Ви є тут

План проведення наукових та науково-технічних заходів НТУУ «КПІ» на 2016 рік


Запрошуємо взяти участь в конференціях та семінарах НТУУ "КПІ"

Науковці університету організують та проводять ряд наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Наукові заходи – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

Назва НТЗ Місце проведення Термін проведення Відповідальна особа (ПІБ, телефон, факс, е-mail, cайт конференції)
Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології: міжнародний досвід»
«Advanced Educational Technologies: International Experience»
м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 каф. англійської мови технічного спрямування №2 21 січня Факультет лінгвістики
Голуб Тетяна Петрівна
тел. (044) 204-85-37
е-mail: confesp[at]ukr.net
сайт: http://confesp.fl.kpi.ua
Науково-практична конференція «Світ науки та світ у науці: пріоритети та перспективи сучасних досліджень» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови 10 лютого Факультет лінгвістики
Котвицька Вікторія Анатоліївна, Лазебна Олена Анатоліївна,
тел. (044) 204-83-11, 096-454-84-84
е-mail: studkonf[at]i.ua
ХІІ (ХХIV) Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»
ХІІ (ХХIV) Nationwide scientific-practical conference «International scientific and technological cooperation: principles, mechanisms, and efficiency»
м. Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. № 1 кафедра міжнародної економіки 10-11 березня Факультет менеджменту та маркетингу
д.е.н., проф. Войтко Сергій Васильович,
тел. : (044) 204-98-60
e-mail: s.voytko[at]kpi.ua,
e-mail: istc[at]ukr.net
Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»
The Іnternational Scientific and Technical Conference«Radio Engineering Fields, Signals, Devices and System»
м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна 12, корп. № 17 14 – 20 березня Радіотехнічний факультет
Адаменко Юлія Федорівна,
тел. (044) 204-94-23,
e-mail: rtpsas[at]kpi.ua,
сайт: http://conf.rtf.kpi.ua
XІІ науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні» м. Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. № 1 кафедра міжнародної економіки спільно з приладобудівним факультетом 15 березня Факультет менеджменту та маркетингу
д.е.н., проф. Войтко Сергій Васильович,
тел. : (044) 204-98-60
e-mail: s.voytko[at]kpi.ua
Міжнародна міждисциплінарнанауково-практична конференція «Філософське знання у вимірах ХХІ століття» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 ауд. 530 кафедра філософії 21-22 березня Факультет соціології і права
Мельниченко Анатолій Анатолійович
тел. (044) 204-82-00; факс 204-90-22
e-mail: melnichenko[at]kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Формула компетентності сучасного перекладача»
«Formula Competence of Contemporary Interpreter»
м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 каф. теорії, практики та перекладу німецької мови 23 березня Факультет лінгвістики
Котвицька Вікторія Анатоліївна, Лазебна Олена Анатоліївна, Чепурна Зінаїда Володимирівна
тел. (044) 204-83-11, (096) 454-84-84
е-mail: ntuu_kpi_6[at]i.ua
сайт: http://konf-fkp.fl.kpi.ua
І Всеукраїнська науково-практична конференція «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» м. Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. № 1 кафедра теоретичної та прикладної економіки 23 березня Факультет менеджменту та маркетингу
Єрешко Юлія Олександрівна к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки (067) 910-63-26;
е-mail: julia.jereshko[at]gmail.com; konf.tpe[at]gmail.com.
Науково-практична конференція «Інновації в науці та техніці» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра англійської мови технічного спрямування №2 30 березня Факультет лінгвістики
Фещук Алла Михайлівна
тел. (044) 204-85-37
е-mail: kpiconf[at]ukr.net
сайт:
http://konfist.fl.kpi.ua
Науково-практична конференція «Проблеми та перспективи видавничого бізнесу у контексті розвитку медійного ринку України» м. Київ, НТУУ «КПІ» Володимирська, 7, корп.25   березень Видавничо-поліграфічний інститут
Шевченко І.Б.,
тел. (044) 279-07-12
е-mail: conf_ovpk[at]vpi.kiev.ua
Наукова-практична конференція: «Соціально-правові проблеми сучасності у сфері гарантій захисту прав та інтересів людини, суспільства, держави в інформаційній сфері» м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська 124, каб.324   березень Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій
Факультет соціології і права

Петряєв С.Ю
тел. (044) 204-91-59
Науково-практична конференція «Стратегії інноваційного розвитку: наука та техніка» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра англ. мови техн..спрям. №2 1 квітня Факультет лінгвістики
Величко Олена Сергіївна
тел. (044) 204-85-37
е-mail: kpiconf[at]ukr.net
сайт: http://konfist.fl.kpi.ua
ІIIV всеукраїнська міжгалузева науково-технічна конференція студентів, аспірантів та наукових співробітників «Зварювання і споріднені процеси» м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Дашавська, 6/2, корп. № 23 01-03 квітня Зварювальний факультет
Жданов Леонід Альбертович
тел. (044) 204-82-40 факс 204-92-21
e-mail: zf[at]kpi.ua
сайт: http://conference.weld.kpi.ua/
II Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та наукових співробітників «Інженерія поверхні. Комплексний підхід» м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Дашавська, 6/2, корп. № 23 01-03 квітня Зварювальний факультет
А.В. Чорний,
тел. (044) 204-82-42, факс 204-92-21
e-mail: zf[at]kpi.ua
сайт: http://conference.weld.kpi.ua/
Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-технічний розвиток:економіка, технології,управління»«Scientific Technical Development: economy, technology, management» м. Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. № 1 06-07 квітня Факультет менеджменту тамаркетингу
Пігуль В.В. – голова НТСА
тел. 093-825-45-85
е-mail: ntca2016[at]ukr.net
Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Електроніка-2016» (International Conference «Electronics-2016») м. Київ, НТУУ "КПІ" вул Політехнічна, 16 13-15 квітня Факультет електроніки Ушаков Дмитро Ростиславович
тел. 099-296-09-07
факс (044) 236-21-17
e-mail dushakov[at]ua.fm
http://elconf.kpi.ua/
X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «В2В-маркетинг» м. Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. № 1 кафедра промислового маректингу 14-15 квітня Факультет менеджменту тамаркетингу
д. ф-м. н, проф. Солнцев С.О.
тел.: (044) 204-98-62
e-mail: k_p_m[at]i.ua
VІІІ наукова конференціямагістрантів та аспірантів ПМК-2016 «Прикладна математика та комп’ютинг» Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги, 37, корп. № 7 ауд. 101 та 103 15-17 квітня Факультет прикладної математики
Петрашенко Андрій Васильович,
тел. (044) 204-90-31,
e-mail: petrashenko[at]gmail.com
ІХ Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Intelligence, Integration, Reliability». м. Київ НТУУ «КПІ», пр. Перемоги 37 корп. № 28, кім. 206,308 18-20 квітня Факультет авіаційних і космічних систем
Збруцкий Олександр Васильвич,
е-mail: faks[at]kpi.ua
Прохорчук Олександр Віталійович, oleksandr.prokhorchuk[at]gmail.com;
Федоров Володимир Миколайович
тел. (044) 204-82-21
е-mail: fedorov_vn[at]online.ua  
XIV міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів«Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»
XIV International scientific conference of graduate students, undergraduates and students"Modern problems of scientific support energy"
м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 6, корп. № 5   18-21 квітня Теплоенергетичний факультет
Ніколаєнко Ю.Є. тел/факс. (044) 204-95-26
e-mail: Nirtef[at]kpi.ua
VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» Київ, НТУУ «КПІ» пров. Індустріальний, 2, корпус 30 19-20 квітня Інститут телекомунікаційних систем
Якорнов Є.А.,
тел. (044) 236-40-14, 204-98-21
e-mail: yakornov[at]its.kpi.ua
Міжнародна конференція «Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії» (Current problems of biomedical engineering and rehabilitation) м. Київ, ВЦ «Експоплаза» 19-21 квітня Факультет біомедичної інженерії
проф. В.Б. Максименко
тел. (044) 204-96-84
ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій» ПТ-16»
Ninth International Scientific Conference «Problems of telecommunications»
Київ, НТУУ «КПІ» пров. Індустріальний, 2, корпус 30 19-20 квітня Інститут телекомунікаційних систем
Кравчук С.О.,
e-mail: sakravchuk[at]ukr.net
IEEE 36th Міжнародна конференція «Електроніка та нанотехнології» (ELNANO-2016)
IEEE 36th International conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2016)
м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 12 19-21 квітня Факультет електроніки Хіжняк Т.
тел. : (044) 204-94-12
е-mail: elnano[at]ieee.org.ua
сайт: http://elnano.kpi.ua
ХІХ Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки -2016» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 ауд. 530 20-21 квітня Факультет соціології і права
Декан Мельниченко А.А.
тел. (044) 204-90-20
Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»
«Languages Of Professional Communication: Linguocultural, Cognitive, Discursive, Translation-Related And Methodological Aspects»
м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 каф. теорії, практики та перекладу французької мови, Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка. 21 квітня

Факультет лінгвістики
Пархоменко Ольга Миколаївна
моб.066-827-70-86,
тел.: (044) 204-83-58 е-mail: ktppfm[at]ukr.net
сайт: http://lcp-conf.fl.kpi.ua

ХІХ студентська науково-практична конференція «Україна: історія, культура, пам'ять» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7, ауд. 512 кафедра історії 21 – 22 квітня Факультет соціології і права
зав. каф. Костилєва С.О., ст. викл. Чолій С.В.,
e-mail: kafhistory_ntuu_kpi[at]ukr.net
тел. (044) 204-90-23
Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)» м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 6, корп. № 5 21 – 22 квітня Теплоенергетичний факультет
Сегеда І.В.
тел. (044) 204-95-25,
e-mail: irynaseg[at]gmail.com
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» «Modern education: methodology, theory, practice» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 каф. англійської мови гуманітарного спрямування №3 22 квітня Факультет лінгвістики
Лубянова Олеся Валеріївна
тел. 097-874-00-63, (044) 204-82-05
е-mail: lubyanova_o[at]ukr.net
сайт: http://modernconf.fl.kpi.ua
Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія ХХІ століття» присвячена 135 річниці від дня народженняОлекса́ндра Фле́мінга м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги 37, корп. № 4, кім 182 22 квітня Факультет біотехнології табіотехніки
Жукова Вероніка Сергіївна
тел. (044) 204-97-79
e-mail: prombt[at]ukr.net, verolis86[at]gmail.com
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі»
«Modern trends in teaching foreign language for specific purposes in higher school»
м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 каф. англійської мови технічного спрямування №2 25 квітня Факультет лінгвістики
Голуб Тетяна Петрівна
тел. (044) 204-85-37
е-mail: confesp[at]ukr.net
сайт: htpp://confesp.fl.kpi.ua
Науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна 12, корп. № 17 25 – 29 квітня Радіотехнічний факультет
Новосад Андрій Анатолійович
тел. (044) 204-90-38
e-mail: novossad[at]kivra.kpi.ua
VI міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде»
16th International Scientific Conference for Students and Aspirants "Typography young"
м. Київ, НТУУ «КПІ» вул. Янгеля, 1/37, корп. № 8 26-28 квітня Видавничо-поліграфічний інститут
Киричок П.О., Величко О.М.
тел. (044) 204-83-61, 204-97-69
е-mail: raster[at]vpf.ntu-kpi.kiev.ua, reprografy15[at]gmail.com
Всеукраїнська науково-практична конференція «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві:культура, освіта, політика» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра мовної підготовки іноземців 28 квітня Факультет лінгвістики
Березовенко Антоніна Віталіївна, Чудопалова Катерина Гаріславна
тел. (044) 236-95-01
е-mail: kmp[at]kpi.ua
VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю м. Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. № 1 кафедра менеджменту 28 квітня Факультет менеджменту тамаркетингу
д.е.н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна, доц., к.е.н. Мохонько Ганна Анатоліївна, 097-288-37-37,
тел. (044) 204-85-10,
е-mail: konfkafmen[at]kpi.ua
сайт: http://konfkafmen.kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти»«Interaction of language and speech units: communicative, cognitive, socio-cultural, translational and methodological aspects» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 каф. теорії, практики та перекладу англійської мови 28 квітня Факультет лінгвістики
Глінка Наталія Вікторівна, Ткачик Олена Володимирівна, Бялківська Яна Валеріївна
тел. (044) 204-81-01
е-mail: ktppam[at]ukr.net
IХ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів»
9th International Students, Post-graduates and Young Scientists Conference «Perspective Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Materials Design»
м. Київ НТУУ «КПІ» вул. Політехнічна 35, корп. № 9, ауд. 206 квітень Інженерно-фізичний факультет
