Дешко Валерій Іванович (22.09.1947) - професор, завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ.

У 1971 він з відзнакою закінчив теплоенергетичний факультет КПІ. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію, в 1993 – докторську, з 1995 року професор. У 2002 році обраний завідувачем кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ.

Він є одним з організаторів підготовки фахівців з енергетичного менеджменту в Україні. Член Науково-методичної комісії з енергетики МОНмолодьспорту, секції "Енергетика та енергоефективність" Координаційної ради Держінформнауки, Технічного комітету "Енергоефективність будівель і споруд" Мінрегіонбуду і ЖКГ, Науково-технічної ради НТУУ КПІ, двох спеціалізованих вчених рад, редколегії наукового журналу "Енергетика: економіка, технології, екологія" та ін.

Валерій Іванович – активний учасник міжнародних проектів за програмами Tacis, Tempus, Intas, Inco-Copernicus, у тому числі українсько-норвезького співробітництва з вищої освіти в інтересах сталого енергетичного розвитку. Він є також одним з організаторів Всеукраїнського творчого конкурсу "Молодь – енергетиці України" та Всеукраїнської студентської олімпіади з енергетичного менеджменту, учасником багатьох інших заходів, що стосуються енергозбереження.

Наукові дослідження Валерія Івановича присвячені широкому колу проблем: складний теплообмін при високих температурах, енергозбереження та підвищення енергоефективності процесів виробництва та споживання енергії, моделювання та дослідження процесів перетворення енергії, воднева енергетика, нетрадиційні джерела енергії, енергетичний аудит та сертифікація будівель і споруд. Керівник наукових проектів, автор понад 230 наукових праць, 5 монографій, 6 навчальних посібників, у тому числі для студентів-іноземців, 2 посібників для школярів.