Ви є тут

Факультет прикладної математики


Кампус КПІ. 14 корпус, літо

Факультет прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Декан: Д.т.н., професор Дичка Іван Андрійович

Адреса: 03056, Україна, Київ, вул. Політехнічна, 14-а, корп. №14 (каф. ПМА), корп. №15 (каф. СКС)

Телефон для довiдок: 380 44 204 8115, 380 44 204 9113
e-mail: fpm[at]ntu-kpі.kіev.ua
URL:
День факультету: 20 листопада
Сторінки ФПМ в соціальних мережах: VK, FB

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Логотип Факультету прикладної математикиФакультет засновано в 1990 р. з метою підготовки фахівців для тих напрямків життєдіяльності суспільства, що визнані світовою громадськістю як визначальні для початку постіндустріального ХХІ століття. Одним із цих напрямків є математизація науки, техніки, виробництва, суспільних відносин, що полягає в їх формалізації, структуризації й найбільш широкому застосуванні математичних методів розв’язування фізичних, технічних, інформаційних, управлінських та інших задач. Іншим важливим напрямом життєдіяльності є інформатизація суспільного життя, основними інструментальними засобами якої є комп’ютерна та програмна інженерія. При підготовці на факультеті фахівців з цих важливих напрямів використовуються новітні досягнення в галузі фундаментальних та прикладних наук.

Факультет готує фахiвцiв у галузi iнформацiйних технологiй, проектування операцiйних систем, розробки системного та прикладного математичного забезпечення, систем автоматизацiї проектування, наукових дослiджень, експертних систем, розробки та застосування комп'ютерних систем i мереж загального призначення, спецiалiзованих комп'ютерних систем та мереж з оптимiзованими параметрами, засобiв захисту iнформацiї в комп'ютерних системах, локальних та розосереджених обчислювальних системах.

Випускники факультету працюють в установах НАН України, галузевих науково-дослiдних закладах, органiзацiях та на пiдприємствах, що займаються розробкою та впровадженням математичних методiв, комп'ютерних систем, а також iнших програмно-технiчних засобiв автоматизацiї iнформацiйних, виробничих та проектно-дослiдних процесiв, забезпеченням iнформацiйних технологiй, захисту iнформацiї тощо.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФПМ

 • 6.050102 Комп'ютерна інженерія (д, з)
  • 7/ 8.05010201 Комп'ютерні системи та мережі (д, з)
  • 7/ 8.05010202 Системне програмування (д)
  • 7/ 8.05010203 Спеціалізовані комп'ютерні системи (д, з)
 • 6.040301 Прикладна математика (д, з)
  • 7/ 8.04030101 Прикладна математика (д, з)
 • 6.050103 Програмна інженерія (д)
  • 7/ 8.05010301 Програмне забезпечення систем (д)
  • 7/ 8.05010302 Інженерія програмного забезпечення (д)
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій