Засідання ректорату 14 листопада 2022 року

Інформація про засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 14 листопада 2022 року

14 листопада під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Виступили: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, О.А.Іщенко, М.Л.Друченко, О.І. Шейко, В.Галятин, І.Степанюк.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що було ухвалено:

1. Освітній процес в університеті здійснюється в дистанційному режимі – як синхронному, так і асинхронному. Через регулярні вимкнення в місті електроенергії використання асинхронної форми зросло. Постійно проводиться моніторинг освітнього процесу  (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко).

2. Відбулася нарада в МОН України щодо переведення студентів-контрактників, які належать до пільгових категорій,  на бюджетну форму навчання. В університеті підготовка документів на цих здобувачів вищої освіти триває. Станом на кінець дня 12 листопада завантажено документи на 14 студентів-пільговиків, ще на 54 – документи готові до завантаження. Крім того, на запит Міністерства для нього підготовлено інформацію про контингент здобувачів вищої освіти бюджетної форми навчання усіх факультетів і років вступу (О.А.Жученко, Н.В.Семінська).

3. Минулого тижня відбулося засідання Експертно-кваліфікаційної  комісії університету, на якому було розглянуто конкурсні справи на десять посад професорів. З урахуванням показників діяльності  НПП, справи яких розглядалися, та результатів опитування студентів, визначено терміни контрактів для кожного з них від одного  року до п'яти. По одній посаді через те, що не отримано підтвердження володіння кандидатом державною мовою, питання відкладено (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко).

4. Триває процес акредитації освітніх програм (ОП). Упродовж трьох тижнів виїзну експертизу в університеті пройшла 31 ОП. За результатами роботи експертних груп почали надходити перші звіти. Станом на 14 листопада отримано звіти по 10 ОП. Висновки експертів позитивні, з наданням рекомендацій акредитувати ці програми.  За певними критеріями визначено унікальність для України низки запроваджених у КПІ практик. Серед них методики проєктування ОП, діяльність науково-методичних комісій університету, система внутрішньої акредитації, матеріально-технічної бази по певних напрямах тощо. По цих ОП готуються матеріали для передачі їх на наступний рівень акредитації – на розгляд Галузевих експертних рад. Проводиться планова робота щодо підготовки до акредитації наступних програм – на початок грудня  КПІ має подати на акредитацію ще 6 ОП  (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська).

5. Минулого тижня відбулася зустріч з представниками Славутицької філії КПІ імені Ігоря Сікорського. Обговорено плани активізації роботи цього підрозділу в напрямі підготовки та перепідготовки фахівців за певними програмами, насамперед з дозиметрії, зняття АЕС з експлуатації та фізичного захисту тощо. Ця робота здійснюватиметься спільно з НН ІАТЕ та ІПО (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Є.М.Письменний, І.Г.Малюкова).

6. Слід посилити роботу щодо європейської акредитації ОП, для чого відповідні підрозділи університету мають тісніше співпрацювати з Центром незалежної акредитації інженерних програм, який працює в університеті. Європейська акредитація ОП пришвидшить інтеграцію КПІ до європейського освітнього простору. Поки що таку акредитацію отримала лише освітня програма «Динаміка та міцність машин», але практично готовими до неї є ще ціла низка ОП (О.А.Жученко, Б.І.Дуда).

7. Проведено моніторинг ведення поточного контрою в системі «Електронний Кампус» (ЕК). Завідувачам кафедр за його результатами надано відповідні рекомендації (А.А.Мельниченко).

8. 11 листопада проведено відкриту дискусію «ДоброЧесність у щоденних вчинках»,  участь у якій взяли понад 80 студентів і аспірантів. Робота з дотримання в КПІ норм академічної доброчесності триває: з огляду на те, що підготовка студентами магістратури дипломних робіт вступає в завершальну фазу, ближчим часом проводитимуться зустрічі з цих питань з завідувачами кафедр (А.А.Мельниченко, Н.В.Семіньска, О.М.Бруй).

9. Завершується формування екзаменаційних комісії з проведення у другій половині грудня захисту магістерських дисертацій (А.А.Мельниченко).

10. Триває обговорення та затвердження тем дисертацій новоприйнятих аспірантів. Заняття для аспірантів першого і другого курсів проводяться у штатному режимі (А.А.Мельниченко).

11. Розпочинається реалізація потужного освітнього проєкту Ukrainian Global Faculty, започаткованого завдяки ініціативі Фонду Василя Хмельницького за підтримки СОН України. Метою проєкту є залучення до читання лекцій для українських студентів найкращих науковців і викладачів з усього світу. 12 листопада розпочато реєстрацію на участь у ньому. Планується, що деякі модулі або теми будуть зараховуватися зареєстрованим студентам, які пройшли певний курс, у межах формальної або неформальної освіти. Опрацьовується питання щодо запису цих лекцій і започаткування на Платформі  «Сікорський» бібліотеки курсів від найвідоміших вчених (А.А.Мельниченко).

12. Один із провідних фахівців у сфері  управління стратегічними ризиками, виконавчий  директор Інституту управління стратегічними ризиками Девід Рубенс прочитає у середу 16 листопада в КПІ лекцію, Ключова аудиторія – ФММ, ННІПСА та студенти інших факультетів  (А.А.Мельниченко).

13. Триває підготовка і укладення угод з підприємствами та організаціями про започаткування спільних програм дуальної освіти. Минулого тижня украдено угоду з Рівненською АЕС (А.А.Мельниченко, Є.М. Письменний).

14. Для забезпечення безперебійності навчального процесу триває робота над концентруванням інформаційних потужностей і ресурсів університету  на одному майданчику (А.А.Мельниченко, В.А.Кондратюк, КБ ІС).

15. Підготовлено, погоджено з відповідними підрозділами і затверджено Положення про комплексний моніторинг якості освіти, інформацію про нього поширено. Незабаром  розпочнеться черговий комплексний моніторинг (А.А.Мельниченко, М.М.Перестюк).

16. Триває набір слухачів на курси доуніверситетської підготовки. Нині на них навчається понад 700 школярів 8-11 класів. Розпочалося навчання на адаптаційних курсах з вищої математики, фізики для першокурсників, але набір на них триває. Крім того, триває набір на корегувальні курси з іноземної мови (М.М.Перестюк).

17. Центр тестування проводить ректорський  контроль для студентів 1 курсу, його пройшли вже понад 1000 студентів. Планується, що до 2 грудня його буде завершено (М.М.Перестюк).

18. Проводиться робота з підготовки комплексного моніторингу якості освіти для студентів старших курсів (М.М.Перестюк, А.А.Мельниченко).

19. Розпочато тестування функціоналу платформи з працевлаштування та її синхронізація з інформаційною системою університету. Триває робота щодо накопичення баз даних (М.М.Перестюк).

20. Медіалабораторія та газети «Київський політехнік» і «Світ» підготували і   оприлюднили розлогі матеріали про роботу і підсумки ХІ Міжнародного фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2022», який пройшов з 23 до 26 жовтня в КПІ імені Ігоря Сікорського. Монтується англомовна версія відеофільму про фестиваль та  англомовні версії друкованих матеріалів, які ближчим часом буде виставлено на всіх можливих ресурсах (М.М.Перестюк).

21. Продовжується консультування підрозділів і студентів щодо питань переведення на бюджет студентів-пільговиків (Т.А.Хижняк).

22. Проведено засідання Ради з навчально-виховної роботи, на якій презентовано:

- особливості документів по пільгових категоріях для підрозділів;

- результати першого календарного контролю осіннього семестру 2022/2023 навчального року та їхнє порівняння з результатами першого календарного контролю осіннього семестру 2021/2022 навчального року по кожному підрозділу/курсу окремо (Н.В.Семінська);

- працівники ДНВР узяли участь у чотирьох засіданнях комісії з питань правопорушення серед студентів, які проживають у гуртожитках №20,18,4,15. За результатами прийнятих рішень 2 студенти не поселені на наступний навчальний рік, 2 – отримали зауваження по підрозділу, з 4-ма розірвано угоди про проживання (перебування в нетверезому стані в гуртожитку), з 9-ма – проведено виховні бесіди (Н.В.Семінська).

23. Минулого тижня за власним бажанням з університету відраховано 12 осіб (Н.В.Семінська).

24. Двом студентам ННІАТЕ призначено академічну стипендію імені Ігоря Курчатова (Н.В.Семінська).

25. У КПІ проведено четверту школу ораторського мистецтва «Дебаторіум» (Н.В.Семінська).

26. Надано допомогу у переїзді притулку для тварин «Hatul Madan Shelter» (Н.В.Семінська).

27. Проведено зустріч та обговорено питання співпраці з представниками Ганноверського університету імені Готфріда Вільгельма Лейбніца. Досягнуто домовленостей про початок підготовки спільних проєктів про співпрацю, особливо у сфері робототехніки (НН ММІ, О.П.Демиденко).

28. До співпраці з Університетом Західної Богемії (м. Пільзен, Чехія) залучено ННММІ, ФЕА. Під час перемовин з представниками Університету отримано інформацію про виділення фінансування за грантом Еразмус КА 107, за яким заплановано візити аспірантів (тривалість 3 місяці) та 4-х представників факультетів (стипендії розподілятимуться порівну) (О.П.Демиденко).

29. Проведено офіційне відкриття «International TechnoArt KPI», проведення якого заплановано на осінній семестр 2022/2023 навчального року. 9 листопада відбувся першій вебінар у межах проєкту на тему «Інформаційна безпека: виклики та загрози», який провела Катерина Молодецька (д.т.н., проф, керівниця лабораторії Інжинірингової школи Noosphere у м. Житомир, Поліський національний університет). У заході взяли участь 7 команд, 17 одноосібних учасників з України, Польщі, Німеччини, Марокко, Індії, Китаю (Н.М.Пожарська).

30. З ініціативи КПІ та спільно із 10 провідними університетами України проведено Всеукраїнський міжуніверситетський профорієнтаційний захід «Час працювати», в якому взяли участь 36 компаній; зареєстровано більше 2000 учасників; проведено 20 воркшопів та майстер-класів; проведено 27 HR-сесії; презентовано можливості від університетів (Н.М.Пожарська).

31. У Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку відбулося урочисте вручення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік. Від КПІ 4 премії отримали 9 науковців: Трус І.М., Воробйова В.І., Галиш В.В., Васильєв Г.С., Ущаповський Д.Ю., Лінючев О.Г., Нагірняк С.В., Солодкий Є.В. Опришко В.П.  (В.А.Пасічник).

32. Оприлюднено рішення Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. 9 молодих  вчених КПІ (з 9-ти поданих) отримали 2-річну стипендію КМУ: Білоус І. Ю., Владимирський І. А., Воробйова В. І., Орел В. Б., Погребняк А. Ю.,Соловйова Т. О., Яворський Ю. В., Яйлимова Г. О., Ященко О. В. (В.А.Пасічник).

33. На засіданні конкурсної комісії МОН затверджено оновлений склад експертних груп за науковими напрямами. Від КПІ пройшло 102 експерти по 17 секціях (з 23-х секцій МОН) (В.А.Пасічник).

34. Відбулося чергове засідання координаційної ради Комплексної космічної програми університету, на якому обговорені питання виконання поточних питань реалізації космічних проєктів,  отримання поляриметрів від ГАО (Ю.М.Сидоренко).

35. Проведено онлайн-нараду з керівництвом Познанської політехніки щодо вирішення питання запуску спільного наносупутника PolyITAN-3-PUT та питання допомоги в організації співпраці з компанією «Boeing-Україна» (Ю.М.Сидоренко).

36. До Польської космічної агенції POLSA надіслано листа щодо уточнення інформації про фінансування проектів КПІ (ШТОРМ+РТФ) відібраних 13.09.2022 на Polish-Ukrainian Space Workshop, а також попередньої інформації про наукове обладнання, яке польська сторона може поставити на борт наносупутника PolyITAN-3-PUT (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко, РТФ).

37. Оголошено конкурсний відбір проєктів молодих вчених. Останній термін подачі до МОН – до 01.12.22. Експертиза в МОН – до 21.12.22. Інформацію надіслано до підрозділів (В.А.Пасічник).

38. МОН оголосило конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням на 2023 рік. Подача проєктів – до 12 грудня 2022 року. Загальний бюджет конкурсу – 9,5 млн грн. (В.А.Пасічник).

39. У НДЧ та ДІТТ обговорено питання організації звітування в 2022 році. Організовано 6 комісій, робота яких проходитиме з 13 по 21 грудня 2022 р. (Ю.М.Сидоренко, О.Я.Юрчишин).

40. Відбулося засідання Технічного комітету 201 «Управління інноваціями». Затверджено річний план робіт, отримано одноголосну згоду членів комітету про прийняття у 2022 році як ДСТУ 6 стандартів ISO, з них 1 – «методом обкладинки» (англійський варіант), 5 – «методом перекладу» (В.А.Пасічник).

41. На виконання розпорядження «Про організаційні заходи щодо створення ювілейної книги «КПІ. Друге століття, продовження традицій» проведено:

- нараду із Д.Л.Стефановичем та В.В.Татарчуком, на якій обговорено підготовку матеріалів пункту 1 – «Традиції першого століття»; з Н.В.Семінською (погоджено  матеріали пункту 8 – «Сучасність і орієнтири майбутнього (КПІ – сучасне молодіжне середовище)»; з О.М Бруй (обговорено доопрацювання матеріалів з історії бібліотеки);

- нараду з членами авторського колективу від Державного політехнічного музею В.В.Татарчуком, Н.В.Писаревською та Л.С.Іллясовою обговорено підготовку  матеріалів пункту 1 – «Традиції першого століття» (Видатні випускники КПІ);

- нараду з деканами трьох навчально-наукових інститутів, НН ММІ – І.А.Гришком, НН ІЕЕ – С.П.Денисюком та НН ВПІ – П.О.Киричком стосовно наданої інформації про підрозділи;

- розпочато опрацювання матеріалів, вже отриманих від факультетів/навчально-наукових інститутів. Інформацію надали 14 із 24 факультетів/навчально-наукових інститутів.

15 листопада – термін подання первинної інформації від проректорів і загальноуніверситетських підрозділів (М.Ю.Ільченко).

42. За результатами роботи з Департаментом науки по відкритих останнім часом 667 конкурсах програми «Горизонт Європа» на 2023-2024 роки за різними галузями знань і 6-ма напрямами отримано такі результати:

- 15 листопада, на конкурси програми «Горизонт Європа» буде подано 9 проєктних заявок ФІОТ (С.Г.Стіренко), НН ІПСА (2 заявки за підпрограмою Марії Кюрі-Складовської П.О.Касьянов,  Осауленко), НН ММІ (Джулій), НН ІМЗ (І.А.Владимирський із Паатой Кервалішвілі), ІХФ (2 заявки: А.Ю.Сазонов, А.Я.Карвацький), ФСП (2 заявки: Оніпко, Холмська);

- розпочалося написання двох проєктних пропозицій від КПІ як щойно прийнятого члена Мережі Дунайських трансферних центрів (ФММ, ДІТТ);

- підбито підсумки результатів роботи за більш тривалий період – за 10 місяців 2022 року, будуть представлені на наступному ректораті (С.І.Сидоренко).

43. Минулого тижня проведено індивідуальні зустрічі з керівниками наукових шкіл і діючих наукових груп НН ММІ, ІХФ, ФЕА, НН ІЕЕ, НН ІАТЕ з питання підготовки проєктних заявок на конкурси програми «Горизонт Європа» (С.І.Сидоренко, В.С.Камаєв, декани факультетів/директори навчально-наукових інститутів).

44. Спільно з О.А. Жученком у профілях кафедр факультетів і навчально-наукових інститутів визначено їх внески в «інтегральні параметри» КПІ загалом, у рейтинг THE за предметом «Інженерія» (ФЕА, НН ІЕЕ, НН ІАТЕ, НН ММІ, ІХФ).

45. За пропозицією Посольства Італії церемонію відкриття скульптурної композиції Паоло Койя «ДНК» планується провести 25 листопада за участі Посла Італії в Україні, представників КМДА, громадськості України, ЗМІ та за допомогою Zoom – представників Міланської політехніки (С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк).

46. У розмові з професором Познанської політехніки Томашем Лодиговським обговорено хід виконання домовленостей про 18 напрямів співпраці, схвалених під час зустрічей ректора М.З. Згуровського та ректора Т. Ясіновського в Познані 12-14 вересня 2022 року (С.І.Сидоренко).

47. Осаму Мідзутані (Японія) як експерт по Україні отримав запит від Японського Конструкторського Бюро, яке збирає інформацію про сучасний стан освітніх закладів України (початкових, середніх, вищих), які постраждали внаслідок війни, надати інформацію про ситуацію зі збитками від російської військової агресії в Україні (С.І.Сидоренко).

48. Відбулося представлення колективу ЦМО новопризначеного т.в.о. директора ЦМО С.С. Мауліка. В середу 16 листопада 2022 року планується проведення першої установчої зустрічі  С.С. Мауліка з керівниками Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ та роботи з ними в період навчання (С.І.Сидоренко, С.С.Маулік).

49. КПІ ім. Ігоря Сікорського виборює місце в рейтингу Times Higher Education Impact Rankings 2023 за 9-ма цілями сталого розвитку з 17-ти. Всі необхідні дані від КПІ направлено вчасно (Р.Р.Савич).

50. На запрошення всесвітнього журналу QS-GEN (Global Education News), який має 20 000 підписників по всьому світу, до редації журналу надіслано статтю про XI Фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2022: Інноваційна трансформація України» (С.І.Сидоренко).

51. Минулого тижня завершено виконання рекомендацій представників ДСНС щодо підготовки до атестації укриття в Науково-технічній бібліотеці. Розпочато підготовку до підписання відповідних документів. На поточному тижні розпочнеться робота щодо атестації місць укриття в Центрі культури і мистецтв КІПІ (В.А.Кондратюк, Ю.В.Нестеренко).  

52. На базі навчального корпусу №17 проведено перший етап  навчання з пожежної та техногенної безпеки для керівників структурних підрозділів. 15 листопада навчання з залученням представників ДСНС і використанням спецтехніки буде проведено  в Студмістечку. Затим буде проведено навчання з відповідальними  за ці питання особами в структурних підрозділах (В.А.Кондратюк).

53. Станом на кінець попереднього тижня тепло подано у житлові будинки, що стоять на території КПІ, та в гуртожитки. 10 листопада також від КП «Київтеплоенерго» отримано наряд на запуск тепла у навчальних корпусах №1 і 27. На поточному тижні мають надійти наряди й на інші корпуси, але планується, що в них підтримуватися температура не вище 12 градусів (В.А.Кондратюк).

54. Триває робота над забезпеченням університету автономними джерелами електропостачання (В.А.Кондратюк).

55. Проведено аналіз виконання програми енергозбереження університету. Отож у жовтні цього року порівняно з жовтнем 2021 року вдалося заощадити в навчальних корпусах 35% електроенергії, в гуртожитках – 47%. По водоспоживанню в корпусах досягнуто економії в 11%, в гуртожитках – 49%. По теплопостачанню в жовтні цього року в навчальних корпусах через те, що тепло туди не подавалося. економія складає 100% теплоенергії,  в гуртожитках –  42%  (В.А.Кондратюк).

56. Минулого тижня видано наказ про проведення в університеті місячника з благоустрою. Підрозділи активно працюють над підготовкою закріплених територій до зимового періоду. Продовжується робота на території новоствореного парку: на минулому тижні проводилося підв'язування дерев, завершено укладання доріжок, на поточному тижні  планується встановити електричні опори. Робота триватиме доти, доки дозволятиме погода (В.А.Кондратюк).

57. Минулого тижня отримано рішення щодо визнання райської яблуні, що росте перед корпусом №1, найстарішою київською яблунею. Їй надано статус ботанічної памʼятки природи (В.А.Кондратюк).

58. До 20 листопада мають бути зібрані всі службові записки щодо закупівлі товарі для підрозділів, оскільки до кінця року нових тендерних процедур оголошуватися не буде (В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна).

59. Формуються списки співробітників, які працюють в умовах підвищеної небезпеки, на навчання з охорони праці (В.А.Кондратюк).

60. Минулого тижня господарські служби університету спільно з представниками поліції та Солом'янської РДА провели демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм за корпусом №31 та гуртожитком №12. На поточному тижні буде здійснено перенесення малих архітектурних форм, які стоять на розі вулиць Борщагівської та Янгеля (В.А.Кондратюк).

61. Минулого тижня проведено спільне з представниками поліції та Солом'янської РДА щодо відпрацювання питань забезпечення безпеки у кампусі. Окрім того, в нічний та вечірній часи посилено чергування і патрулювання території університету через зростання числа на території району крадіжок і пограбувань (В.А.Кондратюк).

62. Слід ширше розгорнути інформаційну роботу про діяльність університетського Фонду підтримки ЗСУ, напрями використання його коштів і можливості перерахувати гроші на його рахунки (В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, О.А.Жученко, декани та завідувачі кафедр).

63. Проводиться робота з продакшн-компаніями щодо організації на території КПІ зйомок на комерційних засадах (М.М.Перестюк).

64. Університет отримав фінансування по загальному фонду у повному обсязі. Нараховується стипендія. Аванс працівникам  нараховано, документи відправлено до Держказначейства. Частину проплат по Спеціальному фонду проведено. Певна кредиторська заборгованість в університету залишається, але питання вирішується  (Л.Г.Субботіна).

65. Минулого тижня відбулося засідання Ради з розвитку. Проведено аналіз виконання чотирьох його програм і ухвалене рішення щодо їхнього корегування.  Окрім того, обговорено питання щодо започаткування і фінансування ще однієї програми – сприяння функціонуванню університету в період воєнного стану. Нині воно опрацьовується в департаментах і в найстисліший термін буде прийнято рішення про її фінансування (В.Й.Котовський, Л.Г.Субботіна).

66. Триває робота щодо компенсації за рахунок коштів Державного бюджету коштів за навчання для студентів-контрактників, які належать до певних пільгових категорій (проживають у зоні бойових дій та деякі інші), але пакет документів, які від них вимагаються, підготувати в стислі терміни надзвичайно важко. Тому ДЕФ надсилає ці документи до МОН по мірі їхнього надходження, але повністю оформлено на таке погашення лише 18 осіб (Л.Г.Субботіна).   

67. ДЕФ та Юридичне управління університету спільно проаналізували стан розрахунків по орендній платі по кожному орендареві. Підготовлено претензії до неплатників, по деяких підготовлено подання до суду. Надходження від оренди значно збільшилися, але робота продовжуватиметься (Л.Г.Субботіна).  

68. У Студмістечку проводяться ремонтні роботи на 6-ти об'єктах: один (гуртожиток № 9) ремонтує Виробничо-експлуатаційний комбінат, на решті працівники Служби експлуатації гуртожитків ремонтують місця загального користування.

