МНТК "Електроніка і нанотехнології" (ELNANO)

Головними організаторами Міжнародної науково-технічної конференції "Електроніка і нанотехнології" – "ELNANO" виступають КПІ ім.Ігоря Сікорського (кафедра електронної інженерії, кафедра мікроелектроніки, кафедра електронних пристроїв та систем) та, починаючи з 2013 року, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Інститут інженерів з електроніки та електротехніки) – всесвітня організація, яка існує вже понад століття і об'єднує понад 400 тис. науковців з більш як 160 країн світу.

Засновником конференції був відомий у світі вчений з теорії електронних кіл професор В.П. Сігорський.

У конференції беруть участь науковці, аспіранти та студенти ВНЗ України та світу. За матеріалами доповідей публікується збірник праць конференції англійською мовою. Рецензування статей організовується через спеціальне програмне середовище EASYCHAIR, що дозволяє залучити широке число рецензентів з різних країн світу. Кожна подана робота проходить незалежне закрите рецензування трьома експертами, які дають висновок щодо доцільності її публікації. Публікуються лише ті роботи, автори яких зробили доповідь, – це вимога програмного комітету. Збірники праць ELNANO 2013-2020 роки включены до IEEE Xplore Digital Library, а также индексируются в наукометричних базах Scopus, Web of Science, Google Scholar та інш.

В 2022 році, 16-20 травня, у рамках IEEE Kyiv Polytechnic Week в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського відбудеться 41-а Міжнародна конференція ELNANO-2022.
Подавати статті на конференцію ELNANO можна за трьома основними науковими напрямками, які складають три секції конференції:

Секція 1. Мікро- та наноелектроніка.
Секція 2. Біомедична електроніка та обробка біомедичних сигналів.
Секція 3. Електронні системи.