Підсумки виконання бюджету НТУУ «КПІ» за 2012 рік

Бюджет університету у 2012 році  за всіма джерелами надходжень склав 825,7 млн грн, що на  8,3 %  перевищило обсяг бюджету попереднього року.

У ході виконання бюджету виникли певні ускладнення щодо виплати заробітної плати у зв'язку з тим, що фактична потреба у коштах на оплату праці перевищувала  кошторисні показники на  33,8 млн.грн.

Для забезпечення проведення всіх соціальних виплат профспілковий комі­тет працівників і адміністрація університету вжили дієвих заходів  щодо заощадження фонду заробітної плати, які знайшли повне розуміння та під­тримку  з боку всього колективу полі­техніків.

Завдяки вжитим заходам, університет зміг закінчити фінансовий рік  без заборгованості по заробітній платі.

Крім заробітної плати, працівникам університету в 2012 році  було виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення та за умовами Колектив­ного договору на суму  більше  13,0 млн грн, премій та інших грошових винагород на суму більше 5,4 млн грн.  Майже  660,0 тис грн додатково до заробітної плати отримали переможці моніторингу якості навчання та викладачі-дослідники. Середня заробітна плата по університету  в 2012 році досягла рівня  4085,8 грн на  місяць, що перевищило відповідний показник за 2011 рік  на 6,7 %.

Повністю виконано план по виплаті стипендії студентам, аспірантам і докторантам.  Середній  розмір стипендії студентам було збільшено  на 37,7%,  аспірантам – на 25,0 %,  докторантам – на 20,0 %.  Стипендія  студентам з числа дітей-сиріт збільшилась на 51,7 %.

Надходження до спеціального фонду в 2012 році вперше перевищили позначку  200,0 млн грн. Майже 50,0% загальної суми надходжень становить оплата навчання контрактних студентів та аспірантів, післядипломної та другої вищої освіти, більше 15,0 % складають надходження за платні послуги студмістечка, більше 12,0 % – плата за виконання науково-дослідних робіт.

У результаті постійного проведення робіт  щодо тепло-, енерго- та водозбереження  більше ніж на 7,0% зменшились обсяги споживання всіх видів комунальних послуг у натуральних показниках. Але через постійне збільшення цін і тарифів на них загальна сума видатків порівняно з минулим роком зросла на 4,2 млн грн і склала 53,9 млн грн.

Через збільшення суми видатків спеціального фонду на обов'язкові проплати  університет  був змушений  скоротити видатки  на придбання обладнання, проведення поточних і капітальних ремонтів. Але  завдяки залученню спонсорських та благодійних коштів, показник "Індекс розвитку" збільшився в цілому на  58,2%  проти  попереднього  року. 

Зростання обсягів надання перспективних видів платних  послуг зумовило збільшення показника "Індекс якості розвитку"  на  14,9 %  порівняно з 2011 роком.

Вченою радою університету бюджет за 2012 рік визнано таким, що виконано.

У ході виконання   бюджету на 2013 рік  адміністрацією університету буде продовжено роботу з удосконалення  структури  мережі платних послуг та підвищення ефективності використання фінансових ресурсів за всіма видами надходжень для забезпечення  як статутної діяльності, так і соціальної сфери НТУУ "КПІ ".

                 

О.І. Болієва, заступник начальника ДЕФ