Ви є тут

На засіданні Вченої ради: 12.05.2014


Кампус. Центральна алея парка КПІ

12 травня 2014 р. відбулося чергове засідання Вченої ради університету.

Розпочалося воно з поздоровлення ювілярів: завідувача кафедри теоретичних основ радіотехніки д.т.н., професора Ф.Ф. Дубровки, декана факультету інформаційної безпеки, директора ОКБ "Шторм" д.т.н., професора Є.А. Мачуського, завідувача кафедри телекомунікаційних систем д.т.н., професора Л.О. Уривського та помічника ректора з питань режиму, керівника РСО В.І. Дмитренка.

Першим питанням порядку денного було затвердження рішення адміністративної ради НТУУ "КПІ" щодо призначення Петра Олексійовича Киричка проректором з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям). Заступник голови Вченої ради Ю.І. Якименко зазначив, що Г.Б. Варламов звернувся до ректора з проханням звільнити його з посади проректора. Обов'язки було покладено на директора ВПІ П.О. Киричка.  Шляхом відкритого голосування Вчена рада університету рекомендувала призначити Петра Олексійовича на посаду проректора з науково-педагогічної роботи.

Другим питанням були підсумки атестації студентів I–III курсів у весняному семестрі 2013/2014 н.р. Доповідав проректор П.О. Киричок Він зауважив, що зважаючи на об'єктивні обставини, пов'язані зі складною ситуацією в державі, адміністрація  університету прийняла рішення щодо зміни графіку навчального процесу та проведення єдиної семестрової атестації у весняному навчальному семестрі з 22 по 26 квітня 2014 року. В атестації взяли участь 11 400 студентів I–III курсів. Також Петро Олексійович повідомив, що з 2014/2015 н.р. слід поновити практику проведення двох семестрових атестацій з аналізом поточної успішності навчання студентів та гнучкого реагування на одержані результати відповідно до Положення про організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ".

Насамкінець були розглянуті конкурсні питання і поточні справи.

А.А. Мельниченко, вчений секретар НТУУ "КПІ"

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій