10 квітня 2015 року в Посольстві КНР в Україні відбулася зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла КНР в Україні Чжан Сіюня з представниками НТУУ "КПІ" – проректором з міжнародних  зв'язків С.І. Сидоренком, деканом ФАКС А.В.Збруцьким і начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності університету А.П.Шишоліним, які інформували про розвиток співробітництва з науково-освітньою та іннова­ційною сферами КНР відповідно до ухваленої раніше програми "4-х принципів". Ця програма передбачає:

  • створення навчально-наукових центрів у КНР за участю НТУУ "КПІ";
  • створення науково-інноваційних центрів НТУУ "КПІ" в КНР (у т.ч. опорних пунктів Наукового парку "Київська полі­техніка" у фірмах КНР);
  • підготовку в НТУУ "КПІ" фахівців для КНР;
  • контакти в людському вимірі.

На її виконання вже створено Китайсько-Український навчально-науковий центр у структурі Шеньянського аерокосмічного університету, спільний з Пекінською компанією аерокосмічних оптико-електронних технологій Навчально-науковий центр сучасного приладобудування, а також Українсько-Китайський центр НТУУ "КПІ" та Науковий парк "Київська політехніка" на базі Ляонінської корпорації "Лідер".

Крім співпраці в освітній, науковій та інноваційній сферах, було обговорено питання, пов'язані з експортом освітніх послуг у КНР, зокрема хід переговорів про створення спільного з університетом м.Хуейчжоу навчально-наукового інституту за участю НТУУ "КПІ".

За всіма цими напрямами наш уні­верситет прагне поглибити співпрацю з КНР, розвивати нові проекти і висувати нові ініціативи. Сказане знай­шло підтримку зі сторони посла КНР Чжан Сіюня.

Пану послу також було передано запрошення ректора НТУУ "КПІ" М.З. Згуровського відвідати наш уні­верситет, обговорити стратегічні ініці­ативи, з якими КПІ виступає останнім часом в Україні та на міжнародній арені, а також виступити з лекцією перед студентами-по­літехніками, яке він з вдячністю прийняв.

Інф. ДМС НТУУ "КПІ"
На фото: Зліва направо А.П. Шишолін, С.І. Сидоренко,Чжан Сіюнь, А.В. Збруцький

Дата події