Ви є тут

Асоціація ректорів ВТНЗ України: перше десятиріччя


Асоціація ректорів ВТНЗ України: перше десятиріччя

Асоціація ректорів вищих технічних навчальних закладів України створена в червні 1999 року на установчій конференції як загальноукраїнська громадська організація, що об'єднує на добровільних засадах ректорів, керівників трудових колективів інших профільних організацій і покликана сприяти розвитку технічної освіти в традиційних інженерних галузях, захищає пріоритети освіти та має інші цілі, визначені Статутом.

Членами Асоціації є ректори 54 технічних університетів і академій з усіх областей України, Києва та Севастополя. Серед них найбільші ВТНЗ України – Київський, Харківський, Донецький, Одеський, Львівський, Запорізький технічні університети; Харківський національний аерокосмічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Дніпропетровський національний гірничий університет та інші. Таким чином, Асоціація об'єднує весь технічний навчально-науковий потенціал України.

Згідно зі Статутом, вищим керівним органом Асоціації є загальні збори, які проводяться один раз на рік.

Поточне керівництво здійснюється радою Асоціації, яка складається з 7-9 членів і вченого секретаря. Головою ради Асоціації обраний академік НАН України і РАН, ректор НТУУ «КПІ» Михайло Захарович Згуровський – учений зі світовим ім'ям у галузі математичного системного аналізу.

Асоціація ректорів ВТНЗ УкраїниАсоціація співпрацює в рамках відповідних договорів з НАН України, Асоціацією технічних університетів Росії, Українським Союзом промисловців і підприємців, міжнародними навчально-науковими центрами ЮНЕСКО, Радою університетів Причорноморського регіону (BSUN), який об'єднує 115 університетів з 11 держав, та іншими.

10 років діяльності – достатній термін, щоб підвести підсумки і назвати низку ключових завдань, які вирішує Асоціація.

Найголовніший результат полягає в тому, що Асоціація є авторитетним громадським об'єднанням, визнаним за своїм впливом державними, урядовими, великими промисловими і бізнесовими структурами:

  • ключовим підходом за сучасних умов є відродження системної взаємодії освіти, науки, високотехнологічного виробництва і органів влади. Звідси ініціативи та участь Асоціації в розробці і прийнятті Верховною Радою України законів про вищу освіту;
  • важливим результатом 10-річної діяльності Асоціації є розробка організаційних, методичних, структурних заходів щодо входження України в загальноєвропейське освітнє середовище, тобто так званий Болонський процес. Вагомим є внесок Асоціації в розробку освітньо-кваліфікаційних програм рівнів бакалавра та магістра, в реформування освіти із введенням двоступеневої підготовки технічних фахівців. З особливо великими труднощами довелось зіткнутися на ринку праці через невідповідність освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра вимогам роботодавців;
  • Асоціація взаємодіє з Міністерством освіти і науки за всіма аспектам вищої технічної (і загальної) освіти. Але, головне, як громадське об'єднання Асоціація вносить вагомий гуманітарний елемент в жорстку централізовану систему управління;
  • наступним ключовим результатом діяльності Асоціації є кардинальна зміна участі ВТУ в проведенні наукових досліджень. Спільно з НАН України створюються регіональні університетські дослідницькі центри.

У жовтні 2007 року створено і затверджено Міністерством освіти і науки пілотний проект «Дослідницький університет НТУУ «КПІ». Цьому передувала велика робота щодо зміни нормативної бази: Верховною Радою України прийнято Закон України «Про науковий парк «Київська політехніка», вийшла Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Статуту НТУУ «КПІ» – листопад 2007 року. Введені в дію положення про магістратуру, організацію працевлаштування, програма «Майбутнє України», положення про рейтинг науково-учбового працівника, про порядок проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців, про об'єкти права інтелектуальної власності, підвищення кваліфікації керівного складу та інші документи. Практично завершено об'єднання єдиного інформаційного простору для закладів освіти, науки та інновацій України і інтеграція його в Європейську науково-освітню інформаційну мережу GEANT-2.

Усе це проводилось у рамках Державної програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки».

Важливим елементом в діяльності Асоціації є практика виїзних зборів Асоціації у великих промислових центрах України. Так, у 2007 році на базі Харківського технічного університету відбулась зустріч з керівниками найбільших підприємств: НПО «Турбоатом», «Південкабель», ФЕД та інших у присутності керівників об'єднання роботодавців, бізнес- і банківських структур.

У 2008 році Запорізьким технічним університетом було організовано нараду Асоціації з керівниками області, міста і передових підприємств: ЗАТ «Мотор-Січ», ЗАТ «ЗАЗ», ЗМКБ «Івченко-Прогрес», Комбінат «Запоріжсталь», ВАТ «Укрграфіт», НПП «Хартрон-Юком» та іншими.

Аналогічні загальні збори Асоціації заплановано на вересень 2009 року у величезному промисловому регіоні України – Донецькому, на базі Донецького національного технічного університету.

У планах на майбутнє зустрічі з промисловцями і підприємцями Одеського і Львівського регіонів.

Обговорення з керівниками і відвідування передових підприємств дозволило окреслити велике коло спільних проблем вищої технічної освіти:

  • мотивація підприємств у підготовці фахівців середньої і вищої категорії;
  • підвищення ролі «дипломованих інженерів»;
  • необхідність створення конкурентності серед фахівців ВТНЗ, тобто, введення в практику ринку праці дипломів бакалаврів і магістрів не загального державного зразка, а конкретного навчального закладу;
  • покращення механізмів працевлаштування шляхом перерозподілу держзамовлень самими ВТНЗ;
  • відновлення практики профільних кафедр на підприємствах, проведення там практичних занять і лабораторних робіт;
  • залучення підприємств до складання навчальних програм та інші.

Приємно, що керівники провідних промислових підприємств визнали всю глибину реформування вищої технічної освіти і підтримали своїми підписами звернення Асоціації ВТНЗ до керівників країни і Верховної Ради України.

У зверненні перераховані всі заходи з реформування вищої освіти для підвищення конкурентоспроможності випускників у Європейському і світовому просторі.

Робота продовжується. Не завжди ініціативи Асоціації зустрічають (або взагалі не зустрічають) позитивну, а головне, конструктивну реакцію. Політична нестабільність, спад промислового виробництва, консервативне мислення, складність завдань, фінансові труднощі тощо не дозволяють швидко вирішувати всі завдання. Але все це Асоціація подолає.

Є.М.Панов, вчений секретар Асоціації ректорів ВТНЗ України, д.т.н., проф.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій