Назва роботи Рік Співвиконавці від НТУУ "КПІ" (П.І.Б., учене звання)
 Державна премія України в галузі архітектури 1988 СИДОРЕНКО В.Д., архітектор, науковий співробітник
НАЗАРЕНКО Е.О., провідний науковий співробітник
ЛИХОВОДОВ В.І., архітектор-консультант
За підручник "Вяжущие материалы", виданий в 1985 році (друге видання) 1988 ПАЩЕНКО А.А., чл.-корр. АН Украины, заведующий кафедрой ХТФ
СТАРЧЕВСЬКА О.О.,
к.т.н., доц. ХТФ
СЕРБІН В.П., д.т.н., проф. ХТФ
За роботу "Фізичне обґрунтування і промислове освоєння діагностики технології напівпровідникових матеріалів А3В5, їх твердих розчинів та розробка функціональних пристроїв на їх основі" 1988 СИТЕНКО Т.М., д.т.н., проф. ФМФ
З наукову роботу   АЛАБОВСЬКИЙ О.М., д.т.н., проф. ТЕФ
За роботи зі створення програмного забезпечення для пілотажних стендів обладнання БКК "Буран"   СЛІПЧЕНКО В.Г., д.т.н., проф. ТЕФ
ЄЛИЗАРЕНКО Г.М.
ГАГАРИН А.
КОВАЛЬ А.В.
СЕНЧЕНКО В.Р.
ЯСЬКО А.