Засідання ректорату 6 лютого 2023 року

Інформація про засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 6 лютого 2023 року

6 лютого під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Виступили: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, М.М.Перестюк, О.А.Іщенко, О.М.Бруй, Є.Малкіна, І.Степанюк.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що було ухвалено:

1. Освітній процес. Завершилися основна і додаткова сесії семестрового контролю для студентів усіх курсів бакалаврату та магістратури. Підсумки семестрового контролю підбито. Для перших курсів накази про відрахування тих, хто не зміг скласти іспитів, уже підписано (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська).

2. Ухвалено рішення про організацію освітнього процесу в другому семестрі – він також проходитиме в дистанційному режимі з можливістю доступу здобувачів вищої освіти до навчальних корпусів у разі необхідності працювати в лабораторіях і такого іншого. Розпочато роботу щодо планування освітнього процесу в наступному навчальному році (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська).

3. Триває робота в межах оголошеного конкурсу на заміщення посад НПП відповідно до фонду заробітної платні та оновлених штатних розписів кафедр. Кафедри вже працюють на новими штатними розписами  (О.А.Жученко, Л.Г.Субботіна, завідувачі кафедр).

4. Підготовка до вступної кампанії. Нормативних документів щодо організації вступної кампанії в поточному році МОН України досі не видав, тож поки що остаточних умов прийому не визначено. На рівні КПІ робота триває: сформовано склади відбіркових комісій факультетів та інститутів, відпрацьовуються інші завдання (О.А.Жученко, Приймальна комісія, оперативні штаби факультетів та інститутів).

5. Акредитація освітніх програм (ОП). Минулого тижня КПІ подав на акредитацію 11 ОП. Почали надходити звіти експертних груп по ОП, які було подано на акредитацію з початку 2023 року, – усі позитивні з відзначенням унікальних для нашої країни практик, які запроваджено в університеті. На поточному тижні буде подано ще 3 ОП.  Також на цьому тижні в університеті почали працювати 5 експертних груп за 7 ОП. У режимі щоденних експертиз ОП КПІ працюватиме приблизно до кінця квітня (О.А.Жученко).

6. Триває робота з активізації діяльності Славутицької філії університету: продовжується удосконалення та розробка програм підвищення кваліфікації для енергетиків. Проте слід проаналізувати нинішні потреби міста в профілях фахівців, які їм сьогодні потрібні, й, виходячи з цього, будувати подальшу роботу з можливим переглядом пропонованих філії ОП. Для неї слід залучити університетський ННЦ прикладної соціології «Соціоплюс» (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко).

7. З керівництвом Славутича досягнуто домовленостей щодо створення на базі філії КПІ Пункту незламності. Університет вже передав туди генератори  (О.А.Жученко, В.А.Кондратюк).

8. З 6 лютого розпочався новий навчальний семестр. Навчання відбувається в штатному режимі. Розклади занять завчасно складено, інформаційні системи працюють (А.А.Мельниченко).

9. Розпочинається кампанія звітування аспірантів усіх курсів за перший семестр як за науковим, так і за навчальним складниками. Напрацьовуються критерії вступу до аспірантури, крім того, готується оновлений порядок прийому до аспірантури з урахуванням пропозицій та рекомендацій акредитаційних експертних комісій (А.А.Мельниченко).

10. Триває кампанія традиційного опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студента». Його результати враховуватимуться при переобранні з НПП (А.А.Мельниченко).

11. Триває робота над аналізом відповідності навчальних планів і ОП сьогоднішнім потребам ринку праці. При цьому використовується різноманітна аналітична інформація. Так, на платформі «Coursera» нещодавно розміщено звіт про результати дослідження того, які компетентності нині є найбільш запитаними на ринках праці різних країн різних регіонів світу. У ньому є також  певні прогнози подальшого розвитку ситуації. Це дослідження свідчить про певні зміни акцентів у необхідних випускникам вишів soft skill. Отож,  виходячи з власного аналізу відповідних служб університету та враховуючи результати вказаного дослідження, опрацьовується питання щодо внесення змін до навчальних планів, деяких ОП та каталогів дисциплін за вибором (А.А.Мельниченко).

12. Представник КПІ взяв участь у зустрічі членів альянсу європейських університетів, членом якого є партнер КПІ Магдебургський технічний університет імені Отто фон Геріке. Альянс сприяє дослідженням у сфері сталого розвитку й намагається просувати його ідеї. Досягнуто домовленості, що ближчим часом КПІ та один із університетів, які до нього входять, співпрацюватимуть за програмою академічної мобільності, зокрема кілька київських політехніків матимуть змогу взяти участь у роботі літньої школи. Також опрацьовується питання участі в спільних дослідженнях за відповідною тематикою і за тематикою забезпечення регіональної харчової безпеки  (А.А.Мельниченко).

13. Завершено семестровий контроль 1-го семестру 2022/2023 навчального року. Результати навчання у 1-му семестрі будуть представлені наступного тижня (Н.В.Семінська).

14. За попередніми оцінками з 30 січня по 3 лютого 2023 з університету відраховано 434 студенти.

За денною формою навчання відраховано 417 студентів.

Серед них:

- за власним бажанням –  69 студентів;

- за невиконання індивідуалного навчального плану – 291.

До інших ЗВО переведено 4;

Не поновилися на навчання після академічної відпустки – 53:

За заочною формою навчання з університету відраховано 17 студентів (Н.В.Семінська).

15. У період з 1 січня по 3 лютого 2023 надано академічну відпустку 155 студентам.

Серед них:

- за сімейними обставинами академічну відпустку надано 132 студентам;

- у зв'язку з академічною мобільністю – 3;

- у у зв'язку з проходженням військової служби – 1;

- за станом здоров'я – 3.

У період з 1 січня по 6 лютого 2023 на денну та заочну форми навчання поновлено 11 студентів. Поновлення триватиме до 8 лютого 2023 (Н.В.Семінська).

16. Проведено флешмоб «Подякуй викладачу». Отримано 117 позитивних відгуків (Н.В.Семінська).

17. Факультети/інститути вчасно провели засідання стипендіальних комісій. Рейтинги успішності студентів за результатами зимового семестрового контролю 2022/2023 н.р. зведено та оприлюднено на сайті ДНВР (Н.В.Семінська).

18. Опрацьовано подання студентів на отримання іменних стипендій. Всього надали свої дані 54 студенти (Н.В.Семінська).

19. За сприяння Благодійної організації «Легіон допомоги Україні» отримано благодійну допомогу від партнерського університету Ройтлінген (Німеччина). Це 3 генератори німецького виробництва для облаштування Пункту незламності та безперебійної підтримки організації навчально-виховного процесу у 31-му корпусі (О.П.Демиденко).

20. Підготовлено проєкт опитування щодо психологічного стану студентів, які перебувають в Україні та за кордоном. Однією з цілей опитування є і викоритсання його результатів для розробки тематики літніх шкіл у Польщі (О.П.Демиденко).

21. Завершив свою роботу VI Всеукраїнський турнір юних хіміків їм. В.В. Скопенка. Для участі в ньому було зареєстровано 80 учасників. Перемогу в турнірі здобули: Еліна Камалова, учениця 11 класу Хврківської гімназії №144 (І місце);  Тарас Савчук, учень 11 класу КЗО Радивилівський ліцей №1 (ІІ місце); Віталій Недашківський, учень 11 класу Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей Житомирської політехніки» (ІІІ місце (Н.В.Семінська).

22. Упродовж тижня підписано договори про співпрацю з компаніями-партнерами/організаціями:

  • Договір про співпрацю з ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова «Національної академії медичних наук України» (ІПСА);
  • ГО «ЦПЕД СМАРТ» (ФСП);
  • Договір про співпрацю з Національним медичним університетом їм. О.О.Богомольця (ХТФ) (Н.В.Семінська).

23. Проведено 2 робочі зустрічі по проєкту #КПІстіна, на якій представники ВПІ представили загальний концепт. Створено 37 робочих груп, до яких увійшло 57 осіб. За кожною групою закріплено студента ВПІ. Розпочато роботу факультетів над оновленням Лого та надання пропозицій по розписах на стіну (Н.В.Семінська).

24. З 28 по 30 січня відбувся І тур відкритої університетської студентської олімпіади 2022/2023 н.р. з навчальної дисципліни «Математика», яка була організована кафедрою МАтаТЙ фізико-математичного факультету. Цього року в І турі взяло участь 409 студентів з 21 факультету та інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також 16 студентів з 8 інших закладів вищої освіти (Н.В.Семінська).

25. 3 січня розпочався Всеукраїнський студентський турнір з фізики. Із 12 команд, які подавали заявку на участь, залишилось 4. Від КПІ участь у турнірі бере одна команда з Фізико-технічного інституту. Також участь у турнірі беруть 2 команди із Харкова та одна із КНУ (Н.В.Семінська). .

26. Розробка і підготовка до запуску наносупутника «PolyITAN-12U». Підготовлено та надіслано до ЗАО НДІ РВ звіт за січень 2023 (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко).

27. На конкурс НФДУ «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди», оголошений 20.12.2022 р., від КПІ подано 5 заявок. Результати конкурсу очікуються до 30.06.23. Початок виконання проєктів - серпень 2023 р. (НН ІПСА, НН ІАТЕ, ФБМІ, ФІОТ, НН ММІ).

28. До ДЕФ передано Довідку про створення наносупутників КПІ. Надано інформацію щодо реалізації бюджетних програм за КПКВК 2201380, 2201570 (В.А.Пасічник).

29. Подано 3 заявки на реєстрацію авторського права (2-ХТФ, 1-ФММ) (О.Я.Юрчишин).

30. Забезпечено підготовку до проведення IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Співпраця закладів вищої освіти та бізнесу в умовах Індустрії 4.0/5.0 та війни»: підготовлено та направлено до МОНУ лист-запрошення (отримано відповідь, планується спікер) (В.А.Пасічник).

31. Разом зі Д.Л. Стефановичем і В.В. Татарчуком продовжено формування змісту розділів книги «КПІ. Друге століття, продовження традицій» у взаємодії із В.А. Пасічником, Н.В. Семінською, С.І Сидоренком, О.А. Іщенком, В.А. Кондратюком та за участі центру культури та мистецтв КПІ (М.Ю.Ільченко, Д.Л.Стефанович, В.В.Татарчук).

32. Розпочато взаємодію з ГАО НАНУ стосовно договору за проєктом «PolyITAN-3-PUT» в частині передачі до КПІ поляриметрів для наносупутника (М.Ю.Ільченко).

33. Відбувся візит новопризначеного керівника компанії «Boeing – Ukraine»  Джона Стейнгрубі. У ході візиту гостю було представлено історію та традиції співпраці КПІ – «Boeing» з акцентом на підготовку фахівців для компанії «Boeing» за освітніми програмами, створеними спільно з «Boeing – Ukraine». Джон Стейнгрубі інформував про його спеціальне завдання в Україні – організувати нову молоду команду, яка б підтримувала впровадження комерційних продуктів, нарощувати потенціал цієї команди, сприяти розвитку талантів в Україні, створювати умови для продовження роботи авіаційної промисловості в Україні (С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, І.А.Гришко, І.Г.Малюкова, К.В.Єфремов).

34. Відбувся ознайомчий візит новопризначених керівників Дослідницького центру «Huawei» в Києві. Розпочато підготовку до зустрічі нового директора Дослідницького центру «Huawei» в Києві з керівництвом КПІ у березні 2023 року. Зустріч планується  присвятити представленню 12 задач для КПІ, які можуть бути профінансовані за рахунок китайської сторони як дослідницькі проєкти за такими напрямами: матеріалознавство, теплотехніка та газо- і гідродинаміка (С.І.Сидоренко, В.А.Пасічник).

35. Відповідно до угоди, підписаної ректором М.З. Згуровським та Генеральним директором ЮНЕСКО Фредеріком Майором, роботу кафедри ЮНЕСКО в КПІ продовжено на період дії програми UNITWIN/UNESCO Chair Programme (С.М.Шукаєв).

36. До UNAI направлено матеріал про результати роботи комплексної програми КПІ «Сталий розвиток» (А.В.Ковтун).

37. Продовжується опрацювання пропозиції трьох колишніх послів Японії в Україні (пан Сумі, пан Амає та пан Курокава), які заснували Український дім Японія (UHJ) з метою підтримки України за напрямами:

- пропозиції до Плану повоєнної відбудови України та реалізація можливої підтримки;

- заходи підтримки як Українсько-Японського центру і КПІ так і України через УЯЦ КПІ (С.І.Сидоренко, В.С.Камаєв, Б.В.Андрійцев).

38. На конкурси програми «Горизонт Європа» подано 2 проєктні пропозиції від ФІОТ та ФПМ (С.Г.Стіренко, Є.С.Сулема).

39. ДМС спільно із В.А. Пасічником розпочав підготовку проєктів на щойно оголошені конкурси програми НАТО «Наука заради миру і безпеки» (В.А.Пасічник, С.М.Шукаєв).

40. КПІ отримав запрошення від ректора Лодзьської політехніки взяти участь як стратегічний партнер з України в проєкті ECIU4Ukraine. Проєкт отримав фінансування від NAWA (Польського національного агентства академічних обмінів) через ECIU (European Consortium of Innovative Universities – Альянс Європейських інноваційних університетів), до якого залучено 10 університетів України. Метою проєкту є залучення українських партнерів до співпраці та академічних обмінів (О.П.Демиденко).

41. У січні 2023 року оприлюднено рейтинг прозорості Webometrics, який відображає прихильність університетів до принципів відкритої науки і враховує цитованість (перших 310 профілів авторів у Google Scholar за мінусом кращих 30 за Webometrics). КПІ вперше з 2020 року вийшов на перше місце в рейтингу «TRANSPARENT RANKING: TOP UNIVERSITIES BY CITATIONS IN TOP GOOGLE SCHOLAR PROFILES - JANUARY 2023» – з показником 166 164 цитувань. У 2022 році КПІ займав 2-ге місце серед ЗВО України. Торішній показник був меншим майже на 30 тисяч цитувань — 131 247 (С.І.Сидоренко).

42. Видано накази щодо внесення змін до складу комісії з цивільного захисту та евакуаційної комісії. Практично завершено роботи з укомплектування укриттів у ЦКМ та в корпусі 35 (тут також буде відкрито Пункт незламності). Після атестації укриття в ЦКМ співробітниками ДСНС університет отримає ще одне  укриття, де одночасно зможуть перебувати до 300 людей  (В.А.Кондратюк, Ю.В.Нестеренко)

43. Надійшов лист від районного управління ДСНС щодо виконання наданих під час перевірок університету в період з 2019 по 2021 роки приписів про забезпечення пожежної безпеки в гуртожитках. Переважну більшість цих приписів виконано, вирішення решти питань (кількість їх є вкрай невеликою) триває (В.А.Кондратюк).

44. Протягом минулого тижня збоїв у водо-, тепло- та електропостачанні об'єктів університету практично не було.  Попри те, що в державі були проблеми, пов'язані з пошкодженням об'єктів критичної енергетичної інфраструктури країни, це не відобразилося на університеті. З поточного тижня планується, що відімкнення державних структур, у тому числі й КПІ, від електропостачання відбуватиметься лише у вечірній та нічний періоди доби (за умови збереження цілісності відповідних енергетичних об'єктів) (В.А.Кондратюк).

45. Триває робота щодо ревізії та перевезення верстатного та іншого обладнання, яке було встановлено в корпусі №17. Частина його використовуватиметься й надалі, частину буде перевезено на склади для зберігання або до ремонтно-будівельного управління університету для використання (В.А.Кондратюк).

46. Розпочато складання дефектних актів на виконання капітальних ремонтних робіт на тих об'єктах, які забезпечують життєдіяльність університету (це, насамперед, теплові пункти, інженерні мережі  й таке інше) (В.А.Кондратюк).

47. Комісія з енергозбереження на поточному тижні завершує обстеження всіх будівель навчальних корпусів і перейде до обстеження споруд Студмістечка. Надалі буде розроблено заходи щодо розробки та вжиття відповідних заходів енергозбереження (В.А.Кондратюк).

48. Розпочато підготовку матеріалів для оголошення процедур закупівель товарів і матеріалів для забезпечення господарчої роботи та проведення впродовж року ремонтних і відновлювальних робіт (В.А.Кондратюк).

49. Триває робота над університетським проєктом #КПІстіна, який став однією з привабливих візитівок КПІ імені Ігоря Сікорського. Ухвалено рішення провести укріплення не лише стіни, але й схилу над нею (В.А.Кондратюк, Н.В.Семінська).

50. Минулого тижня було організовано черговий турнір з мініфутболу на підтримку ЗСУ. Участь у ньому взяли 6 команд. Усі зібрані кошти 3 лютого було передано до Фонду підтримки ЗСУ «Київський політехнік» (В.А.Кондратюк).

51. Протягом двох тижнів з підрозділами університету та їхніми керівниками проведено роботу щодо залучення працівників до роботи Фонду підтримки ЗСУ «Київський політехнік», у тому числі й шляхом написання ними заяв на утримання з заробітної платні певних сум для перерахування до нього. Кількість таких заяв за останній тиждень почала помітно зростати. За зверненнями військовослужбовців з коштів Фонду регулярно проводяться закупівлі необхідного для них обладнання і речей (В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна).

52. Минулого тижня завершено проведення спеціального навчання з працівниками правоохоронних органів на території району та університету. Співпраця з представниками поліції щодо забезпечення безпеки університету триває  (В.А.Кондратюк).

53. Університет отримав оновлене нове програмне забезпечення для нових 14 камер відеоспостереження. Воно дозволяє розпізнавати обличчя, тож до бази даних вноситься інформація щодо осіб, які скоювали правопорушення на території міста, району або  КПІ (В.А.Кондратюк).

54. У зв'язку з оновленням міського проєкту «Безпечна столиця» КПІ отримав пропозицію ввести до складу робочої груп своїх представників (В.А.Кондратюк).

55. Доуніверситетська підготовка. Через виключення з переліку обов'язкових предметів для ЗНО історії України, впродовж кількох тижнів відбувався деякий відтік слухачів. Але ситуацію вдалося стабілізувати, переорієнтувавши їх на інші предмети.

Адаптаційні курси. Набрано 3 групи студентів, з 6 лютого розпочато навчання (М.М.Перестюк).

56. На завершальну стадію вийшов процес злиття відділів медіатехнологій та технічних засобів навчання. Всі сектори працюють у штатному режимі. На минулому тижні відділ медіатехнологій надав інформаційну підтримку волонтерському проєкту й записав інтерв'ю з військовиками на території університету. У свою чергу, волонтери  перерахували на Фонд підтримки ЗСУ «Київський політехнік» 12 тисяч гривень (М.М.Перестюк).

57. На території університету провела зйомку продакшн-компанія «Radioactive Film», що  забезпечило перерахування до Фонду розвитку університету 40 тис. гривень. Від цієї компанії є ще низка запитів на дозволи на зйомки  (М.М.Перестюк).

58. Бюджетне фінансування на січень одержано у повному обсязі. Завершується формування штатних розписів підрозділів з урахуванням скорочення фонду зарплатні.

Також університет отримав фінансування за загальним фондом бюджету на лютий.

Кредиторську заборгованість університету за спецфондом практично погашено після перерахування Держказначейством відповідних коштів.

Нині Держказначейство здійснює переважно першочергові проплати.

Бюджетну та фінансову звітність вчасно передано до Держказначейства. На поточному тижні звітні матеріали буде передано до МОН України (Л.Г.Субботіна).

59. Гуртожитки працюють у штатному режимі. Усі комунальні послуги надаються  без збоїв. Відімкнення електроенергії – за стабілізаційними графіками компанії ДТЕК. Також у штатному режимі працюють Пункти незламності.

Проведено перевірку укриттів Студмістечка.  Воду в них замінено на свіжу.

Пожежна безпека. З відповідальними за це питання особами було проведено чергове навчання. На вимогу ДСНС триває перекатка (перемотування) пожежних рукавів, які є в гуртожитках, – це потрібно для підтримки їх у працездатному стані та збільшить термін їхньої служби.

Ремонтні роботи служба експлуатації гуртожитків проводить на 8 об'єктах 3-го, 4-го, 13-го, 14-го  і 20 гуртожитків.

Фахівці з виховної роботи організували проведення зі студентами тренінгів з ефективності комунікацій. Також проводяться обходи мешканців гуртожитків з метою з'ясування їхніх проблем і надання допомоги (О.А. Іщенко). 

60. Науково-технічна бібліотека працює у двох режимах – очному та дистанційному. Необхідні послуги надаються, консультації за усіма напрямами проводяться.

Минулого тижня співробітники Бібліотеки працювали над аналізом проблемних профілів НПП університету.

КПІ отримав безоплатний доступ до аналітичного інструмента SciVal  від компанії Elsevier). Він дає змогу орієнтуватися у світі наукових досліджень, аналізувати науковий доробок, визначати наукові тренди, шукати партнерів і будувати ефективні стратегії своєї наукової діяльності. Інформація про можливість працювати з цим інструментом  поширюється серед працівників університету.

Минулого тижня в Бібліотеці було проведено показ документального фільму, присвяченого бою під Крутами та його героям.  

9 лютого о 16-00 в Бібліотеці відбудеться зустріч з  очільником Громадської ради Державного космічного агентства, першим віцепрезидентом Аерокосмічного товариства України, автором книги «Тридцять років на орбіті» Е.І.Кузнецовим (О.М.Бруй).

61. Минулого тижня відбулося засідання Київської міськпрофради, на якому розглянуто питання виплати працівникам допомоги за лікарняними листками за новою системою призначення лікарняних. У засіданні взяли участь представники Фонду соціального страхування. Основний висновок: всі виші вирішують ці питання самостійно, тож в університеті нині готується проєкт відповідного наказу (М.О.Безуглий).

62. Студрада проводить збір коштів на придбання приладу нічного бачення для студента КПІ, який нині воює в лавах ЗСУ. Вже зібрано 40 тис. гривень.

Також Студрада допомагала студентам з вирішенням організаційних питань для поновлення на навчанні.

Розпочато підготовку до святкового концерту 14 лютого. 

Продовжують роботу постійні проєкти Студради: з організації донації крові та діяльності розмовних клубів з іноземних мов (Є.Малкіна).

63. Студентський профком продовжує видавати перепустки для відвідання басейну.

Гуманітарний штаб у працює в штатному режимі. До його роботи залучено курсантів ІСЗЗІ.

Також Студпрофком долучався до проєкту студентів КНУБА  щодо збору коштів на придбання автомобілю для сил Територіальної самооборони та його передачу до  війська. КПІ передав разом з ним 1025 окопних свічок.

Комі того, Профком надавав допомогу студентам, які мали проблеми зі складанням сесії, в оформленні індивідуальних графіків.

З 7 до 10 лютого в приміщенні Студпрофкому відбуватиметься турнір з фізики,  оскільки профком має можливість забезпечити автономне живлення та Інтернет на час вимкнення електроенергії (І.Степанюк).