Засідання ректорату 6 червня 2022 року

Інформація про засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 6 червня 2022 року

6 червня під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Виступили: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, О.А.Іщенко, Л.Г.Субботіна, О.М.Бруй, М.О.Безуглий, І.Войтюк, І.Степанюк.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що було ухвалено:

1. Триває підготовка до випускної атестації бакалаврів і наукових магістрів, видачі документів про освіту, а також до завершення навчального року. Водночас здійснюються заходи з підготовки до нового навчального року: ДООП підготовлено та затверджено перелік освітніх програм, які реалізовуватимуться у новому навчальному році та забезпечено їхнє закріплення за кафедрами. З огляду на можливість різних сценаріїв початку навчального року, розглядається варіант навчання в очному режимі - його буде реалізовано, якщо безпекова ситуація не погіршуватиметься. Проведено аналіз можливих ризиків початку навчального року в очному режимі з точки зору готовності викладачів. З'ясовано, що на 105-и кафедрах університету станом на тепер не готові приступити до навчання в такому режимі 89 науково-педагогічних працівників (приблизно 3,5% від їхньої загальної кількості. Підрозділи, де працюють такі викладачі, проводять роботу щодо забезпечення навчального процесу (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко).

2. Відбулася чергова нарада в МОН. На ній, окрім порядку вступу до ЗВО, розглядалися й питання початку нового навчального року, у тому числі і можливі його терміни. Вони відповідають проєкту графіка навального процесу, розробленого в КПІ. Що ж до питання відновлення занять в очному режимі, заявлено, що МОН не заперечуватиме проти нього в тих населених пунктах, де не ведуться активні бойові дії (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко).

3. Підготовка до вступної кампанії проводиться відповідно до плану. Затверджено та оприлюднено Правила прийому до КПІ, відповідну інформацію внесено до ЄДЕБО (О.А.Жученко, Приймальна комісія).

4. Відбулося засідання Експертно-кваліфікаційної комісії. На ній розглянуто 13 претендентів на посади професорів кафедр. Відповідно до затверджених Вченої радою університету рекомендацій визначено терміни їхнього призначення. Крім того, на поточному тижні стартує звітна кампанія науково-педагогічних працівників. В системі «Електронний кампус» (ЕК) відкривається модуль рейтингів НПП, який викладачі мають заповнити протягом одного місяці (до 6 липня) (О.А.Жученко).

5. Підготовлено та розіслано по всіх підрозділах інформацію з переліком освітніх програм рівня доктора філософії, які отримали акредитацію, тобто тих, за якими можуть проводитися захисти. В КПІ акредитовано ОП за 37 спеціальностями (О.А.Жученко).

6. Здійснюється робота щодо оновлення складу всіх Науково-методичних комісій зі спеціальностей, які забезпечують гарантування, зміст, наповнення й модернізацію всіх освітніх програм (А.А.Мельниченко).

7. Для проведення в КПІ зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл (мультитест) підготовлено 5 комп'ютерних класів з оновленою технікою. Всі мережі до них підключено. Тестування Центр оцінювання якості освіти проводитиме 9 червня (А.А.Мельниченко).

8. Минулого тижня розпочато два опитування. Одне проводиться серед НПП. Воно є важливим для акредитації. Окрім традиційних запитань, які стосуються освітнього процесу, в нього включено й запитання щодо роботи в режимі воєнного стану. Друге – це традиційне опитування через систему ЕК «Викладач очима студентів», яке проводиться вже вп'ятнадцяте. Студенти оцінюють викладачів за 5-ма критеріями. Оцінки ці  відображаються і у викладачів, і в завідувачів кафедри, причому за роками, що дозволяє  відстежити динаміку змін (А.А.Мельниченко).

9. Проведено чергову зустріч - нараду щодо використання можливостей і сервісів НТБ імені Г.І.Денисенка в освітньому процесі, оновлення методології навчання з відпрацюванням взаємодії основних стейк-холдерів і учасників цього процесу. Наголос в обговоренні цього питання робиться передусім на використанні цих можливостей в освітньому процесі. Така взаємодія має враховувати нову парадигму навчання, в якій зростає роль постійного відстеження стрімкого оновлення технологій  (О.М.Бруй, В.А.Пасічник, А.А.Мельниченко, О.А.Жученко).

10. КПІ отримав 3 комплекти обладнання супутникового Інтернету «Starlink» від компанії Ілона Маска. Воно використовуватиметься у навчальному процесі та забезпечуватиме адміністративні потреби університету (А.А.Мельниченко).11. Понад 5,5 тисяч користувачів КПІ зареєстровано на платформі «Coursera». Левова частка студентів слухають на ній курси англійською мовою, частина вивчає на ній англійську мову (А.А. Мельниченко).

12. Сформовано та передано до УПСЗН завірені копії нових особових справ студентів для виплати соціальної стипендії у червні 2022 року, а також додаткові загальні списки з лютого по травень для виплати боргів по соціальній стипендії у червні. Також опрацьовано загальний основний список на замовлення соціальної стипендії на червень. Сформовано робочі списки на виплату індексації соціальної стипендії за травень та червень. При опрацюванні нарахувань соціальної стипендії враховано постанову КМУ про подовження на період дії воєнного стану терміну дії довідок, що дають право на отримання соціальної стипендії особам з інвалідністю І-ІІІ групи (Н.В.Семінська).

13. Розпочато оформлення документів студентів, рекомендованих на отримання стипендії Героїв Небесної Сотні (Н.В.Семінська).

14. Проведено відбір студентів за програмою академічної мобільності до університету Малаги, номіновано двоє студентів ФЕЛ. Також проведено відбір студентів до університету Думлупінар (Туреччина) в межах програми підтримки для українських студентів та науковців. Номіновано 6 НПП (факультети ННІЕЕ, ННІТС, ФММ, ННВПІ) (О.П.Демиденко).

15. 4 червня проведено загальноуніверситетський День відкритих дверей КПІАбітFеst для вступників на бакалаврат. Прямий ефір одночасно проходив на офіційних сторінках університету в YouTube та Телеграм (Н.В.Семінська, В.М.Можаровський, М.М.Перестюк).

16. Проведено свято для дітей студентів, аспірантів, співробітників і тимчасово переміщених осіб, які проживають на території студмістечка (Н.В.Семінська, О.А.Іщенко, І.Степанюк).

17. З метою підвищення якості та умов занять з фізичного виховання у позанавчальний час підготовлено опитування «Фізичне виховання в позанавчальний час» (Н.В.Семінська).

18. З метою профілактики поширення в студентському середовищі шкідливих звичок проведено акцію «Зробимо наш КПІ без графіті та наркоадрес»: на корпусах університету зафарбовано написи, які несуть загрозу щодо придбання та застосування наркотичних речовин (Н.В.Семінська, В.А.Кондратюк).

19. Науковці КПІ подали 8 проєктних пропозицій на конкурс програми НАТО «Наука заради миру та безпеки»: 2 – НН ІМЗ, 2 –  НН ІЕЕ, 1 –  СЦД, 1 –  НН ІПСА, 1 –  НН ІТС, 1 –  ФММ (В.А.Пасічник, І.А. Владимирський).

20. До МОН направлено комплекти документів за всіма 5-ма проєктами КПІ, що фінансуються в рамках білатеральних конкурсів (В.А.Пасічник).

21. Проведено аналіз наукових статей опублікованих за останні 3 роки науковцями КПІ ім. Ігоря Сікорського у співавторстві з німецькими вченими. Співробітникам університету, що є авторами таких публікацій, надіслано інформацію щодо конкурсу проєктів Німецького дослідницького товариства DFG з пропозицією запропонувати партнерами з Німеччини підготувати спільні проєкти за даною програмою (В.А.Пасічник).

22. У межах підготовки до запуску наносупутника PolyITAN-30 (2-HP) від партнера ISIS – Innovative Space Logistics одержано пакет документів, необхідних для передачі супутника (В.А.Пасічник).

23. Підготовлено листа на адресу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо підготовки та направлення до Міжнародного Союзу телекомунікацій заявки на частотно-орбітальний ресурс створеного в університеті наносупутника  «Polyitan-30» (2-HP). Запуск на орбіту цього апарату планується здійснити наприкінці 2022 року (М.Ю.Ільченко, В.А.Пасічник).

24. Підписано наказ про преміювання працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського за публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. До преміювання рекомендовано 426 працівників університету (В.А.Пасічник, Л.Г.Субботіна).

25. 1 червня в КПІ за участю АППАУ проведено засідання з групою експертів Центру 4.0, на якому презентовано нові проєкти за програмою фандрейзингу. 3 червня у межах заходу BOWI «Introduction to the training programme for hubs» відбулася презентація Центру 4.0 КПІ представникам європейських цифрових хабів. Обговорено можливості кооперації між хабами, які надають аналогічні послуги (В.А.Пасічник).

26. Подано 1 заявку на корисну модель (НН ІАТ) та заявку на реєстрацію авторського права (ТЕФ). Отримано 1 патент на корисну модель (ФІОТ) (В.А.Пасічник).

27. На засіданні робочої групи організаційного комітету з підготовки до відзначення 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського розглянуто питання щодо організації ювілейного видання «КПІ Друге століття, продовження традицій». Запропоновано готувати книгу як ілюстроване науково-популярне видання (М.Ю.Ільченко).

28.  На засіданні координаційної ради Комплексної космічної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського було обговорено питання про склад об'єкту національного надбання «Комплекс експериментальних стендів для досліджень та випробувань виробів космічної техніки» та забезпечення необхідних для функціонування стендів умови (М.Ю.Ільченко, В.А.Пасічник, В.Й.Котовський).

29. Голова Комісії з експертно-правових питань Вченої ради КПІ В.В.Ванін з комісією завершує роботу над удосконаленням критеріїв системного підходу до нагородження працівників університету відзнаками Вченої ради КПІ та державними нагородами (М.Ю.Ільченко, В.В.Ванін).

30. Напрацьовано пропозиції щодо художньої та змістовної реконструкції монумента, присвяченого київським політехнікам, які загинули під час війни 1941-45 років (П.О.Киричок, В.А.Кондратюк).

31. 9 червня відбудуться наукові читання, присвячені 80-річчю М.А.Павловського (М.Ю.Ільченко, Н.В.Писаревська).

32.  Відбулася зустріч з ректором Бухарестської політехніки. На ній було представлено пропозиції від наукових шкіл КПІ стосовно подальшої співпраці (наука, студентська мобільність, програма «Подвійний диплом») і розглянуто питання входження КПІ до Асоціації CESAER (вона об'єднує 58 європейських провідних університетів та закладів науки і техніки з 27 європейських країн). Було досягнуто домовленостей укласти оновлений рамковий Договір про співпрацю, який би акумулював попередні домовленості, досягнуті на зустрічі 3-го червня 2022 року (С.І.Сидоренко, О.П. Демиденко, Б.І.Дуда).

33. На прохання університету Любляни (Словенія) представлено розширений пакет проєктних пропозицій у сфері науки і технологій від провідних наукових шкіл КПІ. Після вивчення пропозицій КПІ з боку університету Любляни буде сформовано спільні проєктні команди вчених університету Любляни та КПІ для спільного подання на конкурси європейських програм (С.І.Сидоренко).

34. Триває підготовка делегації КПІ до участі у 32-ій Генеральній асамблеї UNICA та семінарі ректорів «Провідні університети в часи кризи та змін», який планується провести в Університетському коледжі Дубліна, 29 червня – 1 липня 2022 р. (С.І.Сидоренко).

35. На запрошення UNAI (United Nations Academic Impact, КПІ – єдиний ЗВО, який представляє в цій організації Україну), університет готується до участі 8 червня в SDGs Workshop «Impactful Research towards the 2030 Agenda. Decade of Action», присвяченому 10-річчю ініціативи Генерального секретаря ООН  (С.І.Сидоренко).

36. Силами Українсько-Польського центру КПІ та Секції вихованців КПІ в Польщі готується виставка до 100-річного ювілею Секції вихованців КПІ в Польщі (6 плакатів) та присвячених спогадам групи ХМС-23  (4 плакати) (Н.В.Писаревська, О.М.Бруй, М.М.Перестюк, Д.Л.Стефанович).

37. На звернення Польської освітянської фундації «PERSPEKTYWY» технічні університети Києва, Львова, Тернополя, Івано-Франківська та Рівного сформували делегацію в складі 100 студенток, аспіранток, молодих вчених-жінок України для участі в міжнародній конференції «PERSPEKTYWY Summit in Tech Women», який пройде 6-8 червня 2022 року у Варшаві (Польща) в межах Європейського проєкту гендерного спрямування «IT for SHE» (С.І.Сидоренко).

38. Надано допомогу вченим ФТІ у перемовинах з новим директором Київського дослідницького центру Huawei (Director of Kyiv Research Center Huawei) Сунюкуо (Mr. Sunyukuo) щодо можливостей фінансування трьох нових проєктів ФТІ (О.М.Новіков, С.І.Сидоренко, А.П.Шишолін).

39. Представники ДМС взяли участь у другій Національній нараді з міжнародної освіти з питань набору іноземних громадян на навчання та з питань промоції української вищої освіти за кордоном у 2022 році. Вона була організована МОН України та ДП «Український державний центр міжнародної освіти».  КПІ надав пропозиції до проєкту Правил прийому іноземних громадян на навчання в Україні в 2022 році. Сутність пропозицій полягає у необхідності зрівняння вимогам правил прийому для іноземних громадян з вимогами правил прийому до українських громадян (С.І.Сидоренко, О.Олійник).

40. Підписано наказ про вартість навчання іноземців у 2022/2023 навчальному році, яку було попередньо погоджено Бюджетною комісією КПІ (С.І.Сидоренко, А.А.Мельниченко, О.Олійник).

41. Минулого тижня КПІ відвідали Головний державний інспектор з питань пожежної та техногенної безпеки в м.Києві та керівник Солом'янського районного управління ДСНС у м. Києві. Було обговорено питання піднесення рівня техногенної та пожежної безпеки університету під час дії правового режиму воєнного стану, а також співпраці у виконанні завдань, які покладаються на органи державної влади та державні установи й підприємства. Було домовлено про налагодження співпраці за цими напрямами (В.А.Кондратюк).

42. Господарські служби університету почали підготовку до нового начального року. Робота здійснюється за такими напрямами: перший – підготовка матеріально-технічної  бази університету та його підрозділів; другий – підготовка та удосконалення засобів цивільного захисту, передусім укриттів; третій – робота щодо неухильного дотримання вимог нормативних документів з охорони праці, а також з пожежної безпеки. Моніторинг цієї роботи щотижнево здійснюватиме спеціально створена комісія (В.А.Кондратюк).

43. Спільно з КП «Київтеплоенерго» розпочато роботу з підготовки університету до нового опалювального сезону (В.А.Кондратюк).

44. Тривають роботи з благоустрою та облаштування нового парку вздовж вулиці Борщагівської та облаштування території біля корпусу №1. Роботу біля корпусу  №1 планується завершити до кінця поточного тижня. Окрім того, працівники господарських служб розпочали  видалення аварійних сухих дерев по всій території університету згідно з актами, одержаними від КП «Київзеленбуд» (В.А.Кондратюк).

45. Проведено заміну ламп вуличного освітлення по вулиці Політехнічній. На поточному тижні таку ж заміну буде проведено на Парковій алеї, а тоді  – в університетському парку та навколо навчальних корпусів (В.А.Кондратюк).

46. Триває робота щодо удосконалення програмного забезпечення дистанційного знімання даних споживання енергоресурсів, які оброблятиме лабораторія віддаленого моніторингу. Над ним працюють фахівці двох кафедр ТЕФ. Отримання готового продукту заплановано на кінець червня (В.А.Кондратюк).

47. Завершується робота над відновленням стели біля центральної алеї парка КПІ з боку проспекту Перемоги (В.А.Кондратюк).

