Ви є тут

Факультет електроенерготехніки та автоматики


Кампус КПІ. Корпус № 20
Факультет електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФЕА: вул. Політехнічна, 37, навчальний корпус 20, кiмн.238, 322, 03056, Київ, Україна

Деканат денної форми навчання: +380 44 204 9239, деканат заочної форми навчання: +380 44 204 9240
E-mail: fea[at]ntu-kpi.kiev.ua
URL:
Декан: професор Яндульський Олександр Станiславович

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Випускові кафедри

Загальна кафедра

Логотип ФЕАІсторія факультету електроенерготехніки та автоматики починається з перших днів існування Політехнічного інституту створенням лабораторії електротехніки і одночасно наукової школи з електротехніки професорів М.А. Артем’єва та А.А. Соколова. Рішення про відкриття електротехнічного факультету було оприлюднено у вигляді постанови уряду гетьмана П. Скоропадського 31 серпня 1918 р.

В процесі свого розвитку факультет декілька разів змінював назву: електротехнічний (ЕТФ), електроенергетичний (ЕЕФ), після поділу на два факультети — електротехнічний факультет і електроенергетичний факультет, а у 1988 р. ці факультети знову об'єднані у факультет електроенерготехніки та автоматики (ФЕА).

Факультет здiйснює пiдготовку фахiвцiв для сучасної технологiчно розвиненої галузi електроенергетики та електротехнiки, якi здатнi розробляти, проектувати та експлуатувати сучаснi електроенергетичнi та електромеханiчнi системи, здiйснювати управлiння технологiчними процесами електроенергетичних пiдприємств та їх автоматизацiю на основi широкого застосування iнформацiйних та комп'ютерних систем.

Термiни пiдготовки: бакалавр – 4 роки; магiстр – 2 роки.

Випускники працюють керiвниками та провiдними спецiалiстами структурних пiдроздiлiв енергопостачальних компанiй, енергооб'єднань та систем, науково-дослiдних та проектно-конструкторських закладiв, електротехнiчних промислових установ рiзних форм власностi в Українi та за її межами.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки. (нормативні терміни навчання на бакалавраті і в магістратурі)

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФЕА КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

 • 6.050701  ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ (д, з)
  • 7(8).05070101 Електричні станції (д, з)
  • 7(8).05070102 Електричні системи і мережі (д, з)
  • 7(8).05070102 Техніка та електрофізика високих напруг (д, з)
  • 7(8).05070102 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії (д, з)
  • 7(8).05070102 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (д)
 • 6.050702  ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (д, з)
  • 7(8).05070201 Електричні машини і апарати (д, з)
  • 7(8).05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (д, з)

Наукова діяльність факультету зосереджена на трьох напрямах:

 1. Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних та гуманітарних наук;
 2. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці;
 3. Нові комп’ютерні засоби та технології інформації суспільства.

На факультеті працює науково-дослідна лабораторія Мінпаливенерго України, яка займається розробкою і впровадженням сучасних інформаційних технологій в управління електромережами вищих класів напруги з метою енергозбереження, підвищенням якості електроенергії та проблемою упорядкування ринкових взаємовідносин між споживачами, електропередавальними і електропостачальними організаціями в Україні.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій