Ухвалено Колективний договір НТУУ "КПІ" на 2012-2013 рр.

19 квітня в Центрі культури та мистецтв НТУУ "КПІ" відбулась конференція трудового колективу університету по ухваленню Колективного договору на майбутній рік.

За наявності кворуму (зареєструвалось 696 делегатів з 830 обраних) конференція обрала робочу президію у складі ректора НТУУ “КПІ” М.З.Згуровського, голови профкому співробітників В.І.Молчанова, першого проректора Ю.І.Якименка, голови профкому студентів А.Ю.Гаврушкевича, голови Студентської ради О.М.Десятова. Після вирішення протокольних питань було заслухано звіт адміністрації та профспілкових комітетів про виконання Колективного договору за попередній період. У своєму виступі М.З.Згуровський відзначив високі трудові, наукові та навчальні досягнення колективу КПІ та зазначив, що Колективний договір за період з квітня 2011 р. по квітень 2012 р. в цілому виконано. Проте невирішеними залишились два питання: про неповне (лише на 35%) виконання п. 5 розділу IV щодо виділення не менше як 0,3% фонду заробітної плати на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу, а також п. 3 Угоди з охорони праці щодо виконання робіт з ремонту приямків навчального корпусу №4.

Співдоповідачі В.І.Молчанов та А.Ю.Гаврушкевич у своїх виступах, зокрема, відзначили цьогорічне запізнення вступу сторін у колдоговірний переговорний процес на рівні університету через зволікання з боку департаменту навчально-виховної роботи. А також подякували адміністрації й профспілковим бюро підрозділів за своєчасну перевірку виконання поточних та схвалення нових колективних договорів на факультетах, в інститутах та структурних підрозділах КПІ. Незважаючи на складну ситуацію з виконанням бюджету КПІ, адміністрація та профкоми віднайшли компромісне на теперішній момент рішення щодо забезпечення належних умов оплати праці й інших соціально-економічних прав співробітників університету. В цілому, з точки зору профспілок, Колективний договір за 2011-2012 рр. можна вважати виконаним. Після звітних доповідей учасники конференції  ухвалили постанову, якою затверджено, що Колективний договір за звітний період в цілому виконано.

З другого питання порядку денного від імені комісії з перевірки виконання та ухвалення колдоговору виступив В.І.Тимофєєв, який повідомив про повне узгодження з боку адміністрації, профспілкових організацій та студентства тексту нового Колективного договору. При обговоренні від проректора Г.Б.Варламова надійшли дві пропозиції щодо змін до розділу ІХ, одну з яких трудовий колектив відхилив, а іншу зняв сам виступаючий. У результаті голосування було ухвалено Колективний договір НТУУ "КПІ" на період з квітня 2012 р. по квітень 2013 р. Також було ухвалено постанову про реєстрацію договору в Солом'янській районній адміністрації, розмноження й розповсюдження його в підрозділах університету та рішення про затвердження складу комісії з трудових спорів НТУУ "КПІ" на період дії нового Колективного договору.

За інф. профкому співробітників