Співпраця заради здоров’я людей

Делегація Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова на чолі з директором – академіком НАН і АМН України, АМН Росії, Героєм України Геннадієм Васильовичем Книшовим 10 березня відвідала НТУУ "КПІ". Гості ознайомилися з історією та сьогоденням КПІ, відвідали Державний політехнічний музей та науковий парк "Київська політехніка", де їм було представлено зразки наукових розробок київських політехніків на медичну тематику.

Потім медики мали зустріч з керівниками та провідними науковцями університету.  Г.В.Книшов поінформував присутніх про актуальні проблеми, що стоять перед Інститутом серцево-судинної хірургії, та наукові програми, що потребують участі фахівців з інженерною й фундаментальною природничою освітою. Йшлося, зокрема, про новаторські розробки в галузі анатомії й електрофізіології – стрічкоподібну будову м'яза серця, гвинтоподібне скорочення, принцип "золотого перетину" і резонансу; відпрацювання нових підходів до розвитку теорії серцевої недостатності на основі вивчення порушення синхронності і послідовності скорочення різних відділів серця та нові методи лікування з використанням спеціально запрограмованих двошлуночкових електрокардіостимуляторів, а також про аортокоронарне шунтування на працюючому серці. Підсумовуючи, Геннадій Васильович ще раз наголосив на потребі  у фахівцях зі знанням біології, медицини й інженерії та підкреслив, що в інституті покладають великі надії на випускників ММІФ, який очолює заступник директора Інституту серцево-судинної хірургії  д.м.н., проф. В.Б.Максименко. Оскільки, на глибоке переконання вченого, студентів мають навчати найкращі фахівці з великим практичним досвідом і науковими здобутками, які залучають своїх підопічних до наукової роботи зі студентської лави.

Ознайомлення з експозицією наукового паркуПровідні науковці КПІ, присутні на зустрічі, коротко ознайомили гостей зі своїми напрацюваннями, що мають застосування в медичній галузі. Зокрема, д.т.н., проф. Г.С.Тимчик (ПБФ) поінформував про флуоресцентну систему діагностики захворювань (офтальмологія, гінекологія, гастроентерологія); д.т.н., проф. О.Б.Шарпан (РТФ) – про методи біорезонансної комп'ютерної томографії для оцінювання функціонального стану органів людини; д.т.н., доц. С.А.Найда (ФЕЛ) – про акустотермометр для контролю температури всередині тіла людини на глибині до 7 см з точністю 0,2°С; Т.Г.Шемсединов (НДІ системних технологій) – про систему накопичення і обробки великих масивів даних, зокрема документів у великих лікувальних установах; П.І.Кравець (ФІОТ) – про інтелектуальні системи діагностики захворювань на ранніх стадіях хвороби; докторант В.Й.Котовський (ФМФ) – про дослідження з використанням термографії для попередження захворювань на ранніх стадіях хвороби.

За підсумками обговорення було підписано договір про співпрацю між НТУУ "КПІ" та Національним інститутом серцево-судинної хірургії. Підписи під документом поставили ректор КПІ М.З.Згуровський та директор інституту Г.В.Книшов.

Найближчим часом до Інституту ім. М.Амосова буде передано перелік наукових розробок КПІ на медичну тематику, що стосуються діагностики, інструментарію, ІТ інформації й технологій (їх понад 70). Передбачається, що теми та напрями, що зацікавлять медиків, спільними зусиллями набудуть подальшого розвитку і матимуть практичне втілення.  Кардіохірургія знаходиться на перетині багатьох галузей знань, тож високі технології, що їх привнесуть у роботу медиків учені КПІ, теж служитимуть найблагороднішій справі на землі – покращенню якості та продовженню людського життя.