Штатний розпис [2018] (додано файли)

Штатний розпис за програмою КПКВ 2201160 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ та ІУ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики" на 2018 рік по Національному технічному університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Штатний розпис на січень-грудень 2018 року НДЧ Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" бюджетної програми 2201040 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень"

Штатний розпис на січень-грудень 2018 року НДЧ Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" бюджетної програми 2201330 "Дослідження наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сіксрського", фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання"