Державні премії України в галузі науки і техніки за 1998 рік

Назва роботи Рік Співвиконавці від НТУУ "КПІ" (П.І.Б., учене звання)
За наукову роботу в галузі приладобудування 1998 ЗБРУЦЬКИЙ О.В., проф.