Г.Г. Лобачова
тел. (044) 204-97-74
e-mail: galyna[at]kpm.kpi.ua, lgg22[at]ukr.net
IV Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна металургія: Вчора, сьогодні, завтра»
14th annual conference «Special metallurgy: Yesterday, Today and Tomorrow»
м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна 35, корп. № 9, каф. ФХОТМ квітень Інженерно-фізичний факультет
проф. Михаленков К.В.
тел. (044) 204-85-16,
e-mail: mykhalenkov[at]yandex.ru
ХV Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги 37, корп. № 1 квітень   Приладобудівний факультет
Микитенко Володимир Іванович
тел. (044) 204-84-46
е-mail: v.mikitenko[at]nil-psf.kpi.ua,
Клочко Т.Р.,
тел. (044) 204-83-02,
е-mail: klotchko[at]psf.ntu-kpi.kiev.ua  
І міжнародна конференція Інновації в галузі промислової фільтраціі - Donaldson»
International Scientific Conference Innovation in industrial filtration - Donaldson
м. Київ НТУУ «КПІ», пр. Перемоги 37 корп. № 1 квітень Механіко-машинобудівний інститут
Семінська Наталія Валеріївна моб. 066-071-23-52
е-mail: seminska[at]kpi.ua, pgm[at]kpi.ua
Міжнародний науково-технічний семінар:«Проектування із застосуванням платформи DSP Builder»
International Scientific & Technical Seminar“Designing with DSP Builder”
м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 16, корп.. №12 ауд. 339-12 квітень   Факультет електроніки
Антонюк Олександр Ігорович
тел. : (044) 204-95-38
е-mail: o.antonyuk[at]kpi.ua
Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки м. Київ НТУУ «КПІ», пр. Перемоги 37 корп. № 1 квітень Механіко-машинобудівний інститут
тел. (044) 204-84-64 Луговський Олександр Федорович, е-mail: pgm[at]kpi.ua
Науковий міжнародний семінар «Неопределенность в измерениях: научные, прикладные, нормативные и метрологические аспекты» (UM-2016) м. Мінськ, Білорусь квітень Факультет авіаційних і космічних систем
Туз Юліан Михайлович
тел. (044) 406-82-20 моб. 066-515-28-97
e-mail: tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
VI Mіжвузівська науково-технічна конференція студентів, аспірантів, молодих співробітників «Сучасний стан та тенденції розвитку телекомунікацій, засобів аудіо,-відео-та кінотехніки» м. Київ, НТУУ «КПІ», Вул. Політехнічна, 16, корп.. №12 квітень Факультет електроніки
Савченко Юлій Григорович
тел. 095 838-97-69 тел /факс (044) 236-60-93
e-mail: ssaavvaa[at]ukr.net
ІV всеукраїнська конференція молодих вчених з математики та фізики м. Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. № 7 квітень Фізико-математичний факультет
Працьовитий Микола Вікторович, НПУ ім. М.Драгоманова, директор Фізико-математичного інституту
тел. (044) 239-30-31 
IХ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Погляд у майбутнє приладобудування» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги 37, корп. № 1 квітень   Приладобудівний факультет
Трасковський В.В.,
тел. (044) 204-96-18
е-mail: v.mikitenko[at]nil-psf.kpi.ua
Семінар в рамках наукової конференції «Інформаційна культура в сучасному світі» м. Київ, НТУУ «КПІ» Володимирська, 7, корп.25 квітень Видавничо-поліграфічний інститут
Шендерівська Л.П.,
тел. (044) 279-07-12
е-mail: ovpk_kpi[at]ukr.net
Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Студентський науковий форум: гуманітарні, природничі та технічні науки» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови 18 травня Факультет лінгвістики
Моісєєва Наталія Олегівна, Чайковська Олена Юріївна.
тел. (044) 204-83-11
е-mail: tppnm[at]mail.ru
Наукова-практична конференція: «Роль і місце правової науки у сучасному світі» м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська 124, каб.324   18 травня Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій
Факультет соціології і права

Петряєв С.Ю
тел. (044) 204-91-59
XVI Міжнародна наукова конференція ім. проф. Т.А.Таран «Інтелектуальний аналіз інформації» (ІАІ-2016).
XIІI th International Scientific Conference named after prof. T.A.Taran, (IAI-2016)
м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 14-а, корп. №14, каф. ПМА 18 травня Факультет прикладної математики
Темнікова О.Л.
тел. (044) 204-96-96
е-mail: Temnikova_elena[at]ukr.net
сайт: http://iai.kpi.ua
Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови 19 травня Факультет лінгвістики
Ткачик Олена Володимирівна Бялківська Яна Валеріївна Макеєва Катерина Сергіївна
тел. (044) 204-81-01
е-mail: ktppam[at]ukr.net
IX Всеукраїнська науково-технічна конференція «Досконалість зварювання - комплексний підхід» м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Дашавська, 6/2, корп. № 23 20-22 травня Зварювальний факультет
Сидоренко Павло Юрійович
тел. (044) 204-82-41, факс 204-92-21
e-mail: p.sydorenko[at]kpi.ua
XXІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»XX the International scientific and technical conference fluid «Hydra aeromechanics In ENGINEERING PRACTICE» м. Київ НТУУ «КПІ», пр. Перемоги 37 корп. № 1 21-24 травня Механіко-машинобудівний інститут
Луговський Олександр Федорович
тел. (044) 204-84-64; Семінська Наталія Валеріївна моб. 066-071-23-52
е-mail: seminska[at]kpi.ua,pgm[at]kpi.ua
V-а міжнародна Самсонівська конференція «Матеріалознавство тугоплавких сполук»
V th International Samsonov conference «Materials scienceof refractory compounds»
м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна 35, корп. № 9, ауд. 101 кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії   23-26 травня Інженерно-фізичний факультет
Юркова О.І.
тел. (044) 204-83-79; 204-91-56;
e-mail: yurkova[at]iff.kpi.ua; iff[at]kpi.ua
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення» м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 6, корп. № 5 24 травня Теплоенергетичний факультет
Карпенко Е.Ю.
тел. (044) 204-95-25,
е-mail: karpenko.eugene[at]gmail.com
Всеукраїнська науково-технічна конференція «Викладання мови як іноземної. Світовий досвід» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 каф. мовної підг. іноземців 26 травня Факультет лінгвістики
Березовенко Антоніна Віталіївна, Чудопалова Катерина Гаріславна
тел. (044) 236-95-01
е-mail: kmp[at]kpi.ua
IV Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави» конференція студентів та молодих вчених м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. 19., кімн. 330 26 травня Факультет соціології і права
к.ю.наук, доцент Чепульченко Тетяна Олексіївна Пряміцин Вячеслав Юрійович
тел. 063-361-02-86
VIII-а Міжнародна науково-технічна конференція«Нові матеріали і технології в машинобудуванні 2016»
VIII-th International scientific and technical conference «New materials and technologies in machinebuilding-2016»
м. Київ НТУУ «КПІ» вул. Політехнічна 35, корп. № 9, ауд. 203 каф. ЛВЧтаКМ 26-27 травня   Інженерно-фізичний факультет
Ямшинський М.М.,
моб. 050-546-06-83 моб. 097-290-86-16
тел. (044) 204-97-72
Міжнародна науково-практична конференція «Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж демократією та нерівністю» м. Київ НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. №7, кафедра соціології травень Факультет соціології і права
д.соц.н., проф. Кутуєв П.В.
тел. (044) 204-85-26, 204-94-03
е-mail: kpi.sociology[at]i.ua
ХVIІ Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука м. Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. № 1 каф. математичного аналізу та теорії ймовірностей травень Фізико-математичний факультет
Гайдей Віктор Олександрович
тел. (044) 204-97-40
е-mail: matan[at]kpi.ua, kravchukconf[at]yandex.ru
Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи»
International Conference«Metrology, Information-Measuring Technologies and Systems»
м. Херсон травень

