18 січня 2016 р. виповнилось 75 років доценту кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів, відміннику освіти України, заслуженому викладачу НТУУ "КПІ" Григорію Єгоровичу Федорову.

Г.Є.Федоров закінчив у 1969 р. механіко-технологічний (нині – інженерно-фізичний) факультет КПІ.  З 1969 по 1973 рр. працював на Київському заводі реле і автоматики – спочатку конструктором, згодом технологом і старшим інженером. У 1973–1976 рр. навчався в аспірантурі, а в 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Технологічні властивості жаростійких хромоалюмінієвих сталей", присвячену новому на той час класу ливарних сплавів, які були винайдені саме на кафедрі ливарного виробництва КПІ. У лютому 1979 р. Г.Є. Федоров розпочав викладацьку діяльність на посаді асистента, з 1982 р. працює доцентом.

Григорій Єгорович був вченим секретарем вченої ради факультету, вирішував організаційні питання з будівництва корпусу №9, у 1988–1990 рр. виконував обов'язки заступника проректора КПІ з наукової роботи, з 2007 р. – член редакційної колегії журналу "Литьё Украины".

Творчий доробок Г.Є.Федорова сягає більше 150 наукових праць та методичних розробок, серед яких монографії  "Виробництво виливків із спеціальних сталей" і "Стальное литье", двотомний підручник із навчального курсу "Проектування ливарних цехів". Його книги відзначалися преміями і призовими дипломами міжнародних виставок, ВНЗ, Асоціації ливарників України.

Григорій Єгорович є провідним лектором, слідкує за розвитком ливарних технологій, постійно оновлюючи зміст лекційних курсів. Наразі читає 5 навчальних дисциплін: "Сталеве литво", "Контроль якості виливків", "Проектування ливарних цехів", "Виробництво виливків із сталей", "Проектування технологічних відділень". Приємно відзначити, що викладання аналогічних дисциплін у низці ВНЗ України здійснюється на основі програм, складених ним.

Багато часу Григорій Єгорович приділяє навчально-виховній роботі зі студентами. Не тільки групи, в яких він є куратором, а й усі студенти кафедри ливарного виробництва відчувають, окрім педагогічного таланту, його батьківське піклування і щиру віру в них як у майбутнє наше і нашої країни.

На кафедрі та факультеті Г.Є.Федоров користується беззаперечною повагою як учитель, наставник і старший товариш, найвище керівництво прислуховується до його мудрих порад.

Щиро вітаємо Григорія Єгоровича з ювілеєм і бажаємо йому доброго здоров'я, творчих успіхів, натхнення в роботі, добробуту в сім'ї!

Колектив кафедри ливарного виробництва