Доцент кафедри економіки і підприємництва ФММ Алла Володимирівна Гречко за результатами 2012 р. здобула почесне звання "Молодий викладач-дослідник". Її шлях до перемоги розпочався зі вступу у 2001 р. до НТУУ "КПІ", який вона закінчила з відзнакою. Ще в студентські роки Алла Володимирівна виявляла інтерес до глибокого пізнання економічних процесів, тож брала активну участь у роботі конференцій та виклала свої наукові думки в кількох наукових працях. За активну участь у студентському житті та успіхи в навчанні отримувала президентську стипендію.

Ставши однією з кращих випускниць кафедри економіки і підприємництва, вона продов­жила свою діяльність на рідній кафедрі і в 2006 р. вступила до аспірантури. У 2008 р. на спеціалізованій вченій раді НТУУ "КПІ" достроково захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" на тему "Управління корпоративними трансформаціями в системі залізничного транспорту України". За словами Алли Володимирівни, важливу роль у її науковому та педагогічному становленні відіграв науковий керівник, завідувач кафедри економіки і підприємництва професор П.В.Круш: "Він не лише висококваліфікований спеціаліст і розумний керівник, а й надзвичайно мудра та чуйна людина, здатна підтримати, порадити, допомогти".

Попри свій молодий вік (28 років), Алла Володимирівна з 2011 р. обіймає посаду доцента кафедри економіки і підприємництва ФММ. Вона проводить лекційні та семінарські заняття з дисциплін професійної та практичної підготовки "Економіка підприємства", "Податкова система" на ФММ; керує розрахунковими та дипломними роботами студентів, є членом комісії  із захисту дипломних робіт. Алла Володимирівна користується повагою серед студентів, які з цікавістю відвідують її лекції, та намагається передати їм позитивний досвід, про що свідчить низка наукових праць студентів, опублікованих під керівництвом та у співавторстві з молодою вченою. Результати дослідницької й освітньої роботи А.В.Гречко опубліковані в 79 наукових та 5 навчально-методичних працях. Алла Володимирівна є співавтором 3 монографій та підручника "Національна економіка" з грифом МОН.

А.В.Гречко бере активну участь у проведенні щорічної науково-практичної конференції "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки", займається організацією щорічної олімпіади кафедри економіки і підприємництва "Пізнай себе в економіці", здійснює підготовку студентів до всеукраїнських олімпіад та конкурсів за напрямом "Економіка підприємства". Наукові розробки А.В.Гречко пов'язані з науково-дослідними роботами в рамках господарських тем під керівництвом проф. П.В.Круша. Основні напрями наукових досліджень молодого талановитого викладача і науковця охоплюють сфери розвитку систем залізничного транспорту України, проблеми та перспективи функціонування податкової системи України, інституційний аспект розвитку підприємств України, інтелектуальні послуги  тощо.

З нагоди свята бажаємо Аллі Володимирівні наснаги і натхнення в улюбленій справі, щоб успіхи і перемоги, яких вдалося досягти, стали лише початком у її науковій і педагогічній кар'єрі.

За інф. ФММ