Зберігаючи лідерські позиції в освітянському розмаїтті сьогодення, КПІ впевнено тримає курс на підготовку високоосвічених професіоналів, затребуваних вітчизняним ринком праці. Цьогорічна робота приймальної комісії та набір першокурсників були особливо непростими, адже через демографічні коливання кількість випускників шкіл відчутно зменшилася.

Про перебіг вступної кампанії та підсумки прийому студентів на 1-й і 5-й курси 2011/12 н. р. розмовляємо з першим проректором НТУУ "КПІ" Ю.І. Якименком.

– З інформації ЗМІ відомо, що КПІ ввійшов до трійки вітчизняних ВНЗ, куди найчастіше подавали заяви абітурієнти з найвищими балами ЗНО. Як змінювався план набору до університету за останні роки?

– Протягом останніх років план набору до університету на денну форму навчання змінювався за рахунок диференціювання спектру напрямів підготовки, спеціальностей і структурних особливостей. Так, у 2001, 2002 та 2003 роках план набору склав відповідно – 4955, 4958 та 5050 студентів на 20 факультетах та 6 інститутах. У 2004 р. – 5097 студентів, у 2005 р. – 4776 студентів, у 2006 р. цей показник склав 4423 студенти на 20 факультетах та 6 інститутах без урахування ВІТІ. У 2008 р. – 4027 студентів. У 2009 р. – 3758 без урахування ВІТІ, ІСЗЗІ та іноземних громадян. У 2010 – 4029 без урахування ВІТІ та іноземних громадян. У цьому році – 3436 осіб без урахування ВІТІ та іноземних громадян.

До речі, конкурс за поданими заявами у попередні роки змінювався в межах 1,7-2,29 особи на місце. У 2010 р. цей показник практично не відрізнявся від попереднього і становив 4,5 (у 2009 – 4,46). У 2011 – 5,0.

– Які спеціальності користувалися найбільшою популярністю, а які відстають з набором?

– Найбільше абітурієнтів (якщо рахувати за поданими заявами) виявили бажання навчатися за напрямами: реклама і зв'язки з громадськістю – конкурс на місце за держзамовленням 47,7; правознавство – 33,89; видавнича справа та редагування – 33,13; філологія – 27,31; міжнародна економіка – 21,15; економіка підприємства – 20,33; економічна кібернетика – 14,47. Необхідно звернути увагу на прийом за такими напрямами підготовки: інженерна механіка – конкурс на місця держзамовлення 2,29; енергомашинобудування – 2,36; гірництво – 2,42.

Відсоток випускників СДП серед зарахованих на денну форму навчання у 2010 році становив близько 20 % , а у 2011 – близько 18 %. Найбільше їх на ФІОТ – 95 осіб, в ІПСА – 66, ТЕФ – 61, ФЕЛ – 60.

– Як і в попередні роки, найвищий конкурс спостерігався на гуманітарних факультетах?

– Серед факультетів університету найвищий конкурс був на факультетах лінгвістики (27,31) і соціології та права (18,66). Конкурсний показник для інститутів становив: ВПІ – 12,03; ІТС – 4,91; ІПСА – 4,46; ІЕЕ – 4,07; ФТІ – 3,95; ММІ – 2,85; ІСЗЗІ – 1,24 (що можна пов'язати зі специфікою подання документів до ІСЗЗІ). На жодному з факультетів конкурс не був нижчий ніж 2,63. Активна профорієнтаційна робота, цілеспрямована агітація у школах та містах – потенційних споживачах спеціалістів, використання навчальних комплексів – усе це і дало такі позитивні результати.

– Чи зросла кількість студентів з сільської місцевості? Були бажаючі навчатися без відриву від виробництва?

– Стосовно кількості абітурієнтів і зарахованих студентів з числа сільської молоді, порівняно з минулим роком їх кількість зросла (2011 р. – подали заяви понад 3200, зараховано понад 700 осіб; 2010 р. – понад 2000 заяв і понад 500 зарахованих відповідно). А щодо медалістів, то в цьому році подали заяви близько 3300 осіб, тобто цей показник порівняно з минулим роком залишився незмінним, але зараховано з них понад 650, що менше ніж у минулому році (2010 р. – понад 800).

Щодо форми навчання без відриву від виробництва, то за 2000-2007 роки кількість місць за держзамовленням була майже незмінною – 440-450. Але у 2008 р. план набору за держзамовленням складав 254 місця, у 2009 р. лише 78 місць. У 2010 році цей показник становив 141 місце, а у 2011 році – 166. Різке зменшення кількості бажаючих навчатися за заочною формою пояснюється вимогою щодо наявності сертифікатів не тільки для випускників шкіл поточного року, а і для працюючих. Хоча в цьому році, як і в минулому, згідно з Умовами прийому до ВНЗ було дозволено складати вступні випробування у ВНЗ особам, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році або раніше.

– За кількістю поданих заяв КПІ набагато випередив інші ВНЗ. Чи багато першокурсників виявили бажання навчатися за контрактом?

– Взагалі у поточному році було зареєстровано 17767 заяв (з них 17243 заяви на денну форму навчання, включаючи молодших спеціалістів). Щодо кількості контрактних студентів, то в цьому році зараховано 256 студентів на денну та 101 на заочну форму навчання. Найбільше їх у ВПІ – 59, ФЛ – 45, ФММ – 44.

– Скільки студентів навчатиметься в НТУУ "КПІ" на п'ятому курсі?

На 5-й курс прийнято за держзамовленням спеціалістів на денну форму 1870 (за контрактом – 112), а на заочну 375 (за контрактом – 437), магістрів за держзамовленням на денну форму 1342 (за контрактом – 94), на заочну форму – 6 (за контрактом – 53). Найбільше магістрів навчатиметься на ФММ – 116, ФСП – 99, ТЕФ – 97, ІЕЕ – 85, ФІОТ – 79.

– Проаналізувавши результати цьогорічної вступної кампанії, які завдання Ви ставите перед керівниками науково-навчальних підрозділів щодо набору наступного року?

– Щоб і наступного року отримати гідне поповнення лав КПІ, необхідно й надалі розвивати зв`язки зі школами, ліцеями та вищими навчальними закладами освіти I та II рівнів акредитації з метою пропаганди інженерних знань шляхом покращення роботи філій ІДП, навчально-науково-виробничих комплексів тощо. Маємо розвивати та інтегрувати систему доуніверситетської підготовки, удосконалювати навчальні плани, узгоджувати їх за системою школа – ліцей – коледж – університет. Потрібно проводити оцінку знань вступників і відбір кращих абітурієнтів на стадії навчання в системі доуніверситетської підготовки і за результатами профільних олімпіад. З метою розробки рекомендацій щодо переліку діючих напрямів підготовки в університеті методичній раді разом з підрозділами слід провести комплексний аналіз показників прийому на 1-й курс та випуску молодих спеціалістів за напрямами підготовки та спеціальностями.

– Як Ви оцінюєте цьогорічну прийомну кампанію?

– Вважаю в цілому роботу з прийому студентів на 1-й курс успішною. Хочу відзначити плідну, чітку роботу приймальної комісії, відбіркових та експертних комісій з усіх предметів та деканів факультетів, які забезпечили виконання плану набору і гідне поповнення студентського колективу. В добру путь!

Підготувала Н.Вдовенко