Ви є тут

Звернення ректора НТУУ "КПІ" академіка НАН України Михайла Згуровського з нагоди відкриття Тижня енергоефективності в НТУУ"КПІ"


Кампус КПІ. Тепловізійна зйомка 16 гуртожитку (північна сторона)

Шановні викладачі, науковці і студенти КПІ! Уже другий рік поспіль в КПІ проводиться Тиждень енергоефективності. Метою цього заходу, окрім формування культури енергоощадного способу життя, є комплексна оцінка реального стану справ у цій важливій сфері, координація зусиль з її покращення та можливість намітити подальші плани.

Сьогодні університет займає провідні позиції серед ВНЗ України з питань ресурсо- та енергозбереження, формує складові національної політики та виконує роль координатора робіт у цій сфері. Так, зокрема, значні напрацювання з ресурсоенергозбереження мають профільні підрозділи університету: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, факультет електроенерготехніки та автоматики, теплоенергетичний факультет та низка науково-дослідних інститутів. Успішно розвивається міжнародна співпраця за цими напрямами.

Важливим завданням для НТУУ "КПІ" є розбудова системи енергоменеджменту та оновлення систем енергозабезпечення університету, оскільки нинішній рівень витрат на енергоносії та утримання матеріальної бази складає понад 40 % консолідованого бюджету університету та має тенденції до постійного зростання.

За останні два роки нам вдалося реалізувати низку важливих заходів, які створили засади для подальшого впровадження однієї з основних складових сталого розвитку університету. Зокрема, створено дворівневу систему керування процесами енергоспоживання та енергозбереження в університеті та в кожному навчальному корпусі і гуртожитку. Поновлено роботу ради з енергозбереження НТУУ "КПІ", до складу якої входять провідні науковці університету в цій сфері. Затверджено Програму з енергоефективності НТУУ "КПІ" на 2012–2015 рр., виконання якої координується службою енергоменеджменту університету.

За перший рік виконання Програми з енергоефективності вдалося впровадити цілу низку важливих організаційних та технічних заходів, які забезпечили скорочення витрат енергоносіїв. Так, завдяки зусиллям усіх підрозділів та служб університету вдалося скоротити споживання теплової енергії на 7,2%; електричної енергії на 5,9%; холодної води на 1,4%. Однак можливий резерв заощадження енергоносіїв ще дуже великий.

Тривають роботи з енергетичного обстеження будівель університету. Так, за участю служби енергоменеджменту, Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, Центру ресурсоефективного та чистого виробництва проведено енергетичні обстеження 24, 18-го корпусів та 15-го гуртожитку.

У більшості навчальних корпусів встановлено автоматику погодного регулювання витрат теплоносіїв, теплові завіси, обладнано тамбури з діагональним розміщенням дверей. За графіком відбувається заміна вікон у навчальних корпусах та гуртожитках. За рахунок участі в Державній цільовій науково-технічній програмі "Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі" проведено оновлення систем освітлення аудиторій №№109, 113, 115 у сьомому корпусі та корпусі №4. Наступного року планується поширення цього проекту на інші потокові аудиторії університету.

Службою енергоменеджменту проведено значну роботу з внесення змін до договорів на енергопостачання університету, які лише за друге півріччя 2012 року забезпечили скорочення комунальних витрат на 414 тис. грн. За рахунок злагодженої роботи відділу головного механіка та служби енергоменеджменту за рахунок моніторингу і регулювання витрат теплової енергії, відповідно до зміни погодних умов, лише за друге півріччя 2012 року зменшено споживання теплової енергії на суму близько 1 млн грн.

У 2012 році на заходи з енергозбереження залучено інвестиції в обсязі 500 тис. грн для провадження інформаційного та технічного забезпечення цих систем, у т.ч. Українсько-Японським центром здійснено придбання обладнання для проведення енергетичних обстежень.

Значну кількість заходів та проектів (у т.ч. міжнародних) у цій сфері здійснено й поточного року, особливо необхідно відзначити останній – створення навчально-наукового "Українсько-Польського центру вдосконалення технологій відновлювальних джерел енергії та енергоефективності". Обладнання, представлене у цьому центрі, дозволить не лише вдосконалити навчальний процес з використанням технологій відновлюваних джерел енергії та енергоефективності, а й частково забезпечити потребу навчальних корпусів №№ 20 та 30 у гарячій воді, а також передбачає можливість автономного опалення лабораторій кафедри відновлюваних джерел енергії.

Згідно з "Положенням про мотивацію ощадливого енерговикористання в НТУУ "КПІ" (наказ № 4-66 від 19.03.2013 р.) визначається рейтинг підрозділів з енергозбереження і передбачається механізм заохочення підрозділів та осіб, завдяки яким скорочено енергоспоживання.

Для забезпечення підвищення енергоефективності об'єктів університету керівникам структурних підрозділів спільно зі службами головного інженера необхідно неухильно дотримуватися виконання Програми з енергоефективності КПІ на 2012–2015 роки та розробити свої локальні плани заходів для підтримання позитивних тенденцій, яких було досягнуто минулого року.

Дозвольте висловити впевненість, що результати роботи з енергозбереження у 2013 році будуть такими ж вагомими, як і минулого року, а заходи, запропоновані протягом Тижня енергоефективності, дозволять підрозділам продемонструвати свої напрацювання й досягнення. Я покладаю велику надію на студентське самоврядування щодо інформування та пропаганди ощадливого способу життя університетської громади і хотів би відзначити активну роботу профкому студентів, студентської ради студмістечка та студентської соціальної служби протягом минулорічного Тижня енергоефективності в університеті.

Упевнений, що ефективне використання енергії стане нормою для кожного з нас. Лише об'єднуючи зусилля, змінюючи світогляд, передаючи досвід і популяризуючи сучасні наукові енергоефективні розробки, ми зможемо покращити умови праці та навчання в університеті, сформувати енергоощадну поведінку університетської громади, зменшити негативний вплив на довкілля та зробити вагомий внесок у формування політики енергозбереження в Україні.

Тиждень енергоефективності – 2013

Тиждень енергоефективності в університеті урочисто відкриється в залі засідань Вченої ради 11 листопада.

У період з 11 по 15 листопада в його програмі заплановано:

тематичні лекції для першокурсників університету;
екскурсія до навчальних корпусів, де впроваджені проекти з енергозбереження;
–конкурс на кращий «Куточок енергоменеджера»;
виставка-конкурс плакатів/фото/ творчих робіт на тему енергозбереження;
волонтерська робота – «У Вас не заклеєні вікна, тоді ми йдемо до Вас»;
Дні енергоефективності в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту.

Крім того, проводитимуться:

конкурс на кращу ідею (проект) підвищення енергоефективності в навчальному корпусі або гуртожитку університету (1–25 листопада 2013 р.);
конкурс між гуртожитками на зменшення споживання електричної енергії, природного газу та води (20 листопада – 20 грудня 2013 р.);
збір макулатури, з подальшою закупівлею енергозберігаючих ламп для потреб підрозділів університету (після закінчення зимової сесії).

Про перебіг Тижня енергоефективності інформуватимуть«Радіо-КПІ» та Інтернет-сайти університету.

Про підсумки Тижня й імена переможців конкурсів повідомить газета «Київський політехнік».

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій