Створено новий факультет – мiжнародний

Першою важливою подією для Київського політехнічного в новому році стало створення з 1 січня міжнародного факультету, згідно з наказом по університету від 20 грудня. Новий підрозділ утворено шляхом реорганізації відділення підготовки фахівців для іноземних країн департаменту міжнародного співробітництва.

Міжнародний факультет складатиметься з кафедри мовної підготовки, кафедри фундаментальних дисциплін і кафедри природничо-економічних дисциплін, які будуть здійснювати підготовку слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. Крім того, кафедру української та російської мови, яка забезпечує мовну підготовку студентів – іноземних громадян – старших курсів, із ФЛ переведено до міжнародного факультету. Очолюватиме новий факультет проф. Ганна Григорівна Власюк, яка працювала деканом по роботі з іноземними студентами.

Прокоментувати подію ми попросили проректора з міжнародних зв’язків проф. С.І.Сидоренка. “Міжнародний факультет створено з метою вдосконалення системи підготовки фахівців для іноземних країн, забезпечення високої якості освітніх послуг для іноземних громадян, посилення формування єдиного інтернаціонального студентського середовища в НТУУ “КПІ”, – повідомив він та виклав деякі свої міркування: – Протягом останніх років університет активно працює на міжнародних ринках, пропонуючи освітні послуги: якщо в 1999 р. контингент іноземних громадян складав 723 особи, то в 2005 р. – 1770 з 46 країн світу, зокрема, понад 300 слухачів підготовчого відділення для іноземців (ПВІ) – з 36 країн. Навчальний процес на ПВІ забезпечують 27 викладачів мови, 24 викладачі фундаментальних предметів та 6 викладачів природничо-економічних дисциплін. У корпусі №31 діють Інтерклуб, студентське кафе, створено комп’ютерну мережу. Для забезпечення навчального процесу в цьому корпусі виділено 22 аудиторії площею 652 кв. м, обладнуються лабораторії. Корпус формується як міжнародний молодіжний навчальний та культурний осередок кампусу КПІ, який поширює свій менеджмент на всі факультети, на всі міжнародні зв’язки університету у сфері міжнародних освітніх програм.

На ПВІ шість груп з 22 навчаються англійською мовою, іноземним громадянам – студентам НТУУ “КПІ” – Міжнародним центром телемедицини видається сертифікат про стан здоров’я.

За умов подальшої децентралізації управління в університеті, що передбачає підвищення відповідальності факультетів за якість навчання, треба посилити роль центрально-університетської структури, що відповідає за підготовку іноземних фахівців. Такою структурою на сьогодні має стати міжнародний факультет. Ця реорганізація дозволить розв’язати низку існуючих протиріч між здатністю університету бути більш авторитетним на міжнародному ринку освітніх послуг та обмеженими можливостями колишнього відділення підготовки іноземних фахівців у складі ДМС.

Так, наймання на роботу у ВПІ викладачів не відповідало загально¬прийнятій у вищій школі процедурі конкурсного обрання через розгляд цих питань на кафедрах і вчених радах. Не вдавалося повністю реалізувати потенційні можливості підготовчого відділення для іноземних громадян: при ліцензійній квоті на навчання 500 осіб, навчаємо лише 300. На сьогодні ПВІ нашого університету визнається кращим серед інших навчальних закладів, але дійсно університетського рівня ще не досягнуто. Тому що немає кафедр, єдиного підходу до виховної, наукової, організаційної діяльності. Відсутні науково-педагогічна складова та інші елементи наукових досліджень.

Внаслідок того, що у нас немає професійного середовища, яке б займалося науково-педагогічними та психологічними проблемами адаптації іноземних громадян, формуванням єдиного інтернаціонального студентського середовища, ми звужуємо наші можливості прогнозувати події, “грати на випередження”, брати ініціативу в свої руки.

“Об’єднавши всі інтелектуальні, матеріально-технічні та кадрові можливості, ми виведемо систему підготовки фахівців для іноземних країн на новий рівень, достойний національного технічного університету”, – запевнив проректор під кінець розмови

Фотографія: https://instagram.com/p/3mH5JBFFj3/