Винославський Василь Миколайович (1920-1992) - к.т.н., професор, засновник національної наукової школи з електропостачання гірничих підприємств; заслужений працівник вищої школи України (1974).

Під його керівництвом вперше у країні була запроваджена спеціальність «Електрифікація і автоматизація гірничих робіт» (1959), за його активної участі створені та оснащені навчальні лабораторії кафедри електропостачання, підготовлені навчальні програми і методичні посібники.

Підготував 34 кандидатів наук, подав дієву допомогу в захисті 5 докторських дисертацій.

Нагороджений орденами Вітчизняної війни І ст., Жовтневої Революції, «Знак Пошани», багатьма медалями.

Опублікував 126 наукових праць, в тому числі монографію і 4 навчальних видання. Основні праці: «Розрахунок електричних розподільчих мереж» (1969), «Проектування систем електропостачання» (1980, Лейпціг; 1981, Київ, у співавт.), «Електричні системи та мережі» (1986, у співавт.), «Перехідні процеси в системах електропостачання» (1989, у співавт.).

Випускник КПІ 1946 року. У 1947-1950 навчався в аспірантурі кафедри електричних мереж і систем. У 1952 захистив кандидатську дисертацію, з 1954 - доцент, з 1972 - професор. 1955-1988 - завідувач кафедри електропостачання, 1958-1963, 1967-1988 (1955 - в.о.) декан гірничого факультету (гірничий, автоматики та приладобудування, гірничої електромеханіки та автоматики).

Винославський Василь МиколайовичВинославський Василь Миколайович з колегами