Ви є тут

Інженерно-хімічний факультет


Кампус КПІ. Корпус № 19 весною / Автор: Іван Білич, http://www.panoramio.com/photo/51154802
Інженерно-хімічний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ІХФ: вул. Політехнічна, 39, навчальний корпус 19, кiмн. 506, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 21 27, +380 44 204 90 01
E-mail: ixf[at]ntu-kpi.kiev.ua
URL:
Декан ІХФ: д.т.н., професор, Панов Євген Миколайович
День факультету: 29 квітня

КАФЕДРИ IНЖЕНЕРНО-ХIМIЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Логотип ІХФФакультет було створено в 1938 році у зв’язку з розвитком хімічної та целюлозно-паперової промисловості, промисловості будівельних матеріалів, а також завдяки розширенню наукових досліджень у напрямку тепломасопереносу, створенню нових технологій і устаткування.

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв у галузi машинобудування, ресурсозбереження, екологiї та комп'ютерно-iнтегрованих технологiй, якi здатнi проектувати, дослiджувати та експлуатувати технологiчнi процеси, обладнання та системи керування на хiмiчних i нафтопереробних виробництвах, пiдприємствах будiвельних матерiалiв, целюлозно-паперових виробництвах, підприємствах з переробки полімерів, установах охорони навколишнього середовища.

Випускники працюють керiвниками проектних розробок та провiдними спецiалiстами з експлуатацiї технологічних процесів, обладнання, систем автоматизованого керування та програмних засобiв на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки (нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі).

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ІХФ

 • 6.040106 ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (д, з)
  • 7/ 8.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища (д, з)
 • 6.050202 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ (д, з)
  • 7/ 8.05020201 автоматизоване управління технологічними процесами (д, з)
 • 6.050502 ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА (д, з)
  • 7/ 8.05050206 машини і технології паковання (д, з)
 • 6.050503 МАШИНОБУДУВАННЯ (д, з)
  • 7/ 8.05050303 обладнання лісового комплексу (д)
  • 7/ 8.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (д, з)
 • 6.051301 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ (д, з)
  • 7/ 8.05130110 хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (д, з)

При факультеті діє „Науково-дослідний центр ресурсозберігаючих технологій”

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій