Ви є тут

Прохідні бали 2015 року по факультетах/інститутах


Найбільш популярні напрями підготовки 2015 року за кількістю балів вступників

Бюджетна форма навчання, бакалаврат.


Факультет/Інститут Напрям підготовки Прохідний бал (денна)
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050401 Металургія 144.227
6.050402 Ливарне виробництво 148.727
6.050403 Інженерне матерiалознавство 149.034
 
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ 6.050501Прикладна механіка 144.904
6.050502 Інженерна механіка 147.897
6.050503 Машинобудування 142.369
 
ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 6.040106 Екологія 147.291
6.050202 Автоматизацiя та КІТ 157.854
6.050502 Інженерна механіка 149.656
6.050503 Машинобудування 142.546
6.051301 Хiмiчна технологiя  160.982
 
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050202 Автоматизацiя та КІТ 141.248
6.051301 Хімічна технологія  147.877
 
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ 6.050503 Машинобудування 155.072
6.051401 Біотехнологія 173.626
 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050601 Теплоенергетика 147.079
6.050603 Атомна енергетика 161.004
6.050604 Енергомашинобудування 141.586
6.050202 Автоматизацiя та КІТ 155.156
6.050101 Комп’ютерні  науки 155.916
6.050103 Програмна інженерія 183.29
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ 6.050701 Електротехніка та електротехнології 146.326
6.050702 Електромеханіка 145.856
 
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 6.040106 Екологія 152.691
6.050301 Гірництво 141.332
6.050601 Теплоенергетика 155.409
6.050701 Електротехнiка та електротехнології 144.388
6.050702 Електромеханіка 144.145
 
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 6.040301 Прикладна математика 176.883
6.050103 Програмна інженерія 191.153
6.050102 Комп’ютерна інженерія 185.233
 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС «ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ» 6.050101 Комп’ютерні науки 181.695
6.040303 Cистемний  аналіз 184.503
 
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 6.050101 Комп’ютерні науки 189.882
6.050102 Комп’ютерна інженерія 182.547
6.050103 Програмна інженерія 196.864
6.050201 Системна інженерія 186.941
 
ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 6.050101 Комп’ютерні науки 164.557
6.051003 Приладобудування 167.158
6.010203 Здоров`я людини 173.921
6.051402 Біомедична інженерія 182.471
 
РАДІОТЕХНІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050901 Радіотехніка 143.549
6.050902 Радіоелектронні апарати 152.712
 
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.050504 Зварювання 141.42
 
ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ 6.051001 Метрологія  та ІВТ 154.65
6.051101 Авіа- та ракетобудування 170.95
6.051103 Авіоніка 152.6
 
ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 6.050903 Телекомунікації 160.98
 
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ 6.050801 Мікро- та наноелектроніка 162.206
6.050802 Електронні пристрої та системи 143.531
6.050803 Акустотехніка 151.84
6.050902 Радіоелектронні апарати 151.655
6.050903 Телекомунікації 167.365
 
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ  ІНСТИТУТ 6.020205 Образотворче мистецтво 176.455
6.030303 Видавнича справа та редагування 185.777
6.030302 Реклама і звязки з громадскістю 170.133
6.030601 Менеджмент 170.91
6.050503 Машинобудування 145.368
6.051501 Видавничо-поліграфічна справа 153.698
 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ 6.030502 Економічна кібернетика 193.778
6.030503 Міжнародна економіка 187.914
6.030504 Економіка підприємства 185.56
6.030507 Маркетинг 187.096
6.030601 Менеджмент 185.24
 
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.051003 Приладобудування 145.904
6.051004 Оптотехніка 151.137
 
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 6.040204 Прикладна фізика 166.25
6.040301 Прикладна математика 178.702
6.170101 Безпека інф.і ком. систем 186.967
6.170102 Системи технічного захисту інформації 180.9
 
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 6.020303 Філологія (англійська) 177.549
6.020303 Філологія (німецька) 173.397
6.020303 Філологія (французька) 156.643
 
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 6.040201 Математика 156.931
6.040203 Фізика 158.63
 
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА 6.030101 Соціологія 174.067
6.030402 Правознавство 176.845
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій