Ви є тут

Чи обов'язко змінювати прописку?Що робити в такій ситуації: Я студент 1 курсу ФІОТ, іногородній, але проживаю не в гуртожитку, а на квартирі. В зв'язку з цим питання: чи обов'язково міняти домашню прописку на тимчасову київську і якщо "так", тоді куди потрібно приписуватися?

Якщо Ви не мешкаєте в гуртожитку, то рішення про прописку приймаєте самостійно.

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні Стаття 6. Реєстрація місця проживання особи" (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1382-15): Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page), проживання без реєстрації тягне за собою відповідальність у вигляді попередження або накладання штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімальних доходів громадян.

Іногородні студенти КПІ, які не планують жити у гуртожитку, але хочуть отримати реєстрацію/прописку в Києві, мають написати заяву на ім*я директора студмістечка Іщенко О.А. на видачу оренда на прописку без проживання і підписати її у директора (паспортист гуртожитку, військомат, здати паспорт).

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій