Відповідно до Порядку інформаційного супроводження порталу НТУУ «КПІ», затвердженого наказом ректора [1], відділом супроводження порталу університету Департаменту перспективного розвитку було здійснено моніторинг вебометричних показників сайтів університету та складено відповідні рейтинги за категоріями сайтів. Результати вебометричного рейтингування опубліковано на webometr.kpi.ua [2].

З метою мотивування структурних підрозділів до підвищення вебометричних показників своїх веб-сайтів, результати рейтингування обговорювалися на червневому засіданні Методичної ради університету.

Зокрема, за перший квартал поточного року у категорії «Сайти кафедр» кращі результати продемонстрували кафедри:

-Системного проектування;
-Фізико-хімічних основ технології металів;
-Математичних методів системного аналізу;
-Інформаційно-телекомунікаційних мереж;
-Ливарного виробництва чорних і кольорових металів;
-Автоматизованих систем обробки інформації і управління.

Десятку рейтингових позицій замикають такі кафедри:

-Машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва;
-Автоматизації експериментальних досліджень;
-Інформаційного та підприємницького права;
-Фізико-технічних засобів захисту інформації;
-Електрозварювальних установок;
-Теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій;
-Біомедичної кібернетики;
-Біозахисту та здоров'я людини;
-Промислової біотехнології;
-Радіотехнічних пристроїв і систем.

Наказ ректора від 11.02.2015 року №1-20 «Про рейтингування веб-сайтів підрозділів НТУУ «КПІ» [3]

Links:
------
[1] http://document.kpi.ua/2014_1-244
[2] http://webometr.kpi.ua
[3] http://document.kpi.ua/2015_1-20

Дата події