Дані для бюджетної форми навчання, бакалаврат. За даними Інформаційної системи Конкурс

Факультет або інститут Шифр спеціальності Спеціальність Прохідний бал (бюджет, денна форма)
2022
НН ВПІ 23 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 177
61 Журналістика 195,3
133 Галузеве машинобудування 129,234
186 Видавництво та поліграфія 163,2
НН ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 135,7
173 Авіоніка 135,66
НН ІАТЕ 121 Інженерія програмного забезпечення 182,4
122 Комп'ютерні науки 170,4
142 Енергетичне машинобудування 137,9
143 Атомна енергетика 143,004
144 Теплоенергетика 131,6
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 164,8
НН ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 133,1
184 Гірництво 131,274
НН ІМЗ 131 Прикладна механіка 130,866
132 Матеріалознавство 128,622
136 Металургія 134,028
НН ІПСА 122 Комп'ютерні науки 190,3
124 Системний аналіз 186,6
НН ІТС 172 Електронні комунікації та радіотехніка 146,1
ІХФ 101 Екологія 151,95
131 Прикладна механіка 132,6
133 Галузеве машинобудування 129,234
161 Хімічні технології та інженерія 134,908
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 164,8
НН ММІ 131 Прикладна механіка 130,3
ПБФ 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 164,8
175 Інформаційно-вимірювальні технології 133,1
РТФ 172 Електронні комунікації та радіотехніка 133,3
ФБМІ 122 Комп'ютерні науки 166,5
163 Біомедична інженерія 171,55
227 Терапія та реабілітація 167,9
ФБТ 162 Біотехнології та біоінженерія 158,3
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 129,642
ФЕЛ 171 Електроніка 140,046
172 Електронні комунікації та радіотехніка 137,3
176 Мікро- та наносистемна техніка 143,2
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення 196,1
123 Комп'ютерна інженерія 179,2
126 Інформаційні системи та технології 183,4
ФЛ 35 Філологія (перша англійська) 184,7
35 Філологія (перша німецька) 181,6
35 Філологія (перша французька) 179,85
ФММ 51 Економіка 185,95
73 Менеджмент 185,95
75 Маркетинг 186,9
ФМФ 104 Фізика та астрономія 141,168
111 Математика 142,494
ФПМ 113 Прикладна математика 178,9
121 Інженерія програмного забезпечення 191,6
123 Комп'ютерна інженерія 172,5
ФСП 54 Соціологія 192,7
81 Право 193
231 Соціальна робота 152,15
281 Публічне управління та адміністрування 185,9
НН ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали 145,248
113 Прикладна математика 164,9
125 Кібербезпека та захист інформації 183,8
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія 125,947
Дата події