Стартап Школа – це середовище, в якому креативна молодь отримує ідеальні умови для втілення своїх ідей. Тут набувають теоретичних знань та практичних навичок у сфері створення інноваційних технологічних стартапів. Шлях створення стартапу відрізняється від стандартної кар'єри. Тут Ви стаєте відповідальними за все, що робите. Це дозволяє до завершення навчання не тіль­ки розробити цікавий проект, але й отримати інвестиції для його розвитку.

Наша мета – запуск та підтримка великої кількості успішних стартапів.

Для цього ми:

 • залучаємо і відбираємо креативних людей, що бажають займатися інноваційним підприємництвом, з числа винахідників, науковців, аспірантів та студентів КПІ, інших університетів, науково-дослідних інститутів, а також представників бізнесу;
 • навчаємо відібраних учасників інноваційного підприємництва;
 • створюємо у них мотивацію для формування своїх технологічних ідей, вирощування бізнес-ідей;
 • надаємо допомогу учасникам у розробці проектів і в створенні прототипів бізнес-продуктів;
 • знаходимо інвесторів / бізнес-ангелів для інвестування в перспективні проекти (перший і другий раунд інвестицій);
 • відбираємо кращі стартап-проекти за участю тренерів, експертів фондів, інвесторів, бізнес-ангелів;
 • беремо участь в організації та проведенні конкурсу інноваційних бізнес-проектів Фестивалю «Sikorsky Challenge»;
 • допомагаємо авторам ідей в "заточуванні" їх стартап-проектів під зацікавлених інвесторів;
 • беремо участь у відкритті та запуску стартап-компаній.

Наші тренери

 • Михайло Згуровський – ректор НТУУ "КПІ", доктор технічних наук, академік НАН України, Академії педагогічних наук України
 • Інна Малюкова – директор Інституту післядипломної освіти НТУУ "КПІ", project manager у сфері трансферу технологій
 • Ігор Пеєр – співавтор програм і провід­ний тренер, керівник бізнес-інкубатора "Be Next IT" (Ізраїль)
 • Ярослав Кологривов – генеральний директор Наукового парку "Київ­ська полі­техніка"
 • Леся Люшенко – серти­фікований фахівець Між­народної системи сертифікації проектних менеджерів "Certified Project Director IPMA Level А"
 • Олексій Струцинський – керівник проектів та програм з розробки програмного забезпечення та автоматизації бізнесу
 • Павло Цибульов – сертифікований тренер Європейської прог­рами "Inno Enterprise" ("Розвиток інновацій")
 • Марина Івченко – тренер по презентаціях, сертифікований спе­ціаліст "Microsoft Office Specia­list Microsoft Power­­Point 2010"
 • Наталія Вайнілович – сертифікований тренер Єв­ропейської програми "Trainer to Trainers YMCA Europe"
 • Валерій Пічко – експерт з інтернет-маркетингу
 • Юрій Богачков – експерт з інтернет-маркетингу

Наші партнери

Генеральний партнер

 • Noosphere Ventures USA, Inc. – міжнародна компанія з управління активами. Основні інвестиційні інтереси компанії зосереджені у сферах онлайн маркетингу, соціальних інтернет сервісів, онлайн ігор і програмного забезпечення для бізнесу.

Фонди

Венчурні, інвестиційні та грантові фонди, які фінансово підтримують наших стартаперів.