Ви є тут

Інститут післядипломної освіти – для підвищення кваліфікації викладачів


Колектив КПІ. В ННК ІПО навчаються викладачі, 2011

Професійний рівень викладачів – одна з найважливіших складових конкурентоспроможності будь-якого ВНЗ. В нашому університеті діє і вдосконалюється система заохочення викладачів до гармонійного поєднання навчальної, наукової та інноваційної діяльності, важливими елементами якої є рейтингова система оцінювання діяльності викладачів, щорічні конкурси на звання “Викладач-дослідник”.

Мабуть, найбільш вагомим здобутком цього напряму роботи стала побудована за ініціативою ректора система підвищення кваліфікації. Вже майже п'ять років кожен викладач та керівник підрозділу НТУУ "КПІ" один раз на п'ять років може безкоштовно пройти навчання на курсах підвищення кваліфікації за однією з програм з інформаційних технологій або менеджменту і однією з програм з іноземної мови. З 2009 року підвищення кваліфікації здійснюється на базі створеного Навчально-методичного комплексу "Інститут післядипломної освіти" (НМК "ІПО").

Кількість програм підвищення кваліфікації постійно зростає: якщо у 2007 році їх було тільки 6, то сьогодні – 26. Всі курси мають практичну спрямованість. Ними вже скористалися понад 2000 слухачів.

Навчання в НМК "ІПО" проводиться за трьома професійно важливими та актуальними для викладачів університету напрямами: інформаційні технології, менеджмент, іноземні мови.

Програми з інформаційних технологій розраховані на слухачів різного рівня і охоплюють такі теми:

 • комп'ютерна грамотність викладача (на базі Microsoft Office 2003);
 • базова комп'ютерна підготовка (Microsoft Word 2007, PowerPoint 2007);
 • основи Excel для викладачів;
 • ефективне використання ресурсів і сервісів Інтернет;
 • розроблення Web-сторінки викладача;
 • створення динамічних веб-сайтів з використанням Php, MySQL;
 • розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle;
 • створення і використання Web-ресурсів навчальної дисципліни;
 • інформаційні технології для науково-технічного перекладу;
 • створення цифрового відео для підтримки навчання;
 • комп'ютерне тестування;
 • Інтернет-семінари (вебінари) в навчальній діяльності.

Швидкий розвиток інформаційних технологій спонукає до постійного оновлення курсів з цього напряму. Причому зміни стосуються як змісту вже існуючих курсів, так і розроблення нових. У 2009 році було розроблено курс "Створення і використання Web-ресурсів навчальної дисципліни". Курс постійно оновлювався та доповнювався, але час відкрив нові технологічні можливості, і нещодавно з'явилися ще дві нові програми: "Створення цифрового відео для підтримки навчання " та "Інтернет-семінари (вебінари) в навчальній діяльності".

Курси з менеджменту концентруються на двох напрямах: управління організацією та менеджмент проектів.

Перелік курсів з менеджменту такий:

 • управління підрозділом університету;
 • основи управління проектами;
 • управління міжнародними проектами;
 • організація та планування навчального процесу (для викладачів зі стажем науково-педагогічної діяльності менше 5-ти років).

Звичайно, для курсів з менеджменту важлива точність їх адресації. Тому НМК "ІПО" пропонує окремі курси для керівників підрозділів, яким треба за короткий час отримати концентровану інформацію щодо конкретних питань з управління саме в НТУУ "КПІ"; окремі – для викладачів та науковців, що беруть участь у проектах різних напрямів і хочуть опанувати основи проектного менеджменту або сконцентруватися на його міжнародному аспекті.

Курс для викладачів зі стажем науково-педагогічної діяльності менше 5-ти років націлений на підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, набуття ними вмінь організовувати свою педагогічну діяльність, планувати навчальні заняття згідно з навчальним планом та програмою навчальної дисципліни, самостійно вирішувати практичні питання інформаційно-документаційного забезпечення науково-педагогічної діяльності, грамотно складати документи за допомогою прикладних програм офісного призначення. Цінність цього курсу забезпечує участь у ньому провідних фахівців університету з цих питань. Це надає можливість здійснювати передачу педагогічної майстерності кращих досвідчених фахівців університету молодим педагогам. У перший же рік існування програми навчання пройшли 79 молодих викладачів.

Участь у міжнародних конференціях, проектах, наукові публікації в провідних світових виданнях, поширення міжнародного визнання викладачів університету – одна з важливих складових розвитку університету і, безумовно, потребує від викладачів вільного володіння іноземними мовами. Цьому напряму підвищення кваліфікації було приділено увагу з самого початку створення системи підвищення кваліфікації в НТУУ "КПІ".

У цьому напрямі були випробувані різні формати короткострокового навчання. На сьогодні існує вже 8 різних програм вивчення іноземної мови, 7 з яких є курсами з англійської мови:

 • англійська мова початкового рівня (Beginner);
 • англійська мова середнього рівня (три програми: Elementary; Pre-Intermediate; Intermediate);
 • англійська мова для професійного спілкування (English for professional communication);
 • англійська мова для наукового спілкування (English for Scientific Communication);
 • англійська мова для подорожей та спілкування (English for Travelling and Socializing);
 • ділова німецька мова.

Перші чотири програми з англійскої акцентують увагу в основному на загальному розмовному досвіді в межах певного рівня володіння мовою. Три наступні розраховані на певний вихідний рівень володіння мовою і мають більш вузьку спеціалізацію. За весь період існування курсів з іноземної мови за різними програмами пройшли навчання 455 викладачів.

Важливим чинником підвищення кваліфікації викладачів університету є взаємодія факультетів, інститутів та кафедр університету з НМК "ІПО". Ми сподіваємось на подальший розвиток цього напряму роботи і запрошуємо всі підрозділи до співпраці у сфері підвищення кваліфікації.

Тож новий навчальний рік розпочався, і НМК "ІПО" щиро відкриває свої двері всім, хто разом з НТУУ "КПІ" хоче йти шляхом розбудови університету європейського зразка.

М.І.Івченко, керівник відділення підвищення кваліфікації НМК "ІПО"

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій