Японський досвід – Україні

Нещодавно (13 листопада 2007 р.) завершився десятиденний бізнес-курс “Стратегічне управління кадрами та розвиток людських ресурсів”, який проходив на базі “Українсько-Японського центру НТУУ “КПІ”.

Під керівництвом Шінічіро Кавагучі (Shinichiro Kawaguchi Ph. D.) – експерта Японського агентства міжнародного співробітництва JICA – викладачі КПІ та представники бізнес-кіл засвоювали японський досвід роботи з персоналом та методичні прийоми розробки моделі управління персоналом на основі системи збалансованих показників (ВSC). Остання ефективно застосовується передовими консалтинговими компаніями у сфері управління персоналом, а модель Ш.Кавагучі – автора кількох відомих у світі книг з менеджменту персоналу – покладена в основу комп’ютерної програми для обліку та оцінки кадрів на підприємстві “HR-Navigator”.

У ході ділової гри учасники вчилися балансувати цілі своїх компаній стосовно фінансів, клієнтів, бізнес-процесів та розвитку організації, розробляти та описувати бізнес-процеси, оцінювати відповідність персоналу внутрішнім вимогам організації та вчилися управляти персоналом на основі ключових показників ефективності (Key performance indicators) персоналу та організацій.

Лектор у рамках Проекту технічного співробітництва поділився зі слухачами не тільки своїм баченням HR (управління персоналом) менеджменту, а й базовими методичними матеріалами та останніми своїми розробками з діагностики організаційного розвитку та оцінки лідерства.

Dec 27, 2007 || Автор: Інф “КП”