Факультет авіаційних і космічних систем
Туз Юліан Михайлович
тел. (044) 204-82-20 моб. 066-515-28-97
e-mail: tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Добролюбова Марина Валеріївна, моб. 097-596-89-74,
e-mail: st-marina[at]yandex.ru

ХІV Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми охорони праці,промислової та цивільної безпеки» м. Київ НТУУ «КПІ» вул. Борщагівська 115/3, корп. №22 каф. ОППЦБ травень Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Полукаров Ю.О.
тел. (044) 204-82-30 050-311-51-11
е-mail: polucarov[at]ukr.net
Науково-технічний семінар «Техніка друкарства: Процеси контакту друкарської пари флексографічних машин» м. Київ, НТУУ «КПІ» вул. Янгеля, 1/37, корп. № 8 травень Видавничо-поліграфічний інститут
Шостачук Ю.О., Мамонов Ю.П.
тел. (044) 204-99-15, факс 204-83-61,
е-mail: mapv.vpi[at]ukr.net, j.shostachuk[at]gmail.com
XVII Міжнародна науково-практична конференція«Системний аналіз та інформаційні технології”
XVII International Scientific Conference„System Analysis and Information Technologies»(SAIT-2016)
м. Київ пр.. Перемоги, 30 ННК «ІПСА» травень Інститут прикладного системного аналізу
Е.Л.Опарина, М.П.Макуха
тел. (044) 204-81-46
сайт: http://sait.kpi.ua
е-mail: sait[at]sait.org.ua  
ХVІІ Міжнародна конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті»XVII International Conference "Renewable energy and energy efficiency in the XXI century" м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37 корп. № 20 травень Факультет електроенерготехнікита автоматики
к.т.н., доц. Чумак Вадим Володимирович,
тел. (044) 204-85-77
е-mail: сhumack_kpi[at]ukr.net
Міжнародна конференція 4th IEEE* International Black Sea Conference on Communications and Networking (IEEE BlackSeaCom’2016) Varna, Bulgaria 6-9 червня Інститут телекомунікаційних систем
Глоба Л.С.
тел. (044) 204-98-91
е-mail: lgloba[at]its.kpi.ua
Міжнародна конференція «Інтелектуальні енергетичні та силові системи – 2016» 2016
IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems
Київ, НТУУ «КПІ» вул. акад. Янгеля 16/9, корп. № 12 7-11 червня Факультет електроніки
Бондаренко Олександр Федорович
тел. (044) 204-49-31
факс (044) 236-21-17
е-mail: o.bondarenko[at]kpi.ua
сайт: http://ieps.kpi.ua/
Міжнародна конференція «Проблеми сучасної електротехніки ПСЕ-2016»
Problems of Presentday of Electrotechnics РРЕ-2016
Київ, НТУУ «КПІ» вул. акад. Янгеля 16/9, корп. № 12 7-11 червня Факультет електроніки
Хижняк Тетяна Андріївна
тел. (044) 204-94-42
факс (044) 236-21-17
е-mail: tatjana.khizhnjak[at]gmail.com
сайт: http://ppe.kpi.ua
Міжнародна конференція «Фізичне виховання в контексті сучасної науки» 
Physical education in the context of modern science
м. Київ, Національний авіаційний інститут, пр.-т Комарова, 1 18-19 червня Факультет біомедичної інженерії
зав. каф., проф. І.Ю. Худецький, кафедра біобезпеки та реабілітаційної інженерії
тел. .(044) 204-96-84
XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта»
XVІ the International scientific and technical conference «Progressive technique, technology and engineering education»
м. Одеса Одеський національна політехнічний університет 23-27 червня Механіко-машинобудівний інститут
Семінська Наталія Валеріївна моб. 050-674-17-85
е-mail: seminska[at]kpi.ua
VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА» конференція молодих дослідників – аспірантів та студентів м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська 115, ауд. 701, 511 червень Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Гайко Г.І, д.т.н., професор,
тел. (044) 204-96-89,
е-mail: gayko.kpi[at]meta.ua
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Summer InfoCom Advanced Solutions 2016» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, 18 корп., каф. АУТС червень Факультет інформатики та обчислювальної техніки Писаренко Андрій Володимирович
тел. (044) 204 92-25
e-mail: andrew.pisarenko[at]gmail.com
ХІІ науково-методична конференція студентів спеціальності «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв» з проблем вдосконалення машин та обладнання геотехнічних виробництв м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська 115/3, корп. № 22, к 504 червень Інститут енергозбереження та енергоменеджменту д.т.н., проф. Шевчук С.П.
тел. (044) 204-82-27
е-mail: stshev[at]gmail.com
X Міжнародна літня школа «Досягнення сучасної інформатики, математики і фізики»
X Summer School Advances And Applications of Modern Computer Science, Mathematics And Physics
м. Київ, НТУУ «КПІ» пр Перемоги 37, корп. № 35 серпень Інститут прикладного системного аналізу
проф. О.С.Макаренко
тел. /факс.(044) 204-85-30
е-mail: makalex[at]i.com.ua
Міжнародна науково-практична конференція “УкрКОН’2016”: «РадіоЕлектроніка та ІнфоКомунікації» м. Одеса Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова 11-16 вересня Інститут телекомунікаційних систем
Уривський Л.О. Кравчук С.О.,
тел. : (044) 204-98-10
e-mail: leonid_uic[at]ukr.net, sakravchuk[at]ukr.net
Міжнародний науковий симпозіум: «Метрология и метрологическое обеспечение-2016»
National Scientific Symposiumwith international participationMenrology and Menrology Assurance 2016
м. Созополь, Болгарія вересень Факультет авіаційних і космічних систем
Володарський Євген Тимофійович
тел. (044) 204-82-20 моб. 066-515-28-97
e-mail: faks[at]kpi.ua
Наукова-практична конференція: «Сутність та спрямованість децентралізації влади в Україні у сфері правового регулювання суспільних відносин» м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська 124, каб.324   вересень Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій
Факультет соціології і права

Петряєв С.Ю
тел. (044) 204-91-59
Наукова-практична конференція: «Сучасні проблеми правового регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності» м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська 124, каб.324   6 жовтня Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій, Факультет соціології і права
Петряєв С.Ю
тел. (044) 204-91-59
Міжнародна конференція «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії і медичної промисловості України»
Current state and prospects of Biomedical Engineering and Medical Industry of Ukraine
м. Київ НТУУ «КПІ», вул.. Янгеля 16/2 5 поверх, кафедра біомедичної інженерії 09-10 жовтня Факультет біомедичної інженерії
проф. В.Б. Максименко
тел. (044) 204-96-84
VІII науково-практичний семінар з міжнародною участю ім. проф. І.В.Недіна«Економічна безпека держави та інформаційно-технологічні аспекти її забезпечення»
VІII scientific and practical seminar with international participation"Economic security of the state and scientific and technological aspects of its provision".
м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 6, корп. № 5 20-21 жовтня Теплоенергетичний факультет
Караєва Н.В.,
тел. (044) 204-81-00, моб. 097-627-24-25
e-mail: nv_karaeva[at]ukr.net
Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології»
«Foreign education in technical high school: methods, approaches, technologies»
м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 каф. англійської мови технічного спрямування №1 28 жовтня Факультет лінгвістики
Грищенко Яна Сергіївна
тел. 050-623-54-93, (044) 406-81-99
е-mail: Yanagri13[at]gmail.com
IV Міжнародна науково-практична конференція«Чиста вода. фундаментальні, прикладні тапромислові аспекти»
IV International Scientific and Technical Conference‘Pure water. fundamental, applied and industrial aspects’
м. Київ, НТУУ «КПІ» вул. Янгеля, 3 корп. №4, к. 182. жовтень Факультет біотехнології табіотехніки
Завідувач кафедри, д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
е-mail: ecobt[at]ukr.net,
тел./факс.: (044) 204-97-79
Науково-технічний семінар «Технологія і техніка друкарства: Новітні технології і обладнання видавничо-поліграфічного виробництва» м. Київ, НТУУ «КПІ» вул. Янгеля, 1/37, корп. № 8 жовтень Видавничо-поліграфічний інститут
Киричок Т. Ю., Величко О. М.
тел. (044) 204-83-61, 204-97-69
е-mail: raster[at]vpf.ntu-kpi.kiev.ua, reprografy15[at]gmail.com
Науково-практичний семінар «Сучасний дизайн дитячої книжки» м. Київ, НТУУ «КПІ» Володимирська 7, корп.25 жовтень Видавничо-поліграфічний інститут
Осипова Т.Г., Руденко О.В.
тел. (044) 279-04-83
е-mail: grafika.vpi[at]ukr.net
Міжнароднашкола з геомеханіки International School on Geomechanics Глівіца-Устронь Польща жовтень Інститут прикладного системного аналізу
проф. Н.Д. Панкратова
тел. /Факс.(044) 204-84-47
е-mail: natalidmp[at]gmail.com
Науково-практична конференція «Екологічні питання та сучасні шляхи їх вирішення в Україні та світі» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 каф. англійської мови технічного спрямування №1 16 листопада Факультет лінгвістики
Огієнко Валентина Петрівна
тел. (044) 204-81-99
е-mail: fl.kamts.1[at]gmail.com
ХІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки»
«Entrepreneurship development as national economy growth factor
м. Київ, НТУУ «КПІ» пр Перемоги 37, корп. № 1 16 листопада Факультет менеджменту тамаркетингу
Круш П.В. к.е.н., проф.,
тел. (044) 204-98-58, ф. 204-85-08
e-mail: ekon.konf2011[at]kpi.ua
IV міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка»
IV International scientific-practical-Atlantic Conference "Scientific School Romance Ivanchenko"
м. Київ, НТУУ «КПІ» вул. Янгеля, 1/37, корп. № 8 18 листопада Видавничо-поліграфічний інститут
Побідаш І.А., Головко О.А.
тел. (044) 204-85-45, 067-783-65-09
е-mail: ivanchenkokonf[at]gmail.com
Науково-практична конференція «Наука та техніка майбутнього» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра англійської мови технічного спрямування №2 22 листопада Факультет лінгвістики
Фещук Алла Михайлівна
тел. (044) 204-85-37
е-mail: kpiconf[at]ukr.net
сайт: http://konfist.fl.kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія модерну та демократії» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра соціології 23-24 листопада Факультет соціології і права
зав.кафедри соціології, д.соц.н., проф. Кутуєв П.В.
тел. (044) 204-85-26, 204-94-03
е-mail: kpi.sociology[at]i.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Наука в Україні та закордоном: вчора, сьогодні, завтра»
«Ukrainian and foreign science: yesterday, today, tomorrow»
м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра англ. мови гуманітарного спрямування №3 24 листопада Факультет лінгвістики
Артюх Анастасія Олександрівна
тел. 066-713-96-81, (044) 204-82-05
е-mail: studconf-kamgs3[at]ukr.net
сайт:
http://studconf.kamgs3.kpi.ua
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики»
International Scientific Conference of young scientists, graduate students and "Modern Problems of Electric Power Engineering and Automatics")
м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 37 корп. № 20 28 листопада - 02 грудня Факультет електроенерготехніки та автоматики
к.т.н., доц. Чумак Вадим Володимирович,
тел. (044) 204-85-77 моб. 0502083843
е-mail: сhumack_kpi[at]ukr.net
Науково-технічний семінар «Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості» м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, 6 корп. № 5 каф. ТЕУТ та АЕС 30 листопада Теплоенергетичний факультет
Кєсова Л.О.
тел. (044) 204-96-21 моб. 067-235-26-70
е-mail: Nirtef[at]kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасних мультимедійних телекомунікаційних технологій, аудіо,-відео-та кінотехніки».
Scientific and practical conference «Perspective of modern multimedia communication, audio, video, and сinema technologies»
м. Київ, НТУУ «КПІ» кафедра звукотехніки та реєстрації інформації, вул Політехнічна, 16   листопад Факультет електроніки
Власюк Ганна Григорівна тел 067 4479433, тел /факс (044) 236-60-93, Пілінський Володимир Володимирович,
тел. 095 276-92-70
тел. (044) 204-90-76, тел /факс 236-60-93,
е-mail: pww[at]ukr.net
Всеукраїнський науковий семінар«Стратегії розвитку підприємств атомної промисловості України» м. Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. № 1 кафедра міжнародної економіки листопад Факультет менеджменту тамаркетингу
д.е.н., проф. Охріменко Оксана Онуфріївна,
тел. (044) 204-98-60
Х науково-практична конференція «Актуальні питання економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» м. Київ, НТУУ «КПІ» Володимирська 7, корп.25 листопад Видавничо-поліграфічний інститут
Шевченко І. Б. тел / факс (044) 279-07-12
е-mail: conf_ovpk[at]vpi.kiev.ua
ХIІ Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги 37, корп. № 1 листопад Приладобудівний факультет
Войтко Сергій Васильович
тел. (044) 204-91-03
е-mail: s.voytko[at]kpi.ua
XIII міжнародна науково-практична конференція«Математичне та програмнезабезпечення інтелектуальнихсистем»
XIII International scientific-technical conference «Mathematical and Software Tools for Intellectual Systems»(MPZIS-2015)
м. Дніпропетровськ   листопад Інститут прикладного системного аналізу
Проф. Н.Д. ПанкратоваТел./Факс.(044) 204-8447
е-mail: natalidmp[at]gmail.com
Науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасних технологій» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра англійської мови технічного спрямування №2 1 грудня Факультет лінгвістики
Величко Олена Сергіївна
тел. (044) 204 -85-37
е-mail: kpiconf[at]ukr.net
сайт: http://konfist.fl.kpi.ua
X Науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів» м. Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. № 1 кафедра ММЕС 1-2 грудня Факультет менеджменту та маркетингу
Пасенченко Юрій Антонович
тел. 096-379-15-03
e-mail: yuriy.pasenchenko[at]gmail.com
Всеукраїнська науково-практична конференція: «Глушковські читання» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 ауд. 530 кафедра філософії 2 грудня Факультет соціології і права
Мельниченко Анатолій Анатолійович
тел. (044) 204-82-00; факс 204-90-22
e-mail: melnichenko[at]kpi.ua
Науково-практична конференція «Натуральні та штучні мови у суспільній взаємодії» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра мовної підготовки іноземців, кафедра української мови, літератури та культури 4 грудня Факультет лінгвістики
Березовенко Антоніна Віталіївна Сидоренко Лілія Миколаївна
тел. (044) 204-82-04
е-mail: kymlk[at]kpi.ua
Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Психологічні та методичні засади педагогічної майстерності» м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови 14 грудня Факультет лінгвістики
Коломієць Світлана Семенівна, Гулецька Яна Гаврилівна
тел. (044) 204-81-01
е-mail: ktppam[at]ukr.net
Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди»  м. Київ, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, корп. № 7 кафедра української мови, літератури та культури 16 грудня Факультет лінгвістики
Онуфрієнко Олена Петрівна
тел. (044) 204-82-04
е-mail: kymlk[at]kpi.ua
IV міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» м. Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. № 1 кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей 24-25 грудня Фізико-математичний факультет
Гайдей Віктор Олександрович
тел. (044) 204-97-40
е-mail: matan[at]kpi.ua
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Winter InfoCom Advanced Solutions 2016» 18 корп., каф. АУТС грудень Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Писаренко Андрій Володимирович
тел. (044) 204 92-25
e-mail: andrew.pisarenko[at]gmail.com
Міжнародна науково-технічна конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах - 6»
International scientific and technical conference «Materials for application in extreme conditions-6»
м. Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна 35, корп. № 9 грудень Інженерно-фізичний факультет
Чернега С.М.
тел. (044) 204-91-56; 204-95-45; моб. 066-990-90-35
е-mail: smchernega[at]mail.ru
V міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» м. Київ, НТУУ «КПІ» пр. Перемоги 37, корп. № 1 кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей грудень Фізико-математичний факультет
Гайдей Віктор Олександрович
тел. (044) 204-97-40
е-mail: matan[at]kpi.ua

Проректор з наукової роботи М.Ю. Ільченко

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій

x

Медіа-ресурси КПІ

Web-камери Радіо Телебачення