Право на поселення до гуртожитків університету надається здобувачам вищої освіти, які зараховані на навчання до університету і мають реєстрацію місця проживання за межами м. Києва.

Порядок поселення до гуртожитків здобувачів вищої освіти, які поселяються вперше:

  • отримати у сімейного лікаря довідку про стан здоров’я;
  • прибути до студмістечка в день, зазначений у виклику на поселення (для здобувачів 1 року навчання) або написати заяву щодо поселення, отримати візу-погодження відповідальної за поселення на факультеті/ в навчально-науковому інституті особи і прибути до студмістечка;
  • на підставі паспорту або ID-картки з додатком 13 (довідка про реєстрацію місця проживання) отримати ордер на поселення у паспортиста гуртожитку;
  • здобувачі (військовозобов’язані та призовники), які реєструють своє місце проживання у гуртожитку, повинні стати на військовий облік у військово-мобілізаційному відділі та у Солом’янському районному у м. Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦКтаСП);
  • з ордером, довідкою від лікаря, відміткою Солом’янського РТЦКтаСП (для військовозобов’язаних і призовників) звернутися до завідувача гуртожитком для поселення;
  • у гуртожитку укласти Угоду з дирекцією студмістечка на проживання, ознайомитися з «Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського», правилами пожежної безпеки та техніки безпеки під підпис та оплатити проживання наперед, не менше ніж на місяць;
  • отримати перепустку до гуртожитку.

Абітурієнти, окрім зареєстрованих у м. Київ, можуть бути поселені до гуртожитків студмістечка університету (за наявності вільних ліжко-місць) на період подання документів для вступу, проходження вступних заходів (екзамени, творчі конкурси та ін.), підготовки для вступу (за обґрунтованої необхідності).

Порядок поселення абітурієнтів:

  • на підставі паспорту або ID-картки та заяви отримати у голови комісії з поселення відповідного факультету/навчально-наукового інституту направлення на поселення.
  • сплатити за проживання;
  • з направленням на поселення та квитанцією про сплату за проживання звернутися до завідувача визначеного у направленні гуртожитку для поселення.