Мікульонок Ігор Олегович

Ігор Олегович Мікульонок (29.01.1963) - науковець у галузі процесів та обладнання перероблення полімерів і пластмас, процесів та обладнання хімічної технології. Доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України. Професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут",

Народився 29 січня 1963 р. в селищі Цементний Брянської області (Росія). По закінченні факультету хімічного машинобудування (зараз інженерно-хімічний факультет) Київського політехнічного інституту здобув кваліфікацію інженера-механіка (1986).

Ігор Олегович працював на кафедрі машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв НТУУ "КПІ" на посадах лаборанта, інженера, молодшого наукового співробітника, асистента, доцента, професора (з 1983 р.).

З вересня 2011 р. — професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування. Одночасно з викладацькою діяльністю працював заступником декана з навчально-виховної роботи інженерно-хімічного факультету (1999-2003), заступником проректора з науково-педагогічної (навчально-виховної) роботи, (2003-2007), заступником першого проректора — начальником навчально-методичного управління (з 2007 р.).

І.О. Мікульонок захистив кандидатську (1991) та докторську (2009) дисертації. Тема докторської дисертації "Процеси та обладнання перероблення термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини".

Автор і співавтор майже 200-т наукових статей, понад 500-т винаходів і корисних моделей, шести монографій, двох підручників, близько 20-ти навчальних посібників і термінологічних словників.

Ігор Олегович — член редколегії наукового журналу "Вісник НТУУ "КПІ" "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження".

Підготував двох кандидатів технічних наук. Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.