04 березня 2023 року Уряд схвалив Державну антикорупційну програму на 2023-2025, яку розробило Національне агентство з питань запобігання корупції за участі експертів, громадськості та державних органів.

«Ухвалення ДАП – критично важливий крок для європейського та євроатлантичного майбутнього України. Якісна імплементація програми створить для громадян та бізнесу найкращі умови для розвитку саме в Україні, а також забезпечить вступ України до ЄС, НАТО, ОЕСР», – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков. За його словами, це важливо не лише для членства України в Європейському Союзі та прозорої повоєнної відбудови, але, в першу чергу, для відповіді стосовно запиту суспільства на справедливість (84% громадян готові виходити на протести проти корупції).

Які заходи подолання корупції передбачені на період з 2023 по 2025 роки в Антикорупційній програмі України:

  1. Розроблення проекту Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, у якому передбачено:

1) розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення частки випадків обов’язкової подачі документів у паперовій формі;

2) відмову від пільг по заміні зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі вищої освіти, крім обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами та осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також військовослужбовців військової служби за контрактом - при вступі до військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

  1. Розроблення проекту Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, у якому передбачено:

1) розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення кількості випадків обов’язкової подачі документів у паперовій формі;

2) розширення сфери застосування зовнішнього незалежного оцінювання;

3) відмову від пільг по заміні зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі вищої освіти, крім обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами та осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також військовослужбовців військової служби за контрактом - при вступі до військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

3. Розроблення проекту наказу про затвердження вичерпного переліку безумовних медичних підстав, за наявності яких особі дозволяється складати вступні іспити в закладі вищої освіти замість зовнішнього незалежного оцінювання.

4. Щорічне проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальностей галузей знань:

1) 08 Право;

2) 12 Інформаційні технології;

3) 14 Електрична інженерія;

4) 21 Ветеринарія;

5) 22 Охорона здоров’я;

6) 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону;

7) 26 Цивільна безпека;

8) 27 Транспорт;

9) 28 Публічне управління та адміністрування;

10) 29 Міжнародні відносини

5. Підготовка аналітичного дослідження (дорожньої карти) щодо пілотного Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та поступового застосування для інших спеціальностей, ніж передбачено в описі заходу

6. Щорічне проведення Єдиного фахового вступного випробування для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра на основі ступеня вищої освіти бакалавр

7. Підготовка проекту закону, яким внесено зміни до законів України «Про освіту» «Про вищу освіту» та інших щодо:

1) статусу Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти;

2) її завдань;

3) її взаємодії з іншими інформаційними системами та реєстрами;

4) її держателя.

8. Розроблення Концепції інформаційної системи управління вищою освітою (HEMIS) включно з розділом щодо впровадження сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом (у тому числі контрольними заходами та практичною підготовкою)) у сфері вищої освіти та їх верифікації центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і наук

Проведення презентації Концепції інформаційної системи управління вищою освітою (HEMIS) включно з розділом щодо впровадження сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом (у тому числі контрольними заходами та практичною підготовкою)) у сфері вищої освіти та їх верифікації центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і наук

Реалізація Концепції інформаційної системи управління вищою освітою (HEMIS) включно з розділом щодо впровадження сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом (у тому числі контрольними заходами та практичною підготовкою)) у сфері вищої освіти та їх верифікації центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і наук

9. Розроблення проекту закону, яким передбачено:

1) вичерпні підстави та види юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності;

2) вичерпні критерії наявності у діях особи проявів академічної недоброчесності, у тому числі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації;

3) порядок здійснення провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності, у тому числі перевірки дисертації на наявність у ній академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації;

4) засади (принципи) провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності: поваги до честі та гідності, рівності, гласності та відкритості провадження (зокрема шляхом забезпечення права кожної особи на участь у процесі прийняття рішення щодо неї, відкритості засідань, здійснення відеофіксації та онлайн-трансляції засідань із оприлюдненням відеозаписів; прийняття рішень шляхом відкритого поіменного голосування, зафіксованого протоколом засідання, який підлягає оприлюдненню);

5) право будь-якої особи бути заявником як самостійним учасником провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності за будь-якою особою;

6) права та обов’язки всіх учасників провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності;

7) строки давності притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності;

8) заборону встановлювати доплати, надбавки за науковий ступінь чи вчене звання (крім як для працівників наукових, науково-дослідних і закладів вищої та фахової передвищої освіти)

10. Забезпечення інтероперабельності Національного репозитарію академічних текстів із ключовими системами запобігання та виявлення академічного плагіату. Розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів для вдосконалення інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, зокрема, щодо розширення переліку відомостей, що вносяться до інформаційної системи, її користувачів (у тому числі членами спеціалізованих вчених рад, здобувачами наукового ступеня, заявниками в сфері присудження та позбавлення наукових ступенів)”.

Вдосконалення інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, зокрема, щодо розширення переліку відомостей, що вносяться до інформаційної системи, її користувачів (у тому числі членами спеціалізованих вчених рад, здобувачами наукового ступеня, заявниками в сфері присудження та позбавлення наукових ступенів)

Введення в експлуатацію Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників для закладів вищої освіти в Україні

Розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів для вдосконалення інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, зокрема, щодо розширення переліку відомостей, що вносяться до інформаційної системи, її користувачів (у тому числі членами спеціалізованих вчених рад, здобувачами наукового ступеня, заявниками в сфері присудження та позбавлення наукових ступенів)”

Вдосконалення інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, зокрема, щодо розширення переліку відомостей, що вносяться до інформаційної системи, її користувачів (у тому числі членами спеціалізованих вчених рад, здобувачами наукового ступеня, заявниками в сфері присудження та позбавлення наукових ступенів)

11. Розроблення проекту 3акону щодо внесення змін до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», яким:

1) передбачено, що повноваження з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов передано від центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти;

2) визначено, що ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання згідно із затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки переліком.

12. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, а саме:

1) внесено зміни до підпункту «в» пункту 7 частини першої статті 87 Кодексу про те, що до видатків, які здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на здобуття вищої освіти особам, які на конкурсних засадах отримали право на її здобуття за кошти Державного бюджету України, у тому числі на умовах державного замовлення; їх розподіл між закладами вищої освіти здійснюється на основі формули, яка розробляється центральним органом

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України;

13. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», яким передбачено, що:

1) з Державного бюджету України здійснюються видатки на здобуття вищої освіти у закладах вищої освіти, вартість освітніх послуг в яких встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість;

2) обсяг видатків Державного бюджету України на вищу освіту розподіляється між закладами вищої освіти на основі формули, яку розробляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Аналітичний огляд підготовлено антикорупційною уповноваженою Яною ЦИМБАЛЕНКО за матеріалами Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки (https://nazk.gov.ua/uk/proekt-dap/)

НАЗК Офіс генпрокурора НАБУофіс доброчесності НАЗК