Підручники для ІТ-фахівців

Дефіцит професійної навчальної літератури з фундаментальних питань сучасної математики, математичної лінгвістики, систем баз даних, системного аналізу та методів прийняття рішень, моделювання систем, комп’ютерних систем, їх програмного забезпечення унеможливлює створення єдиної моделі навчання студентів за галуззю знань “Інформатика та обчислювальна техніка” в різних навчальних закладах. Наша країна має добре сформовану систему педагогічних і наукових шкіл, тож спроможна забезпечити підготовку та видання власної технічної навчально-методичної літератури.

З ініціативи ректора НТУУ “КПІ” М.З.Згуровського комісія з галузі знань “Інформатика та обчислювальна техніка” Міністерства освіти і науки разом з Видавничою групою ВНУ започаткували проект підготовки серії підручників з інформатики для вищих навчальних закладів України. Станом на 1 вересня 2007 року вийшли у світ такі книжки:

Ковалюк Т.В. Основи програмування, 384 с.

Шеховцов В.А. Операційні системи, 576 с.

Фельдман Л.П., Петренко А.І., Дмитрієва О.А. Чисельні методи в інформатиці, 480 с.

Пасічник В.В., Резніченко В. А. Організація баз даних та знань, 384 с.

Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика, 368 с.

Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу, 544 с.

Томашевський В.М. Моделювання систем, 352 с.

Авторський колектив – це 12 науково-педагогічних працівників провідних національних університетів та НДІ НАН України, зокрема НТУУ “КПІ”, НУ “Львівська політехніка”, НТУ “Харківський політехнічний інститут”, Донецький національний ТУ, Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут програмних систем НАН України.

Підручники за структурою подання матеріалу вигідно вирізняються у низці відомих навчальних посібників і проектів інших творчих колективів та авторів. Добре підібрані приклади та вдало сформовані контрольні запитання до кожного з розділів дають змогу студентам використовувати підручники, зокрема, під час самостійної навчальної роботи.

Провідний університет України, а саме НТУУ “КПІ”, виступив з ініціативою щодо особливого відзначення творчого внеску групи авторів підручників зазначеної серії – висунув їх претендентами на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки 2008 року.

Nov 30, 2007 || Автор: Т.В. Ковалюк, к.т.н., доц. кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління