Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 1 листопада 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. «Ми маємо врахувати, що Київ, на превеликий жаль, перейшов до «червоної зони», і ми маємо організовувати роботу університету, виходячи з цих обставин», – наголосив він на початку засідання, після чого запропонував перейти до обговорення поточних питань.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація ускладнюється. Київ включено до «червоної» зони. Минулого тижня в університеті захворіло 13 працівників і 5 студентів, 2 з них мешкають у гуртожитку. В ізоляторах студмістечка перебувають 23 хворих, 40 осіб ізольовано. З переходом на дистанційний режим навчання з гуртожитків виїхало приблизно 300 студентів. Тепер у гуртожитках  проживає 11631 студент. Наказом по університету до всіх підрозділів доведено наказ МОЗ, а також визначено порядок формування списків вакцинованих працівників, які необхідно скласти до кінця тижня і визначитися з режимом роботи працівників університету починаючи з 8 листопада. Зокрема, для невакцинованих працівників, це, передусім, використання невикористаних відпусток, відпустки за власний рахунок тощо.

Завершено роботу з формування змін до структури підрозділів університету відповідно до вимог законодавства. Оновлену структуру університету затверджено Вченою радою 25 жовтня.

Підготовлено остаточну редакцію Статуту з внесенням змін відповідно до чинного законодавства. Статут затверджено Конференцією трудового колективу 28 жовтня і буде  передано на процедуру офіційного затвердження до МОН.

Інвестиційна комісія розглянула виконання проєкту будівельною компанією «Євротранс». Прийнято звіт про завершення будівництва і отримано офіційний сертифікат з прийому в експлуатацію гуртожитку Державною інспекцією з архітектури і містобудування (ДІАМ). Розглянуто підготовку гуртожитку до заселення. Встановлено терміни: підключення водозабезпечення в постійному режимі – 2 жовтня, введення в дію теплопункту і підключення опалення – 10 жовтня, завершення 5% залишку невиконаного меблювання і дрібних недоробок. На цьому тижні завершується перевірка всіх актів виконаних робіт на загальну суму понад 60 млн грні передача їх на незалежну експертизу до ліцензованої компанії.

Розглянуто узгоджений з техніко-будівельною комісію і представниками ННІ ІТС проєкт і графік будівельних робіт по навчальному блоку 6/30. Враховано, що роботи вже розпочалися. Затверджено графік і дату їх закінчення – 1 червня 2022 року.

Проведено чергову робочу нараду з оптимізації використання приміщень у навчальних корпусах. Розглянуто результати аудиту корпусу №17 і сформовано пропозиції щодо додаткового розміщення в ньому навчальних підрозділів.

Система електронного документообігу. Затверджено оновлений додаток до наказу «Про організацію електронного документообігу», яким визначено список з 341 відповідальної особи, які закріплюються за робочими місцями в системі «Мегаполіс».

Продовжується завантаження програмного забезпечення, налаштування робочих місць і навчання користувачів системи «Кадри».

Освітній процес

Навчальний процес відбувається тільки в дистанційному режимі згідно із затвердженим розкладом занять. Здійснюється контроль наявності дистанційних курсів на платформі «Сікорський» і процес проведення занять. «Електронний кампус» (ЕК) працює в повному обсязі. Завершено завантаження контингенту НПП. Під час проведення календарного контролю щоденно ЕК відвідували до 7000 студентів і 1000 викладачів. Завершено виставлення оцінок і розпочато завантаження результатів календарного контролю.

Навчально-методичні комісії за спеціальностями розглянули та узгодили оновлені  освітні програми. Після затвердження 1 листопада вченими радами ф-тів/ННІ освітні програми мають бути оприлюднені для обговорення до 5 листопада. НМК також здійснюють оновлення фахових завдань системи ректорського контролю у зв´язку з впровадженням нової платформи працевлаштування.

30 жовтня завершився термін подання заяв на черговий конкурс НПП. Кілька  претендентів змушені були зняти свої заяви у зв'язку з відсутністю сертифікатів з української мови. Відділ атестації НПП забезпечує сприяння 350 викладачам КПІ в реєстрації в Національній комісії зі стандартів української мови для складання іспитів з української мови. Інформацію про чергову реєстрацію з 30 жовтня розіслано по підрозділах.

Акредитація

Галузеві експертні ради НАЗЯВО прийняли позитивні рішення за результатами акредитації ОНП за спеціальностями 122 «Комп‘ютерні науки» і 125 «Кібербезпека» (ІСЗЗІ).

Подано на акредитацію освітні програми за спеціальностями 061 «Журналістика», 143 «Атомна енергетика», 184 «Гірництво», але рішення про дати проведення експертизи НАЗЯВО поки не прийняло.

Внутрішня акредитація. Завершено внесення показників роботи кафедр до АС «Самоаналіз». Після затвердження вченими радами ф-тів/ННІ результати буде передано для розгляду акредитаційною комісією. Особлива увага приділяється виконанню ліцензійних вимог кожним НПП, оскільки новий модуль ЄДЕБО передбачає персональне закріплення викладача за кожною дисципліною з внесенням всієї інформації щодо його освіти, наукових публікацій тощо. Виконання ліцензійних вимог по кожному викладачу є обов'язковим.

М.З. Згуровський

Понад 300 викладачів не допущені до участі в конкурсі через відсутність сертифікату з української мови. Чи це не призведе до збоїв у роботі?

Ю.І. Якименко

350 викладачів – це списки, які ми створили раніше. Ці викладачі не беруть участь у конкурсі. У майбутньому, коли у них закінчиться термін, вони зможуть ними скористатися. Зараз у нас лише четверо осіб зняли свої документи з конкурсу у зв'язку з відсутністю сертифікатів. Але це жодним чином не вплине на ситуацію. Ми намагаємося працювати на випередження, і нині всім, хто потребує сертифікатів для участі в конкурсі, організовуємо  реєстрацію. Іспити зі знання української мови можна складати і в нашому університетському центрі.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Протягом минулого тижня здійснювався моніторинг проведення освітнього процесу в дистанційному режимі. Перевірялось проведення переведених у дистанційний режим практичних і лабораторних занять.

Активізовано роботу з факультетами щодо наповнення платформи «Сікорський».

Робочою групою здійснено підготовку комплекту документів щодо функціонування оновленої системи працевлаштування. Підготовлено відповідні нормативні документи.

Упродовж минулого тижня працювали над удосконаленням ректорського контролю, оновленням його завдань.

До бази ЄДЕБО внесено дані щодо зарахованих на перший курс до аспірантури за державним замовленням та за договорами за рахунок коштів фізичних (юридичних осіб)  у 2021 році за очною (денною), очною (вечірньою), заочною  формами, здобувачі ступеня доктора філософії поза аспірантурою; аспіранти, що завершили навчання в 2021 році (випуск).

Триває оформлення індивідуальних планів роботи аспірантами 2021 року зарахування. Відділом аспірантури надаються численні консультації. До 30 листопада аспіранти першого року навчання мають затвердити тему дисертації та індивідуальний план роботи.

Продовжується робота з кафедрами щодо підготовки відповідних документів для роботи екзаменаційних комісій у грудні 2021 р. та в новому 2022 календарному році.

До МОН надіслано листи щодо організації єдиних державних кваліфікаційних іспитів    (ЄДКІ) для регульованих спеціальностей. Раніше до цього процесу було залучено спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія». Зараз додаються ще декілька спеціальностей. Спочатку це буде «Право» та «Публічне управління і адміністрування». Далі буде «Ядерна енергетика», деякі інші спеціальності. У цьому році в пілотному режимі (апробаційному) буде «Право» та «Публічне управління і адміністрування». ЄДКІ –  окремий вид випускної атестації, коли не наші екзаменаційні комісії приймають іспит, а проводиться зовнішнє незалежне  оцінювання. 

Завершується робота з окремими кафедрами щодо аналізу звітів про виконання педнавантаження НПП кафедр за минулий навчальний рік. Проводиться перевірка розрахунків педнавантаження НПП на 2021/2022 навчальний рік.

Продовжувалась робота з моніторингу стану аудиторного фонду підрозділів університету, особливо тих, які були оцінені незадовільно. Результати моніторингу стану аудиторного фонду зведено в таблиці.

Проведено співбесіди з робочими групами, які відповідають за  підготовку ОНП докторів філософії до акредитації, відповідно до графіку проведення засідань акредитаційної комісії.

Здійснюється опрацювання зауважень до сайту КПІ та підготовка до презентації пропозицій щодо розвитку порталу університету та сайтів підрозділів.

Підготовлено і передано до НТБ список проблемних профілів НПП в Google Schoolar.

Велися роботи з удосконалення ЕК:

- із завантаження контингенту НПП (відпрацювання службових);

- з надання / зміни прав доступу нових зав.каф. та на новоутворених кафедрах;

- з надання / зміни прав доступу нових відповідальних за ЕК на кафедрах;

- з виправлення помилок у РНП.

Розроблено модуль опитування щодо COVID-19.

Проведено зустрічі з головами НМК щодо вдосконалення ОП та комплексного моніторингу якості освіти.

Триває взаємодія з управлінням персоналу ДК «Укроборонпром» щодо підготовки за освітніми магістерськими програмами та програмами підвищення кваліфікації.

Формуються каталоги по дисциплінах, які потім можна пропонувати в рамках академічної мобільності.

М.З. Згуровський

Нараду з приводу вдосконалення системи наших сайтів ми могли б провести у два етапи. Перший провести в «чорновому» режимі обговорення, оскільки буде багато дискусій. Можливо, ми запросили б фахівців, які розробляють сайти, щоб вони висловили свою  професійну думку. Після опрацювання основних рішень ми мали б провести обговорення у широкому форматі з залученням деканів і завідувачів кафедр, оскільки це їх стосується. Першу нараду можемо планувати на другу половину цього тижня, а після опрацювання наших рекомендацій будемо організовувати розширену нараду.

Проректорка з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Завершено внесення результатів першого календарного контролю. Результати будуть проаналізовані та передані на факультети.

Мобільність

Узяли участь у зустрічі з делегацією Держави Ізраїль, зокрема – з Першим секретарем- керівником Департаменту у справах громадськості Посольства Держави Ізраїль в Україні Александрою Бен Арі, координаторками проєктів Діаною Журомською та Ксенією Шаляпіною. Планується спільна робота над профорієнтаційним проєктом для хворих дітей у співпраці з дитячими лікарнями. Розробку заявки покладено на відділ академічної мобільності, Центр розвитку кар'єри та на студентську соціальну службу.

За програмою академічної мобільності проведено відбір кандидатів до Університету Гранади (Іспанія) та Університету Хоф (Німеччина).

Стипендіальне забезпечення

Спільно з ДЕФ виплачено соціальну стипендію за жовтень.

Відповідно до рішення Вченої ради підготовлено та передано до ДЕФ наказ про призначення стипендії компанії «Мелексіс».

З компанією «Хуавей» погоджено фінансові деталі угоди для перерахунку коштів.

Здійснювали інформування студентів з числа сиріт, які завершили навчання та працевлаштувалися, про необхідність своєчасного оформлення виплат при працевлаштуванні до кінця календарного року.

Профорієнтація

Школярів:

З 25 по 30 жовтня проведено низку заходів для шкільної молоді:

- Дні відкритих дверей онлайн КПІАбітFеst факультетів/інститутів у вигляді знайомства школярів з факультетами/інститутами (відвідало до 500 слухачів);

- Інженерний тиждень «КРISchool» для учнів 9-11 класів (підготовлено та проведено викладачами факультетів/ННІ 11 вебінарів) та майстер-класи (офлайн) – більше ніж 200 відвідувань;

- Тиждень семінарів для вчителів шкіл-партнерів КПІ ім. Ігоря Сікорського – зареєстровано  та відвідали 128 педагогів з різних куточків України.

Студентів:

- Доопрацьовано всі пропозиції та зміни до нормативних документів університету щодо зміни системи працевлаштування здобувачів вищої освіти. Нові форми завантажено на сайт, здійснено інформування відповідальних на факультетах/в інститутах;

- спільний проєкт Центру розвитку кар'єри та Медіалабораторії «Історії успіху»: 1 листопада буде опубліковано відеоролик партнерів КПІ – банку «Креді Агриколь»;

- з 8 по 12 листопада розпочинаємо проведення Ярмарку вакансій онлайн. https://t.me/dnvr_31/1582.  Участь у заході візьме 31 компанія. Всі активності проводитимуться в онлайн-режимі на платформі сайту Ярмарку.

Під час проведення заплановано онлайн-екскурсії на виробництва, вебінари, інтерв'ю, вікторини та, після завершення, круглий стіл у режимі онлайн на тему «Професії майбутнього: як готувати до них уже сьогодні», під час якого відбудеться презентація нової системи працевлаштування (участь підтвердили 14 компаній).

Соціально-психологічна робота

Проведення разом з «UNFPA Україна» онлайн-тренінгу з виявлення та протидії неочевидному насильству https://t.me/sss_discuss/1123.

Проведено онлайн-семінар для кураторів, заступників деканів, соцпедагогів «Алгоритм надання психологічної допомоги людині, яка виявила намір скоїти самогубство».

Психологами проведено 13 консультацій (позапланові, екстрені).

Проведено робочі наради: наради щодо змін у структурі напрямку роботи, щодо рейтингування університету в міжнародних рейтингах.

Організація та проведення вакцинації в університеті

Минулого тижня вакцинація не проводилася у зв'язку із закінченням кількості доз вакцини Pfizer у Києві. Сьогодні вакцинацію вже розпочато, заплановано провести щеплення 300 осіб.

Розроблено Алгоритм вакцинації мобільними бригадами в КПІ та надання відповідей на актуальні запитання.

М.З. Згуровський

Дуже важлива робота з продовження вакцинації. Просимо вас пріоритетно займатися цим напрямом роботи. 

Під час проведення чергового Ярмарку вакансій, можливо, ви з Анатолієм Анатолійовичем Мельниченком і Марією Миколаївною Перестюк організували б серію презентацій нашої нової системи з працевлаштування перед роботодавцями?

Н.В. Семінська

Ми це запланували і обов'язково зробимо.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Про актуальні конкурси НДР

Продовжували супроводження підготовки проєктів для участі у другому етапі конкурсу держбюджетних робіт на рівні МОН, занесення в БД «Наука в університетах». Завантаження відбувається в межах лімітів, визначених МОН, і відповідно до рейтингування на етапі внутрішньої експертизи. Дедлайн завантаження проєктів у БД: керівниками – 01 листопада, НДЧ – 04 листопада.

Завершено подання проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених. Усього від КПІ подано 10 робіт – по 2 від НН ІМЗ, ХТФ, НН ІТС, по 1 від НДІ ЕМСТ, НН ММІ, ФММ, НН ІЕЕ.

На конкурс спільних українсько-польських наукових проєктів від університету подано 10 заявок – 4 від НН ІЕЕ, 2 від НН ММІ, 2 від ФММ, по 1 від ФЛ і ФБТ.

Триває підготовка до поданя проєктів на два конкурси НФДУ.

Минулого тижня оголошено конкурс за рахунок зовнішнього запозичення за програмою «Горизонт Європа». У конкурсі мають право брати участь університети, в яких створено Центри колективного користування. Організовуємо процес подання проєктів від КПІ на цей конкурс.

На виконання доручень ректора

Сформовано склад Науково-технічної ради Інституту передових оборонних технологій (ІПОТ). Підготовлено й 29 жовтня видано відповідний наказ.

25 та 27 жовтня проведено наради щодо формування кошторису на 2-й етап договору з ДП ЗАО НДІРВ. Підготовлено проєкт кошторису та 29 жовтня направлено для погодження замовнику. 29 жовтня проведено планову тижневу нараду Ради комплексної космічної програми університету. Обговорено питання підготовки листів підтримки до проєктів космічного напряму на конкурс проєктів МОН України. Визначено завдання та формування проєкту на конкурс державного замовлення. Визначено завдання для співпраці з Познанською політехнікою та партнерами з КНР.

У взаємодії з керівництвом ІПОТ здійснюється підготовка візиту до ІПОТ 2 листопада генерального директора ДК «Укробронпром».

На виконання рішень Координаційної ради

Здійснюється щоденний моніторинг тендерних пропозицій в системі «ProZorro». За результатами до структурних підрозділів надіслано 20 пропозицій (1 – НН ІАТ; 8 – НДЦ «ТЕЗІС»; 2 – ТЕФ; 1 – ФІОТ, НН ІПСА, ТЕФ, НН ФТІ, ФПМ; 2 – ФММ; 2 – ХТФ; 2 – ФЛ; 2 – НН ІЕЕ). Спільно з НДЦ «ТЕЗІС» для участі в торгах подано одну тендерну пропозицію.

Як завдання збільшення обсягів трансферу технологій спільно з Науковою групою ІЕЕ-17 розроблено та надіслано технічну пропозицію «Дилатансійної технології» до Бурового управління «Укрбургаз».

Робота у взаємодії з підрозділами університету

Подано дві заявки на винахід (НН ФТІ, НН ІЕЕ) і одну заявку на корисну модель (НН ФТІ).

Для участі в конкурсі молодих учених на стипендію Героїв Небесної сотні направлено 2 кандидатури від НН ММІ і РТФ.

До підрозділів скеровано інформацію щодо конкурсу інфраструктурних проєктів, які фінансуватимуться за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України у межах програми «Горизонт 2020». Чекаємо на пропозиції  щодо наукового обладнання та обґрунтування необхідності його придбання у контексті розширення можливостей університетського Центру колективного користування науковим обладнанням «Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів».

Робота з зовнішніми партнерами

27 жовтня проведено перше засідання оргкомітету Технічного комітету (ТК) «Управління інноваціями», де головою організаційного комітету обрано І.Г.Малюкову. Формується перелік потенційних учасників ТК та готуються відповідні запрошення.

26 жовтня на вебінарі «Як отримати грант у рамках каскадного фінансування» представили проєкт розвитку Центру 4.0 КПІ та умови участі у програмі BOWI щодо трансферу технологій та впровадження цифрових інновацій для МСП. Вебінар організований ГО «Агенція Європейських інновацій», кількість учасників близько 350 осіб.

Голова Вченої ради М.Ю. Ільченко

Комісія Вченої ради з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів (С.І.Бевз) у порядку громадського обговорення розглянула проєкт Закону України «Про інноваційні парки» та напрацювала  7 зауважень та пропозицій, які оформлено належним чином і надіслано на електронну адресу МОН.

Комісія з наукової та інноваційної діяльності (О.В.Лінючева) в порядку громадського обговорення розглядає проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну електронну науково-інформаційну систему». Національна електронна науково-інформаційна система «URIS» (Ukrainian Research Information System) функціонуватиме з метою зберігання, аналізу, моніторингу та управління даними про наукову і науково-технічну діяльність працівників українських освітніх та наукових установ.

За підсумками проведеного 25 жовтня засідання Вченої ради взяли участь у формуванні нової версії Статуту університету в частині, що стосується Вченої ради.

27 жовтня за участю ректора М.З. Згуровського було проведено нараду щодо виконання спільно з Університетом прикладних наук міста Ангальт першого етапу проєкту зі створення Німецько-українського наукового центру проривних інновацій у сфері аналізу великих даних і транспортних телекомунікаційних інфраструктур. Проєкт зініційовано ІТС (проф. Л.С.Глоба). До участі у виконанні долучилися фахівці  Фізико-технічного інституту, ІПСА, СЦД (зокрема проф. Н.М.Куссуль). Об'єднання можливостей вчених кількох підрозділів сприятиме якісному виконанню проєкту, що в разі успішного першого етапу має перспективу 4-річного продовження за кошти Німеччини. Оскільки важливим є співфінансування досліджень також українською стороною, то виконавцями проєкту прийнято до виконання доручення ректора щодо доцільності участі в конкурсному відборі науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням МОН України, виконання яких розпочнеться у 2022 році.

Проректор з міжнародного співробітництва С. І. Сидоренко

Узяли участь у заходах з нагоди Національного свята Туреччини – 98-ої річниці проголошення Республіки, під час яких відбулася зустріч з послом Туреччини в Україні паном Ягмуром Гюльдере.

Сьогодні у фокусі взаємодії КПІ з партнерами в Туреччині –  співпраця з компанією по виробництву БПЛА «Bayrak Makina», набір випускників бакалаврату Анкарського університету на навчання в КПІ за магістерською освітньою програмою з атомних електростанцій, створення в КПІ Українсько-турецького центру та низка інших проєктів.

Готуємо лист-запрошення здійснити перший візит до КПІ новому послу Японії в Україні Кунінорі Мацуді, який до цього працював послом Японії в Пакистані, в дипломатичних представництвах Японії в Гонконзі, Ізраїлі, США, Росії, в МЗС Японії.

Також задля посилення науково-технічного та інноваційного напряму в діяльності Українсько-японського центру з ініціативи Посольства Японії в Україні розпочали співпрацю з мерією міста Кобе у сфері наукових досліджень, високих технологій та інноватики, стажування студентів КПІ в Японії.

До цієї роботи залучено В.С.Камаєва, А.П.Шишоліна, І.А. Владимирського, І.Г.Малюкову, Б.В.Андрійцева та К.О. Луговську.

Виконуємо доручення першого заступника міністра Андрія Вітренка (за дорученням Прем'єр-міністра України Д. Шмигаля) щодо виконання Плану заходів з реалізації домовленостей за результатами візиту Президента України В.О.Зеленського до США 30 серпня – 3 вересня 2021 року, а також задля поновлення та розвитку двостороннього співробітництва України та США в науковій і технологічній сферах) – підготувати для МОН:

- доповідну записку про співпрацю КПІ з партнерами в США, зокрема в наукових програмах, проєктах тощо;

- пропозиції щодо можливих пріоритетних напрямів подальшого розвитку співробітництва КПІ з партнерами в США, у науково-технологічній сфері.

Спільно із італійським підприємцем Мауріцо Аскером, власником компанії «Maas Markets Ltd», який ініціює проєкт встановлення меморіальної дошки видатному фізику професору КПІ Георгію Де Метцу на будинку за адресою: Київ, вул. Гончара 44, де він мешкав. На здійснення проєкту розпочато підготовку відповідних клопотань до КМДА та інших органів. Зустріч з цього питання із п. Мауріцо Аскера готується на середу, 3 листопада, о 15:00. Працюємо з ініціативною групою, до складу якої увійшли В.В. Ванін, В.Й. Котовський, В.В. Лазаренко, Б.І. Дуда за участю проректорів В.А. Кондратюка та Н.В. Семінської.

Робота з посольствами

На звернення посла Бразилії в Україні Нортона де Андраде Мелло Рапести підготували (спільно з В.А. Пасічником, Ю.М. Сидоренком, І.В. Коробком) і надіслали лист- підтримку щодо висунення міста Сан-Паулу як кандидата на проведення в 2024 році 75-го Міжнародного конгресу астронавтики (МКА), організатором якого виступає Міжнародна федерація астронавтики (МФА).

Відпрацьовуємо результати домовленостей, досягнутих на зустрічі 29 жовтня з Посольством Ізраїлю в Україні, яке запросило КПІ до участі в проєктах (спільно з Холонським інститутом технологій та Охматдитом), ідеї яких було обговорено на зустрічі:

  • організація дозвілля дітей з обмеженими можливостями (проєкт від ФСП «Мистецтво власними руками»);
  • профорієнтаційний проєкт від ДНВР (спілкування школярів з обмеженими можливостями зі студентами КПІ, організація хакатонів, виставок тощо) – для підготовки абітурієнтів цієї категорії до вступу до КПІ на інклюзивне навчання.

До роботи залучено широке коло фахівців: Я.Ю.Цимбаленко, В.Б.Максименко, І.А.Дичка,  В.Я.Жуйков, В.І.Тимофєєв, І.Г.Малюкова, П.О. Киричок, Н.М.Пожарська, О.П.Деміденко, Г.А. Владимирський за координації першого проректора Ю.І. Якименка.

Інші міжнародні контакти

На польському напрямі:

– З нагоди підготовки до сторічного ювілею діяльності Секції вихованців КПІ в Польщі Секція вихованців КПІ в Польщі провела фотовиставку у Варшаві, присвячену історії її діяльності.

– На ознаменування ювілею – 100 років діяльності Секції вихованців КПІ в Польщі – видано розпорядження ректора університету, яким затверджено відповідний план заходів.

Спільно із головою Секції д-ром Янушем Фуксою почали реалізацію спільних заходів. Ця робота віддзеркалюється на сторінках газети "Київський політехнік", на сайті Українсько-польського центру, на сторінках ДМС і ДНВР в соціальних мережах.

Робота з впливовими міжнародними організаціями

У контексті взаємодії з ЮНЕСКО:

28-29 жовтня взяли участь у п'ятій сесії завідувачів кафедр ЮНЕСКО в Україні та у круглому столі «Cинергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання змінам клімату» (CLIMAN) – виклики та інструменти ефективної реалізації». Захід було організовано Секретаріатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Ключова ідея прийнятих рекомендацій – курс на екологізацію освітніх програм у системі вищої освіти України.

Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ

Надскладна епідеміологічна ситуація у ЦМО (5 співробітників хворіли на COVID-19, одна з них, Віра Валеріївна Яковлева, померла, ще 5 співробітників були хворі на гострі респіраторні захворювання) вимагала швидкої перебудови роботи для забезпечення неперервного вирішення міграційних питань і оформлення першокурсників-іноземних громадян. Це було оперативно забезпечено.

Зараховано (враховувалися ті студенти, які вже підписали контракти та заплатили за навчання) 290 іноземців. Станом за аналогічний період у 2020 році таких було 260, у 2019 році – 349.

Під час вступної кампанії було підписано і видано 374 запрошення на навчання в КПІ. Це найбільша кількість запрошень, виданих у вступних кампаніях трьох останніх років (у 2020 році – 279; у 2019 році – 355).

Міжнародна проєктно-грантова діяльність

Триває проведення в підрозділах семінарів-практикумів для організаторів і керівників діючих наукових груп, присвячених методикам здійснення міжнародної проєктної діяльності. Черговий семінар проведено 29 жовтня на базі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту.

Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

Із заступниками проректорів, які призначені відповідальними за напрямами за забезпечення позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів, та з директором департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученком і директоркою НТБ О.М.Бруй обговорено виконання завдання щодо посилення управлінського впливу на факультети, інститути, кафедри для досягнення синергії в спільній роботі управлінських структур чотирьох рівнів: «ректорат – факультет, інститут – кафедра – індивідуальні НПП та НП» з метою забезпечення усталеної позитивної динаміки позицій КПІ в світових рейтингах. За напрацьованими рекомендаціями буде організовуватись взаємодія з підрозділами.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

- Продовжуємо поетапно приймати виконані роботи зі встановлення автоматичної пожежної сигналізації у 18-му гуртожитку та 21-му навчальному корпусі. Оголосили процедуру закупівлі послуги на обслуговування первинних засобів пожежогасіння;

- тривають роботи зі створення нової навчальної зони поруч з 30-м навчальним корпусом. Затверджено на засіданні інвестиційної комісії скоригований графік виконання будівельних робіт;

- продовжували обстеження об'єктів зі складанням дефектних актів на предмет необхідності виконання капітальних і поточних ремонтних робіт (12-й та 24-й навчальні корпуси);

- провели робочу нараду з питань виконання робіт з подальшого благоустрою території парку за 18, 19, 21, 28-м навчальними корпусами. Розпочали підготовчі роботи зі створення основи під тротуарні пішохідні доріжки. Отримали і висадили 25 саджанців кленів;

- розпочали ремонт бруківки по території університету та в його парковій зоні;

- закінчили підготовку технічної документації для проведення експертизи з визначення стану температурного деформаційного шва між двома секціями 7-го навчального корпусу;

- розпочали огляд та ремонт засобів вуличного освітлення по території;

- продовжували заходи в межах місячника благоустрою;

- завершуємо роботи зі встановлення пандусу в Науково-технічній бібліотеці;

- за результатами роботи комісії закінчуємо поточні ремонтні роботи аудиторного фонду;

- продовжуємо роботи з підсилення фундаменту 12-го навчального корпусу;

- продовжуємо огляд та налаштування індивідуальних теплових пунктів;

- провели робочу нараду щодо готовності університету до опалювального сезону. Станом на сьогоднішній день опалення в гуртожитках включено. З урахуванням погодних умов наряди на включення в навчальних корпусах отримаємо впродовж двох тижнів і почнемо запускати залежно від температурної ситуації;

- здійснили профілактичний огляд теплових мереж навколо навчальних корпусів №№ 8, 25, 26 та 29;

- розпочали роботи з введення в експлуатацію індивідуального теплового пункту в 5-му гуртожитку;

- отримали комплектуючі для реалізації програми віддаленого знімання показів з водолічильників;

- через зростання тарифів на теплову енергію на 50% для забезпечення нормальної життєдіяльності університету сума витрат на теплову енергію  зростає на 2 млн 450 тис. грн до кінця року. Підготовлено службову записку на закупівлю таких послуг з урахуванням цієї суми. На поточному тижні оголошуємо процедури закупівлі цієї послуги;

- розпочали розрахунок викидів в атмосферне повітря за 3-й квартал 2021 року.

Соціальний напрям

- Провели нараду з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів з питань дотримання протиепідемічних заходів і забезпечення працівників підрозділів засобами індивідуального захисту та антисептиками. Проводимо роботу зі збору інформації щодо кількості вакцинованих. Забезпечуємо інформування співробітників про порядок вакцинування в університеті;

-  засідання тендерного комітету пройшло в онлайн-режимі 28 жовтня;

- виставили низку процедур на придбання приладів для вимірювання величин, біомедичного обладнання, робототехнічної системи, навчально-лабораторних установок, друкованих видань для поповнення бібліотечного фонду, а також проведення поточного ремонту огорожі, підпірної стіни, фасаду та покрівлі навчального корпусу № 35, розробку проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в гуртожитку №9;

-  уклали угоди на послуги з акредитації освітньої програми, закупівлю мікротвердоміра по Віккерсу, термогігрометра, тепловізорів;

-  проводиться підготовка документів для Фонду держмайна щодо продовження термінів дії договорів оренди;

-  працює комісія з аудиту приміщень навчального корпусу №17;

-  підготовлено наказ про затвердження порядку надання платних послуг з користування нежитловими приміщеннями (погребами);

-  база відпочинку «Політехнік» працює в режимі «бази вихідного дня» та приймає відпочивальників з контролем вакцинації працівників та гостей.

Безпека

- На попередньому тижні  складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- з 1 листопада починає працювати система  контролю та управління доступом в Центрі фізичного виховання та спорту (корпус №24) співробітників і студентів університету. Ближчим часом система почне працювати і для пропуску тих відвідувачів, які тренуються в Центрі на умовах отримання платних послуг;

- продовжуємо встановлення 26 камер відеоспостереження на території університету;

- проводимо частково заміну та оновлення серверного обладнання у відділі інформаційних технологій та відеоспостереження.

М.З.Згуровський

Дякую. Пріоритет у вашій роботі зараз має надаватися забезпеченню підрозділів індивідуальними засобами захисту. На необхідність цього я хочу також звернути увагу і профспілкових організацій. Бо захист людей – це функція і профспілок. Бажано,  щоб профспілки не лише виконували контрольні функції в цьому плані, а й спільно з адміністрацією забезпечували цей процес. Профспілкові працівники можуть здійснювати моніторинг у підрозділах. Понад те, профспілки можуть навіть щось додатково закуповувати, адже її члени платять профспілкові внески. Тож варто ці зусилля об'єднати.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А. Жученко

З відомих причин є певні затримки з призначенням експертних груп для акредитації ОП, тому є деяке накопичення  програм, які за планом мають бути акредитовані цього року. Проте, я думаю, після стабілізації ситуації все буде надолужено.

М.З.Згуровський

Дякую. Нам потрібно все робити вчасно,  тому що ми розуміємо, якими можуть бути наслідки в разі неакредитації.

Директорка ІМЯО (Навчально-науковий центр інноваційного моніторингу) М.М.Перестюк

Проведено реорганізацію Інституту моніторингу в Навчально-науковий центр інноваційного моніторингу. Розроблено штатний розпис, тепер працюємо над внесенням змін до Положення про його роботу та визначенням функціональних обов'язків усіх співробітників.

Доуніверситетська підготовка. Проведено повну інвентаризацію корпусів №№ 29 і 26. Складено і передано до департаменту господарської роботи план робіт з приведення корпусів у належний стан.  Станом на тепер у корпусі №26 ми вже облаштували 5 аудиторій – вони готові для проведення навчання.  У корпусі №29 вирішуємо низку питань і облаштовуємо 5 аудиторій, які після початку опалювального сезону також будуть готові до проведення в них занять. Окрім того, замовили зовнішню рекламу наших послуг. Це буде 6 банерів площею по 50 метрів, які забезпечуватимуть рекламу та інформування про нашу роботу  в тих районах, де знаходяться ці корпуси.

Центр тестування. Завершуємо вхідний контроль 1-го курсу і з 15 листопада починаємо ректорський контроль 3-го і 4-го курсів. Окрім ректорського контролю, буде проведено анкетування для того, щоб дані цих студентів були внесені в нашу базу індивідуальних профілів студентів і надалі ми могли працювати з ними  в системі працевлаштування.

Відділ працевлаштування. Розпочалося стажування 12 студентів в компанії «Benriach». Розпочали відбір кандидатів для «Меридіану» та Київського заводу автоматики імені Петровського. Готуємо листи до компаній, які надають вакансії до Центру розвитку кар'єри ДНВР, і вже маємо реєстрацію нашого студента, який через цю систему увійшов до нашої бази з напряму працевлаштування.

Медіалабораторія.  Газета «Київський політехнік» уже виходить у паперовому варіанті. Розробляємо її електронний варіант. Також знайшли ресурси для посилення журналістського складу двома журналістами.

Комерційні зйомки на території університету. Спостерігається постійний попит на організацію таких зйомок. За липень-жовтень цей напрям забезпечив фінансові надходження до Фонду розвитку університету в розмірі 2 млн гривень.

М.З.Згуровський

Дякую. А порівняно з іншими періодами часу, скажімо торішнім, ці надходження збільшилися?

Л.Г.Субботіна

Набагато збільшилися. За попередній рік було приблизно 1 млн грн.

М.З.Згуровський

Я дякую Наталії Валеріївні, Марії Миколаївні й вам за організацію управління цим процесом. КПІ – це дуже приваблива територія для митців. Тут є  куточки ХІХ століття, і  в багатьох фільмах ми можемо їх побачити. А це просування КПІ, причому не лише в Україні, але й у світі. Це також дуже важливо, поряд із тими двома мільйонами, які в нинішній ситуації також є надзвичайно потрібними університету.

Начальниця департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л.Г. Субботіна

Платежі в Казначействі здійснюються без затримок, у звичайному режимі.

Виплачено заробітну плату за  IІ половину жовтня з урахуванням премії за 3-й квартал та стимулюючих надбавок директорам інститутів/деканам факультетів з 01.09.2021 р. за показниками діяльності підрозділу.

Виплачено соціальну  стипендію за жовтень.

23 листопада плануємо розпочати захист бюджетів. Підготовлено проєкт наказу про комісію з фінансової діяльності університету та проєкт Положення про порядок підготовки та захисту бюджетів підрозділів та університету в цілому на 2022 рік з усіма необхідними розрахунками. Комісія почне працювати з 23 листопада за окремим графіком.

Перевіряємо накази про встановлення надбавок за роботу з контрактними студентам на І семестр 2021/2022 н.р. відповідно до доведеного розрахункового фонду.

Спільно з адміністрацією студмістечка розробили і подали на погодження зі студентськими організаціями розрахунки нової вартості проживання в гуртожитках з урахуванням підвищення заробітних плат співробітників, вартості послуг і матеріалів, а також підвищення стипендії з 1 січня 2022 року.  

Практично завершено торги з придбання обладнання для наукових підрозділів за рахунок Фонду розвитку університету. Договори реєструються, вже розпочато проплати.

На підставі аналізу акту перевірки ефективності використання коштів за навчання аспірантів (як українських, так і іноземних) разом з А.А.Мельниченком розробили Положення про порядок розподілу коштів та нову структуру використання цих коштів. Структура передбачає збільшення обсягу коштів, які залишатимуться в підрозділах. Ці документи проходять погодження в службах.

З 1 листопада ліквідуються два наукові підрозділи – НДЦ «Тезіс» та НДІ «Енергія». Працюємо над передачею матеріальних цінностей та підготовкою ліквідаційних балансів.

У зв'язку з проведенням конкурсу науково-дослідних робіт формуємо разом з керівниками тем калькуляції. Готували розрахунки до 2-го етапу договору з Харковом.

Працюємо зі штатними розписами у зв'язку з реорганізацією наших підрозділів.

Брали участь у засіданнях робочих комісій університету.

М.З.Згуровський

Дякую. Головне завдання вашого департаменту нині – це забезпечення стабільності в цей дуже складний час, коли тарифи на енергоносії та комунальні послуги стрімко зростають. Тому планування, маневрування коштами з метою забезпечення такої стабільності є надзвичайно важливим завданням. Люди не повинні відчувати тих проблем, що падають на нас згори. Це перше.

Друге. Під час захисту бюджетів підрозділами звертайте увагу на виконання окремими підрозділами їхніх планів закупівель і ремонтів попереднього року. Бо планувалися певні роботи, придбання важливого навчального і наукового приладдя, але не всі підрозділи цю роботу ефективно організовували. Тобто,  не всі підрозділи виконували ці плани. Потрібно не просто затверджувати їхні кошториси на новий період, а й  питати про виконання їхніх планів на попередні роки. Якщо керівник у цій компоненті не розуміє, як йому організувати процес, потрібно людину навчати. Ну, і звичайно, найгіршим є, коли підрозділ не використовує запланованих коштів. Тоді їх потрібно перерахувати до Фонду розвитку, звідки ми їх спрямуємо на важливі й першочергові для університету цілі. Це прохання до Людмили Григорівни та Юрія Івановича як керівника бюджетної комісії.   

Ю.І.Якименко

Ми торік вже так зробили і робитимемо й цього року, підходячи уважніше до таких випадків.

М.З.Згуровський

Потрібно вчити людей бути управлінцями, адже декани – це посадові особи, головними функціями яких є ефективне управління їхніми підрозділами.

Директор студмістечка О.А.Іщенко

Від'їзду значної кількості студентів у зв'язку із запровадженням дистанційної форми навчання у нас не спостерігається. Хворіють на коронавірусну хворобу 23 студенти, які проживають у гуртожитках. 40 контактних осіб перебувають на самоізоляції. Наших ресурсів на утримання такої кількості хворих і контактних осіб достатньо.  Ситуація є контрольованою.

5 об'єктів ремонтуються силами служби експлуатації гуртожитків, 3 – підрядними організаціями.

Опалювальний сезон у гуртожитках розпочато без аварійних ситуацій. Всі гуртожитки забезпечені гарячою водою та опаленням.

Діяльність фахівців із соціально-виховної роботи зосереджено на роботі зі студентами, які перший рік проживають у гуртожитках, тобто з першо- і другокурсниками.

Правопорядок. За минулий тиждень та вихідні правопорушень, які б несли загрози здоров'ю або життю людей, не було. Але в гуртожитку №7 відбувся інцидент з одним із студентів, який, втім, завдяки нашій службі охорони та безпеки, а також поліції швидко було виявлено та розслідувано. Надалі вже поліція прийматиме рішення щодо подальшої долі цього студента – він встановив  систему відеоспостереження в жіночий душовій.

М.З.Згуровський

Дякую. Креативні в нас студенти. Але в мене є таке запитання. Я розумію, що більшість студентів залишилися в гуртожитках, і тому говорити про  зменшення витрат на енергоносії на час режиму дистанційного навчання неможливо. Тож я хочу Вадима Анатолійовича запитати, а що в цьому плані можна зробити в навчальних корпусах з настанням холодів? Чи є можливість під час дистанційного режиму роботи дещо зменшити витрати на енергоносії?

В.А.Кондратюк

На минулому тижні під час наради з фахівцями щодо початку опалювального сезону та зі співробітниками служби енергоменеджменту університету ми проаналізували ситуацію і запропонували новий порядок енергоспоживання, метою якого є заощадження коштів, і в якому все це враховано.  

М.З.Згуровський

Добре. Покажете нам цей аналіз за декілька днів для прийняття остаточного рішення.

Директорка Науково-технічної бібліотеки О.М.Бруй

Академічна доброчесність

Комісія з етики та академічної доброчесності і Робоча група з академічної доброчесності в дистанційному режимі обговорили питання використання антиплагіатних систем у 2022 році. Напрацьовані варіанти передано на голосування Комісії. Голосування відбудеться до 2 листопада. Є дві основні пропозиції: 1) залишитися і розвивати співпрацю з компанією «Unicheck», з якою ми співпрацюємо з 2016 року; 2) розвивати співпрацю з «Unicheck», але, водночас, за бажанням кафедр використовувати й інші антиплагіатні програми.

Проведено робочу зустріч з відповідальними від кафедр ICЗЗІ щодо ефективного використання системи збігів/ідентичності/схожості Unicheck, розглянули різні питання, що виникають під час взаємодії відповідальних із системою, надано консультації.

Розроблено та передано на обговорення Комісії з етики та академічної доброчесності і Робочій групі з академічної доброчесності проєкти Порядку з виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності та Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Обидва документи розроблено відповідно до  Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021 р. № 897.

Освітні заходи для дослідників

Проведено освітні заходи в межах відзначення Міжнародного тижня відкритого доступу та Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності (24-31 жовтня).

У межах Міжнародного тижня відкритого доступу для редакцій наукових періодичних видань університету проведено вебінар «Редакційна політика щодо поширення даних досліджень: розробка та впровадження» (26.10.21), де розглянуто ключові питання щодо міжнародної практики поширення даних досліджень і впровадження відповідної редакційної політики в журналах.

Сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань

У проєкті «Наукові конференції України» відкрито сайт Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з прикладної лінгвістики «Корпус та дискурс».

Конференція «Визначні досягнення в науці та техніці» зареєстрована на платформі OCS. Усього станом на 29.10.21 на платформі OCS зареєстровано 78 конференцій КПІ ім. Ігоря Сікорського. З них 47 відкрито у проєкті «Наукові конференції України». 9 конференцій відкрились у проєкті «Наукова періодика України» (URAN) та розміщують свої матеріали.

Триває комплексний аналіз журналів на їх відповідність міжнародним видавничим стандартам та вимогам БД Scopus/WoS – проаналізовано поточний стан і запропоновано рекомендації журналу «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні».

Здійснюється верифікація роботи і подальше консультування тих редакцій, які вже отримали результати комплексного аналізу журналів щодо їх відповідності міжнародним видавничим стандартам та вимогам БД Scopus/WoS.

Редакціям надіслано результати аналітичного дослідження Patrick McGinty (Elsevier) щодо взаємодії користувачів із сайтом наукового журналу для використання в роботі та покращення функціоналу і контенту власних сайтів журналів.

Проведення онлайн-лекцій для студентів 1-го курсу «Основи інформаційної грамотності» – 26 груп (усього 52 лекційних годин).

М.З.Згуровський

Дякую. Як ми вже з вами обговорювали, важливо здійснювати вибірковий контроль на предмет виявлення плагіату в підрозділах. Потрібно, щоб система, яка нині формується кваліфікованими фахівцями, і аудиторія порушників, які вдаються до плагіату, дійсно перетиналися.

О.М.Бруй

Так воно і є тепер. Ми у співпраці з ДООП це робимо. Бібліотека здійснює вибіркову технічну перевірку по одній роботі з кожної кафедри. А Анатолій Анатолійович буде здійснювати експертну перевірку.

М.З.Згуровський

А який результат цієї технічної перевірки? Чи ви побачили хоча б один випадок плагіату?

О.М.Бруй

Зараз накопичується база, тому поки що важко сказати.

М.З.Згуровський

Але статистично від 40 до 50 відсотків усіх студентських робіт виконуються із запозиченнями або їх узагалі виконують сторонні люди чи цілі фірми. Це окремий інформаційний сегмент, з яким ви маєте бути знайомі. І якщо ваша система не побачила жодного такого випадку, то тоді ця ідеологічна компонента ізольована від тієї аудиторії, для якої все це робиться.   

А.А.Мельниченко

Дозвольте, я прокоментую. Насправді, на першому етапі, коли перевірку здійснюють кафедри, вже тоді, виявивши плагіат, вони не допускають бакалаврські роботи чи магістерські дисертації до захисту. Протягом минулого навчального року так було з цілою низкою таких робіт.  Але кафедри не вживають до порушників якихось дуже суворих заходів, а просто повертають роботи на доопрацювання для усунення недоліків. Тому й статистика така. Тобто цифри, які ви назвали, можуть підтверджуватися, але кафедри дозволяють авторам таких робіт їх виправити, і тоді наступні перевірки показують непогані результати і відсутність запозичень у роботах.

М.З.Згуровський

Дякую. Ну для нас не покарання важливі, а виховання певних моральних принципів. Роботи мають виконуватися самостійно – так, як це практикується в розвиненому світі. Найбільшим порушенням університетських правил і академічної етики там вважається плагіат. За це відраховують без права поновлення у відповідному університеті. І для нас важливим є саме цей виховний аспект. Але ж оця статистика також є важливою, оскільки в житті таке є і наші вимірювання мають віддзеркалювати це явище, якщо воно вже має місце. Тож прошу звернути на це увагу. А кафедри мусять відчувати, що ця робота перебуває під контролем ректорату, і навіть на рівні державному. І що потрібно в цьому плані щось змінювати – відмовлятися від тієї мовчазної соціальної угоди, яка діяла впродовж багатьох років – всі про все знали, і всіх це влаштовувало. Таке ставлення слід змінити радикально – це наша мета. Не стільки карати, скільки виховувати.

М.З.Згуровський

Тепер у мене питання до Віталія Йосиповича Котовського. Розпочався дуже важливий період. Залишилося мало часу до дня народження Бориса Євгеновича Патона. Ми маємо встановити і відкрити пам'ятник, відкрити меморіальну дошку. На заходах з цієї нагоди  будуть поважні гості. Хоча, звісно, ці події важливі передусім для нас. Чи все йде за графіком?

Голова Ради з питань розвитку університету В.Й. Котовський

Так. Все рухається за планом. Спорудження пам'ятника Б.Є.Патону вже вийшло на фінішну пряму.

М.З.Згуровський

Коли нам доставлять постамент? 

В.Й. Котовський

Він уже готовий, компанія з Дніпра надіслала нам його фотографію. Визначено термін його транспортування до Києва – 4 листопада, причому разом з елементами мощення.

М.З.Згуровський

Наші працівники будуть його встановлювати?

В.Й. Котовський

Частково це робитимуть наші працівники, частково – працівники компанії. Але спочатку на постаменті мають бути нанесені відповідні написи. Тому спершу його доставлять на Творчо-виробничий комбінат Спілки художників України, а потім, після нанесення там написів, – до нас. Усе передбачено графіком робіт, відхилень від якого немає. Подальше мощення і монтаж відбуватиметься нашими силами.

М.З.Згуровський

А що з меморіальними дошками?

В.Й. Котовський

Вони також на стадії завершення, графік їх виготовлення виконується. Буде ще інформаційна табличка з іменем Б.Є.Патона на музеї. Узгоджено її дизайн та написи, робота над її виготовленням уже розпочалася.

М.З.Згуровський

Коли вона буде готова?

В.Й. Котовський

Максимум за тиждень, тобто ми встигаємо.

Директорка департаменту управління справами М.О. Мазур

Після виходу наказу про надання списків про вакцинацію дуже багато людей почали записуватися на вакцинування. Тому ситуація з вакцинацією поліпшується.

Готуємо затверджений Конференцією трудового колективу Статут університету для передачі до МОН, збираємо всі необхідні документи.

Заступник голови  об'єднаного   профкому О.І.Шейко

Займаємося оформленням протоколу Конференції трудового колективу, яка відбулася минулого четверга, збираємо реєстр делегатів, які взяли в ній участь. Беремо участь у роботі комісій університету.

М.З.Згуровський

Дякую. Я хотів би бути присутнім на якомусь із засідань профкому, щоб ми могли поговорити про реальний захист членів нашого колективу з боку профспілки. Потрібні не просто контроль, не просто підготовка протоколів засідань, а  реальна участь у допомозі людям. Бо нині люди дуже потребують допомоги, і не лише адміністрація має цим займатися. Профспілки для цього історично створені в усьому світі. Тому я хотів би обговорити з членами профкому шляхи виконання цієї місії.

О.І.Шейко

З цим не буде жодних проблем. Ми запросимо вас на найближче засідання профкому.  Тим більше, що ми цими питаннями весь час займаємося, просто не виносимо їх на розгляд ректорату, оскільки це наша безпосередня робота, особливо нині.

Голова профкому студентів І.Степанюк

Хочу порушити питання, з яким до нас звернулися члени збірної команди університету з волейболу. Вони запитують про принципи, за якими виділяється час для тренувань у залах Центру фізичного виховання та спорту для збірних команд КПІ. Саме університетських команд, оскільки у них виникають суперечки з абонементними групами, які на підставі того, що відвідують Центр фізичного виховання та спорту за абонементу плату, претендують на використання залу в зручний час. Тому в студентів, які займаються спортом і виступають за університет на змаганнях різних рівнів, може виникнути  враження, що вони університету не дуже й потрібні. Таких збірних команд залишилося не так і багато, тож це питання слід вирішувати. Напевно, потрібно комусь із проректорів та інших відповідальних осіб провести з ними зустріч, у якій ми також хотіли б узяти участь, щоб вирішити це питання, хоча б шляхом виділення певної квоти для збірних команд.  Ми розуміємо, що має бути і комерційний час, що Центр повинен заробляти, але слід досягти якогось балансу, тому що без нього не буде розвитку спорту в КПІ. Зустріч має бути в онлайн-форматі, чи після завершення карантину офлайн, але вона потрібна.

Ю.І.Якименко

Ми вже збиралися з Вадимом Анатолійовичем, з директором спорткомплексу і з Юрієм Володимировичем Новицьким, де обговорювали це питання. Шкода, що ви в цій зустрічі не брали участі. Звичайно, вечірній час виділяється для платних груп, але спеціально для збірних команд з ігрових видів за їхнім побажанням уже виділено той час, який вони просили. Якщо після цієї зустрічі є ще якісь нестиковки, ми про них не знаємо і готові до цього питання повернутися. Хочу підкреслити, що це питання розглядалося після листа волейбольної команди, і ми знайшли відповідний компроміс. Якщо щось ще залишилося невирішеним, ми питання це знову розглянемо. 

В.А.Кондратюк

Я хочу поділитися інформацією про результати останньої наради в Центрі, в якій взяли участь його співробітники і викладачі фізвиховання. Я особисто також говорив про це звернення збірної з волейболу. Було чітко поставлено завдання  щодо створення нашим збірним командам необхідних умов і надання їм зручного часу для тренувань. Окрім того, я спілкувався з керівником, викладачами щодо модернізації залу і поліпшення його оснащення до кінця поточного року.

М.З.Згуровський

Я вважаю, що Ігор порушив важливу проблему. Тому що в ході реформування системи фізичної підготовки, коли ми переходимо переважно на клубний її принцип, організація роботи наших спортивних команд, збірних, окремих клубів є ключовим завданням для нас. Це дуже важливо для тих, хто  прагне розвиватися фізично, любить спорт, має до цього хист. Ми маємо створити для таких студентів  відповідні умови в клубах і збірних командах. Зараз ця система ще не реформована до бажаного для нас рівня. Ми перебуваємо в процесі. Тому, Ігорю, будь ласка, включайтеся з моніторингом, порадами, ідеями. Разом ми мусимо це зробити.

І.Степанюк

Дякую. Також цього тижня, наскільки відомо, має відбутися запуск у роботу басейну. Ми розмістимо інформацію  про це і про умови його відвідування з урахуванням правил відвідування спортивних закладів в умовах «червоної зони».