На засіданні Вченої ради: 11.09.06

На початку першого в новому навчальному році засідання Вченої ради, яке відбулося 11 вересня, головуючий, ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський, привітав нових членів Вченої ради, щойно включених до її складу, та поздоровив із ювілеями зав. кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови Г.Л.Лисенко і начальника відділу кадрів та діловодства Б.П.Нагорного.

Першим питанням порядку денного було заслухано і обговорено доповідь першого проректора члена-кореспондента НАН України Ю.І.Якименка про підсумки прийому студентів на перший курс університету. Було відзначено, що відповідно до плану прийому на денну форму навчання зараховано 4420 студентів, позитивно охарактеризовано роботу Центру тестування та моніторингу знань, зазначалося, що середній конкурс за заявами цього року склав 1,88, а на гуманітарних, економічних, економіко-управлінських та інформаційних спеціальностях він знаходився в межах від 4 до 7. Увагу присутніх, із наголосом на необхідні висновки, було привернуто до прийому за напрямами підготовки, де склався конкурс за заявами близький до одиниці. Було відзначено також, що 73% зарахованих – це випускники системи доуніверситетської підготовки, кожний четвертий із зарахованих – медаліст, понад 500 осіб прийнято за контрактною формою навчання.

Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2005/2006 навчального року доповідав проректор з науково-педагогічної роботи доцент Г.Б.Варламов. У доповіді було наведено результати порівняльного аналізу оцінки якості навчання по факультетах (інститутах) за результатами весняних семестрів 2004/2005 та 2005/2006 навчальних років. Серед інших показників зазначалося, що до початку сесії за невиконання плану навчального процесу було відраховано 248 студентів, а за результатами сесії – 970. У новому навчальному році буде продовжено моніторинг якості освіти, що включатиме аналіз залишкових знань студентів та відгуки з місць працевлаштування випускників, тому, як наголошувалося при обговоренні даного питання у виступі ректора університету, на перший план виходить відповідність навчальних планів потребам суспільства, тобто потребують негайного запровадження професійно-орієнтовані дисципліни. У прийнятому рішенні, зокрема, визнано неприпустимим продовжувати навчання студентів, які систематично не навчаються і мають протягом семестру понад дві негативні атестації з трьох і більше дисциплін.

Було заслухано інформацію заступника проректора з наукової роботи професора С.О.Воронова про запровадження в університеті почесного звання “Викладач-дослідник” та прийнято відповідне положення. За доповіддю голови експертно-правової комісії професора Ю.Ф.Зіньковського рекомендовано присвоїти почесне звання “Заслужений працівник освіти України” професору В.В.Булдигіну та відзначити знаком МОН України “Відмінник освіти України” доцента І.В.Коваленка. Було прийнято рішення про присвоення почесного звання “Заслужений винахідник НТУУ “КПІ” доценту І.О.Мікульонку. Також було вирішено конкурсні та поточні справи

Sep 28, 2006 || Автор: Ю.Москаленко