Ураховуючи велику організаторську роль Київського політехнічного інституту в підготовці інженерних і наукових кадрів, його високий інтелектуальний потенціал та у зв'язку зі 100-літтям з часу заснування п о с т а н о в л я ю:

1. Надати Київському політехнічному інституту статус національного самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, який здійснює діяльність відповідно до свого Статуту, що реєструється Міністерством освіти України, та іменувати його надалі "Національний технічний університет України".

2. Органам державної виконавчої влади не передавати закріплене за Національним технічним університетом України майно, що перебуває у загальнодержавній власності, будь-яким органам, підприємствам, установам, організаціям або іншим навчальним закладам. Установити, що Національний технічний університет України для виконання статутних завдань використовує закріплене за ним майно з освітньою та науковою метою без зміни форми власності цього майна і утримує його за рахунок виділених для цього коштів.

3. Рекомендувати місцевим Радам не вилучати земельні ділянки для державних і громадських потреб з земель, наданих у користування Національному технічному університету України.

4. Кабінету Міністрів України здійснити заходи, пов'язані з відзначенням 100-ліття заснування Національного технічного університету України.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 8 квітня 1995 року
N 289/95

Дата події