Юрій Володимирович Петраков – Доктор технічних наук, професор, Завідувач кафедри технології машинобудування

Закінчив КПІ у 1972 році. Інженер-механік за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент". З того ж року працює на кафедрі технології машинобудування. У 1976 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Оптимізація процесу копіювального шліфування із застосуванням змінної задаючої подачі". З 1982 року - доцент. В 1996 році захистив докторську дисертацію на тему "Технологічні основи управління процесами обробки складних поверхонь". З 1999 року - професор, завідувач кафедри. Нагороджений медаллю "1500-річчя Києва", Винахідник СРСР. Викладач-дослідник НТУУ "КПІ" 2006 та 2009.

Автор 1 підручника, 5 навчальних посібників, 3 монографій, 136 статей, 63 патенітв, 29 методичних вказівок. Займається вивченням і створенням інтегрованих CAD/CAM систем автоматизованого проектування програм для верстатів з ЧПК, оптимізацією технологічних систем. Викладає курси “Теорія автоматичного управління технологічними процесами” та "Управління процесами різання"