Як отримати довідку про те, що я навчався на денному відділенні факультету (в пенсійному фонді не знають, що заочний і вечірній факультети тоді були окремо).

Студентам КПІ довідки для різних організацій видає деканат.

Випускникам та бувшим студентам КПІ довідки видає архів КПІ ім. Ігоря Сікорського (корпус 16).

При собі мати паспорт, ксерокопію першої і другої сторінки паспорта (якщо була зміна прізвища, необхідно принести відповідні документи).

Іногородні громадяни можуть направити відповідний запит на адресу університету (03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37). В листі вказати прізвище, ім'я та по-батькові українською мовою і роки навчання.