Журнал "Наукові вісті КПІ". № 2. 2021

Вийшов друком другий номер Міжнародного науково-технічного журналу "Наукові вісті КПІ" ("KPI Science News") за 2021 рік. У номері статті українською і англійською мовами. Їхня тематика – телекомунікації, електроніка, енергетика, інформаційні технології, системний аналіз, матеріалознавство, приладобудування, хімічні технології.

Електронна версія номера розміщена за посиланням: http://scinews.kpi.ua/issue/view/13942/.

Журнал "Наукові вісті КПІ" включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України з технічних наук (спеціальності – 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп'ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 161 Хімічні технології та інженерія, 171 Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка).

Журнал "Наукові вісті КПІ" є журналом відкритого доступу, що не вимагає від авторів плату за публікацію статей. Сайт журналу http://scinews.kpi.ua.

Статті