викладачів, працівників і студентів університету.

У фонді бібліотеки майже 3 млн примірників книг українською, російською, англійською, німецькою, французькою та іншими мовами. Фонд постійно поповнюється. Тут зберігаються також кандидатські і докторські дисертації, захищені науковцями університету, звіти про науково-дослідні роботи. Є унікальні зібрання рідкісних і цінних книг, праць викладачів університету з їх автографами, а також матеріалів з історії університету: книг, фотоальбомів, звітів про діяльність університету.

Активно використовуються вітчизняні та міжнародні можливості книгообміну з бібліотеками різних країн світу, а також МБА.

Бібліотека підтримує дружні стосунки з культурними центрами зарубіжних країн і їх бібліотеками: Британською Радою, Інформаційною службою Посольства США в Україні, Центром інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, Французьким культурним центром у Києві, Гете-Інститутом у Києві, Українсько-Японським центром. Бібліотека неодноразово отримувала гранти від Міжнародного фонду "Відродження", Інституту відкритого суспільства, Міжнародної програми "Tempus-Tacis".

У бібліотеці працює 135 висококваліфікованих спеціалістів, більшість з яких є випускниками Київського національного університету культури і мистецтв і Київського обласного училища культури, з якими бібліотека співпрацює у різних напрямах.

Традиційно фахівці НТБ проводять заняття на тему "Основи інформаційної грамотності" зі студентами 1-го курсу університету та семінарські заняття для аспірантів першого року навчання з ознайомлення та використання інформаційних ресурсів бібліотеки та патентних ресурсів вільного доступу. НТБ є базою практики для Київського національного університету культури і мистецтв, Київського коледжу культури та мистецтв, зі студентами яких проводяться практичні заняття з організації роботи бібліотеки вищого навчального закладу.

Працівники НТБ проводять велику науково-дослідну і науково-методичну роботу у галузі бібліотекознавства і бібліографії. Вони виступають з доповідями на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, беруть активну участь в організації наукових читань на базі Державного політехнічного музею при НТУУ "КПІ".

Бібліотека є багаторічним офіційним партнером Української бібліотечної асоціації, добре відомої у вітчизняному і світовому фаховому просторі. Фахівці НТБ беруть участь у роботі експертних рад з реформування бібліотечно-інформаційної системи в Україні та роботі ініціативних груп Асамблеї діячів культури.

Але головним у діяльності НТБ залишається інформаційне обслуговування 50 тисяч читачів – науковців, студентів, аспірантів, працівників нашого університету та інших ВНЗ. Уже не один рік здійснюється автоматизована книговидача. Електронний каталог НТБ відображає паперовий фонд бібліотеки з 1977 року по теперішній час. Продовжується робота зі створення електронного каталогу усього книжкового фонду.

Для підвищення задоволення інформаційних потреб професорсько-викладацького складу та студентів і підтримки наукових досліджень університету основними напрямами роботи бібліотеки є збільшення бібліотечного фонду паперовими та електронними ресурсами, залучення нових баз даних електронних матеріалів, наповнення власного електронного архіву, розвиток автоматизованого обслуговування та активна публічна діяльність.

Сьогодні для персоналу бібліотеки недостатньо вміти професійно працювати з інформаційними ресурсами, вдосконалювати форми роботи з користувачами. Важливо організувати обслуговування відповідно до вимог і очікувань реальних і потенційних читачів, створити комфортне інформаційне середовище зі зручними, інноваційними сервісами.

Колектив бібліотеки вже не один рік здійснює перетворення бібліотеки на центр синтезу друкованих та електронних інформаційних ресурсів, а також трансформацію форм і якості надання послуг, перехід від моделі ізольованої бібліотеки, що орієнтується виключно на свої фонди, до моделі відкритої бібліотеки, яка ефективно використовує ресурси зовнішніх організацій і надає власні фонди та ресурси.

Університет регулярно передплачує доступ на основі ліцензійних угод до повнотекстових українських та зарубіжних баз даних.

Крім передплачених ресурсів та ресурсів відкритого доступу, НТБ обслуговує повнотекстовий електронний ресурс – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ "КПІ" (ElAKPI), який нараховує близько 9 тис. документів. Бібліотека забезпечує різні рівні доступу до матеріалів ElAKPI, зокрема із зовнішньої мережі, з мережі університету, з мережі бібліотеки та з окремих автоматизованих робочих місць. Постійно проводиться робота щодо трансформації електронного архіву на платформу відкритого доступу.

НТБ бере участь у проведенні активної роботи з просування наукових видань університету в міжнародний науковий інформаційний простір і їх переходу на платформу відкритого доступу.  З метою більш повного інформаційного обслуговування запропоновано ресурси відкритого доступу (Open Access), посилання на які розміщені на сайті бібліотеки.

НТБ досягла сталої присутності в соціальних мережах Facebook, VK, Twitter, Instagram. Це сприяє популяризації її інформаційних ресурсів і послуг, а також підвищенню рейтингу присутності університету в Інтернеті.

До послуг читачів надаються спеціалізовані читальні зали, абонементи та робочі місця в холах бібліотеки. Все більш популярним та ефективним стає обслуговування в он-лайн режимі. Користувачі мають змогу замовити паперові матеріали через електронний каталог та отримати доступ до повнотекстових електронних ресурсів. Доступ до електронного каталогу та електронних повнотекстових документів надається через сайт бібліотеки.

Улітку цього року компанія "EPAM Systems" передала НТБ нове сучасне серверне обладнання, завдяки чому у бібліотеки з'явилася можливість розширити діапазон сервісних веб-послуг, оновити версію автоматизованої бібліотечної системи ALEPH, забезпечити подальший розвиток електронного архіву як платформи відкритого доступу до наукової інформації університету та розширити присутність науковців КПІ у міжнародному науковому просторі.

Усе більшоі популярності серед студентів та відвідувачів набуває можливість працювати з власних комп'ютерних пристроїв в мережі Wі-Fі в облаштованих холах бібліотеки.

У найближчому майбутньому Науково-технічна бібліотека НТУУ "КПІ" буде спрямовувати свою діяльність у наступних напрямках: розвиток платформи відкритого доступу в університеті; розширення присутності науковців університету в міжнародному науковому просторі; наповнення та розвиток ElAKPI; впровадження нових модулів автоматизованої бібліотечної системи ALEPH; використання нових форм та способів залучення користувачів; розширення сервісних веб-послуг; збільшення власних інформаційних ресурсів.

Інф. НТБ НТУУ “КПІ”