У листопаді-грудні 2011 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено тринадцятий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ "КПІ" (КМЯПФ).

Моніторингом було охоплено близько 3500 студентів V курсу 142-х спеціальностей 114-ти кафедр НТУУ "КПІ". Було перевірено і оброблено більше 21-ї тисячі робіт ректорського контролю якості залишкових знань з 1023-х фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін.

Індекс якості підготовки фахівців по кожній спеціальності в тринадцятому турі визначався за методикою, затвердженою Вченою радою університету.

Серед особливостей туру слід відмітити значне зростання якості підготовки фахівців за спеціальностями ММІФ (декан проф. В.Б.Максименко), ІЕЕ (директор проф. А.В.Праховник) та ТЕФ (декан проф. Є.М.Письменний). Найкращу абсолютну позитивну динаміку (+66) по відношенню до попереднього туру продемонструвала спеціальність "Фотоніка та оптоінформатика" (ПБФ, зав. кафедри проф. В.Г.Колобродов). Продовжує закріплятись у групі лідерів (4-те місце в ХІІІ турі) спеціальність "Хімічні технології органічних речовин" (ХТФ, зав. кафедри проф. А.А.Фокін). Спеціальність "Фізичне матеріалознавство" (ІФФ, зав. кафедри проф. С.І.Сидоренко) – найкраща за показником "Якість дипломних робіт". Випускники спеціальності "Системний аналіз" (ІПСА, зав. кафедри проф. М.З.Згуровський) отримали найкраще визнання роботодавців, за результатами соціологічного дослідження ринку праці.

Згідно з "Порядком проведення комплексного моніторингу як форми ректорського контролю якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ "КПІ" на засіданні Методичної ради університету буде заслухано звіт кафедр, спеціальності яких за результатами тринадцятого туру посіли останні п'ять місць, з метою усунення виявлених недоліків та здійснення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.

Долучення Розмір
monitoring-13-1.pdf (218.04 КБ) 218.04 КБ
monitoring-13-2.pdf (165.31 КБ) 165.31 КБ
monitoring-13.xls (71 КБ) 71 КБ