48. Відділ охорони праці спільно з фахівцями Головного управління держпраці в м. Києві провели аналіз робочих місць зі шкідливими умовами праці з метою їхньої подальшої атестації (В.А.Кондратюк).

49. Працівники відділу цивільного захисту зустрілися зі студентами-волонтерами і обговорили план робіт з облаштування до серпня всіх укриттів університету Інтернет-мережею (В.А.Кондратюк, Ю.В.Нестеренко).

50. Проведено низку зустрічей з представниками правоохоронних структур. Було обговорено питання посилення заходів безпеки університету у зв'язку з активізацією в Києві діяльності ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Членів однієї з таких груп було затримано в безпосередньої близькості від університету – вони влаштували своє сховище в гаражі школи №71 (В.А.Кондратюк)

51. Вирішується питання щодо підключення додаткових камер відеоспостереження на території університету. Здійснено аварійний ремонт центрального пульта охоронної сигналізації. Окрім того, університет одержав від кіберполіції для встановлення на його серверах оновлене програмне забезпечення  (В.А.Кондратюк. КПI-Телеком)

52. Бюджетне фінансування на червень університет отримав у межах затверджених лімітів у повному обсязі (з урахуванням скорочення). Державне казначейство 2 червня  провело практично всі заплановані проплати. По залишках, за якими проплат не було,  проводиться аналіз їхньої відповідності вимогам Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 та необхідності внесення змін до платіжних документів (Л.Г.Субботіна).

53. Проводиться робота з удосконалення структури ДЕФ, пов'язана зі змінами в обсягах фінансування підрозділів, звільненням у деяких  підрозділах бухгалтерів та іншими причинами. Планується, що такі підрозділи перейдуть на обслуговування центральної бухгалтерії вже з 1 липня, що дозволить скоротити їхні витрати (Л.Г.Субботіна).

54. Проведено розрахунки стипендіального фонду. За домовленістю з МОН підготовлено листа до Міністерства з обґрунтуванням необхідності збільшення фінансування на ці потреби (Л.Г.Субботіна).

55. У зв'язку з тим, що в державі до 31 серпня продовжено карантин, його продовжено і в гуртожитках університету, що передбачає виконання всіх протиепідемічних заходів. Ремонтні роботи проводять 11 бригад. Вони працюють у гуртожитках №№ 3,9, 12,14, 19. (О.А.Іщенко).  

56. З метою виявлення осіб, які потребують психологічної допомоги, проведено анкетування мешканців гуртожитків щодо їхнього психологічного стану. Крім того, студмістечко взяло участь у акції зі збору речей для українських воїнів «Допоможи ЗСУ», підготовленій Благодійним фондом «Спільна справа»  (О.А.Іщенко).

57. Науково-технічна бібліотека КПІ працює над оцифруванням рідкісних і цінних видань зі своїх фондів. Це, передусім, видання з історії КПІ. Створюється цифрова бібліотека «KPI Didgital History». Відскановано 54 документи (більше 6 тисяч сторінок) (О.М.Бруй).

58. У п'ятницю 3 червня було зареєстровано Статут КПІ зі змінами. Окрім того, на поточному тижні має завершитися процес присвоєння Державному музею КПІ імені Б.Є.Патона  (М.Мазур).   

59. Профком співробітників КПІ працює над підготовкою до конференції трудового колективу. Попередньо планується, що вона відбудеться наприкінці серпня разом з традиційною сесією професорсько-викладацького складу університету  (М.О.Безуглий).

60.  Студентська рада  університету продовжує працювати над зміцненням своїх міжнародних зв'язків. Триває робота шкіл англійської та німецької мов  (І.Войтюк). 

61. Профком студентів долучився до організації і проведення свята з нагоди Дня захисту дітей. Крім того, профком організував трансляцію для студентів 2 футбольних матчів. Також 5 червня було організовано збір гуманітарної допомоги для жителів зруйнованих рашистами сіл Бородянського району Київщини та одного з районів Чернігівської області. Збір триватиме до 8 червня (про необхідні речі та місце, куди їх слід приносити, – див.  сторінку профкому студентів КПІ у Facebook)  (І.В.Степанюк).