517346-TEMPUS-1-2011-1-SE-TEMPUS-JPCR

«Створення сучасної магістерської програми з промислової екології»

«Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology» – «IEMAST»

http://www.iemast.info

Термін реалізації проекту: 15/10/2011 – 14/10/2014

Цілі проекту

Загальна ціль:

«Створення сучасної магістерської програми з промислової екології» - Проект спрямований на створення бази для підготовки інженерів, здатних до технологічного проектування промислових і містобудівних систем, виробничих процесів і споживчих товарів з урахуванням екологічних проблем і соціальних та економічних обмежень в Азербайджані, Білорусі, Казахстані і Україні.

Конкретні цілі проекту:

 1. Для впровадження інноваційних, сумісних з Болонською системою модульних  проблемно-орієнтованих Магістерських програм в галузі промислової екології в десяти університетах в Азербайджані, Білорусії, Казахстані та Україні до вересня 2013 року.
 2. Для створення Лабораторій Промислової Екології в десятьох Університетах-Партнерах.
 3. Для підвищення потенціалу в галузі промислової екології, впровадження сучасних методів навчання і механізмів забезпечення якості в Університетах-Партнерах.
 4. Для посилення рівня та заохочення до міжнародної інтеграції студентів країн-партнерів через програми обміну з ЄС Університетами та участі у Міжнародних Семінарах.
 5. Для просування та зміцнення інституційних можливостей Університетів-Партнерів для забезпечення методологічною підтримкою виробничі підприємства та місцевих / регіональних органів влади.
 6. Для забезпечення прозорості (публічного доступу до результатів) створення нової Магістерської програми та Лабораторій Промислової Екології в десяти Університетах-Партнерах
 7. Для забезпечення безперервності Магістерської програми і подальшої довгострокової підтримки результатів проекту в Університетах-Партнерах поза рамками фінансування Темпус.

Діяльність

 1. Розробка навчальних програм, курсів, навчальних матеріалів і сучасних методів навчання для Магістерської програми в галузі Промислової Екології (ІЕ) в Університетах-Партнерах
 2. Три навчальні візити викладачів Університетів-Партнерів (10 викладачів в рамках одного навчального візиту) до університетів ЄС для вивчення їх навчальних програм, курсів і методів навчання, які будуть основою для нової Магістерської програми в країнах-партнерах
 3. Створення Лабораторій Промислової Екології в Університетах-Партнерах (адміністрації Університетів-Партнерів будуть підтримувати проект шляхом забезпечення лабораторій приміщеннями, меблями та іншим обладнанням, а також наявністю якісного високошвидкісного доступу до мережі Інтернет)
 4. Введення нових Магістерських програм в галузі Промислової Екології в Університетах-Партнерах
 5. Комунікація та поширення відомостей про результати проекту (Реформування другого етапу освіти і створення сумісних з Болонською системою Магістерських навчальних програм є одним з пріоритетів розвитку національних систем вищої освіти в країнах-партнерах)
 6. Забезпечення постійного розвитку
 7. Контроль якості та моніторинг
 8. Управління проектом

Очікувані результати від проекту:

 1. В Університетах-Партнерах розроблено навчальні програми, курси, навчальні матеріали та сучасні методи навчання для Магістерської програми в галузі Промислової Екології (ІЕ)
 2. В Університетах-Партнерах створено Лабораторії  Промислової Екології
 3. В Університетах-Партнерах введено  нові  Магістерські програми в галузі Промислової Екології
 4. Результати проекту поширено в країнах-партнерах та ЄС шляхом проведення презентаційних заходів, конференцій, інтернет-заходів (з використанням web-платформ) та нарад за участю зацікавлених сторін

Партнерство:

 • Королівський Технологічний Інститут, Швеція
 • Делфтський технічний університет, Нідерланди
 • Політехнічний Університет Каталонії - Барселона Тех, Іспанія
 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 • Чернігівський державний технологічний університет, Україна
 • Асоціація енергоефективної інженерії України
 • Казахський національний технічний університет, Казахстан
 • Каспійській державний університет технологій і інжиніринга, Казахстан
 • Інститут геології та нафтогазової справи (Міністерство освіти), Казахстан
 • ТОО Казфосфат, Казахстан
 • Білоруський національний технічний університет, Білорусь
 • Барановичський державний університет, Білорусь
 • Могильовський державний університет харчових технологій, Білорусь
 • Інститут природокористування Національної академії наук, Білорусь
 • Кавказький університет, Азербайджан
 • Національна авіаційна академія, Азербайджан
 • Бакинський міський департамент екології та природних ресурсів, Азербайджан
 • Національне агентство з вищої освіти, Швеція

 

Координатор проекту в Україні:
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Відповідальна особа:
Професор Євген Нікіфорович, Член-кореспондент Національної академії наук України

Контактна інформація:
Телефон: +380 44 3716530, електронна пошта: eugenen@kth.se