Фахівці з виховної роботи зосередили свої зусилля на  нагадуванні студентам правил пожежної безпеки. Ці знання буде закріплено на навчанні з застосуванням пожежної спецтехніки та обладнання біля одного з корпусів Студмістечка на цьому тижні  (О.А.Іщенко).

69.   Науково-технічна бібліотека обслуговує читачів і науково-педагогічних працівників  у штатному режимі. Постійно здійснюється інформування науковців про ті бази даних і платформи, які нині є для них доступними.

9 листопада у День української писемності та мови НТБ спільно з кафедрою української мови для всіх охочих організувало написання в онлайн-режимі 22-го Всеукраїнського диктанту національної єдності. До акції долучилося більше 70 студентів і викладачів.

Також Бібліотека започаткувала публічні онлайн-читання книги «Українські основи» (Видавництво «Наш формат»). Наступні читання з обговоренням прочитаного відбудуться 16 листопада. Запрошуються всі бажаючі (О.М.Бруй).

70. Профком працює над наданням навчально-науковим підрозділам допомоги в організації конференцій їхніх трудових колективів по виборах директора ННММІ та нових деканів (О.І. Шейко).

71. Студрада КПІ закрила збір на тепловізор для студента з ФПМ, який воює. Тепловізор вже замовлено, причому за домовленістю з магазином зі знижкою у 160 доларів. На заощаджені гроші заплановано придбати для цього студента мультитули — інструменти, які поєднують в собі декілька функцій. Також його підрозділу передано аптечки та павербанкт від партнерів Студради – компанії «Powerkit», яку КПІшники забезпечують акумуляторами. Щоб закрити збір було проведено благодійний проєкт знайомств «рандом рол»: студенти донатили на тепловізор, відповідали у боті на запитання про КПІ, і згодом отримували контакт іншого студента зі схожими відповідями, після чого могли поспілкуватися та відвідати заклад у КПІ зі знижкою 25%. Загалом у заході взяли участь 88 студентів та студенток. Вони пожертвували більше 7 тисяч гривень.

До Студради звернулася студентка ФММ, батьку якої служить в ЗСУ і потребує  певного спорядження. Оскільки попередній збір ще не було завершено, то збір для неї відкрила Студрада ФММ, а Студрада КПІ його підтримала.

Окрім того, Студрада також підтримала збір коштів для студентки ФММ, яка потрапила у ДТП й нині перебуває в критичному стані.

Минув рік, як у межах проєкту «На пульсі» почалася організація донацій крові. За цей час до участі в проєкті залучено 309 донорів, проведено 17 відвідувань Центрів крові та 2 виїзні донації спільно з соцслужбою (Є.Малкіна).

72. Представники Студради разом 34-ма студентами та учасниками ініціативи «Сміливі відновлювати» їздили в село Горенка Київської області, де розбирали руїни двох знищених будівель. Загалом з них вивезено 2 вантажівки будівельного сміття. Надання допомоги власникам  знищених будинків буде продовжено на вихідних.

Продовжують працювати розмовні клуби англійської та німецької мов. До участі в їхній роботі долучилися вже 435 студентів (Є.Малкіна).

73. Студрада Студмістечка обладнала всі робочі кімнати гуртожитків, де нині проживають студенти, спеціальними захисними екранами, які дозволять підвищити температуру в приміщеннях на 2-3 градуси. Окрім того, її активісти у боті консультували студентів з різних питань і брали участь у роботі комісії з правопорушень (В.Галятин).

74. Гуманітарний штаб Профкому студентів продовжує свою роботу. Виготовлено понад 1200 окопних свічок. За допомогою сім'ю одного зі співробітників ФЕЛ, який служить у ЗСУ, їх буде передано до його підрозділа. Крім того, Профком почав співпрацювати зі студентським КБ, яке нині займається виготовленням акумуляторів (І.Степанюк).