26 квітня 2018 р. в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся науково-практичний семінар "Створення, охорона та захист об'єктів інновацій", присвячений Міжнародному дню інтелектуальної власності. За підтримки департаменту науки та інноватики його організаторами виступили Механіко-машинобудівний інститут, факультет соціології і права та факультет менеджменту та маркетингу.

Заступник проректора з наукової роботи Валерій Барбаш від імені департаменту привітав науковців, викладачів, студентів, представників наукових організацій Міністерства юстиції України і Національної академії правових наук (НАПрН) України  з Міжнародним днем інтелектуальної власності. Він також розповів про основні підсумки інноваційної діяльності університету за минулий рік та навів приклади створення і впровадження нових розробок. Це, зокрема, безпілотні авіаційні комплекси, два університетські наносупутники; три автомобілі, що їх розробили та виготовили студенти гуртка "Формула Студент КПІ". Окрім того, він поінформував про результати проведення конкурсу інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017" та запросив молодих учених і студентів університету взяти участь у VII Фестивалі інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2018". За активну діяльність у сфері інтелектуальної власності та участь у міжнародних виставках грамотами були нагороджені провідні фахівці університету.

Директор Центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського к.т.н., доцент В.М.Фурашев (він, до речі, був модератором усього заходу) присвятив свій виступ питанням взаємозв'язку інформаційного права та права інтелектуальної власності. Завідувач кафедри конструювання верстатів та машин КПІ ім. Ігоря Сікорського д.т.н., професор В.Б.Струтинський наочно представив систематизацію основних етапів зародження патентної справи в Україні. Представники Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" І.В.Стародубов та Н.В.Кісіль на практичних прикладах розкрили особливості  експертизи винаходів і корисних моделей, а також застосування експертних технологій при доведенні порушень прав інтелектуальної власності. Цікавою і доволі дискусійною була доповідь завідувача кафедри  міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського д.е.н., професора С.В.Войтка "Інтелектуальна власність і місце України у глобальному економічному просторі", у якій було доведено щільний зв'язок між розвитком інтелектуальної власності та економічним добробутом країни. Т.М.Чабанець, с.н.с. Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, розповіла про роль судової експертизи в розгляді справ щодо недобросовісної конкуренції. Не залишила байдужими слухачів доповідь радника директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України к.т.н., доцента Г.К.Дорожка щодо використання методів організації творчого мислення при створенні об'єктів інтелектуальної власності.

У ході семінару його учасники висловлювали пропозиції щодо запрошення на нього представників державних установ, що опікуються питаннями створення, охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності, а також оприлюднення тез доповідей у збірнику його матеріалів.

Н.Є.Скоробогатова, доцент кафедри міжнародної економіки

Дата події