Ви є тут

План проведення наукових та науково-технічних заходів на 2017 рік


План проведення наукових та науково-технічних заходів

Науковці університету організують та проводять ряд наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Наукові заходи – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

Назва НТЗ Місце проведення* Термін проведення Відповідальна особа (ПІБ, телефон, факс, е-mail, cайт)
Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології. м. Славське 23-27 січня Факультет авіаційних і космічних систем
Володарський Євген Тимофійович
тел. (+38044) 204-98-93
Добролюбова Марина Валеріївна
097-596-89-74

Сайт: http://aed.kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»
«Modern approaches and innovation tendencies in teaching English»
пр. Перемоги 37, корпус 7
кафедри англійської мови технічного спрямування №1 та №2,
кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3,
кафедра української мови, літератури та культури,
кафедра мовної підготовки іноземців
28 лютого Факультет лінгвістики
Лубянова Олеся Валеріївна,
моб (097)874-00-63,
тел. (+38044) 204-82-05
е-mail :lubyanova_o[at]ukr.net
Сайт: http://modernconf.fl.kpi.ua
Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки»
Секція «Автоматизація експериментальних досліджень»
пр. Перемоги 37, корпус 28, кім. 206, 308 лютий Факультет авіаційних і космічних систем
Прохорчук Олександр Віталійович,
тел. (+38044) 204-83-17
oleksandr.prokhorchuk[at]gmail.com;
http://pskla.kpi.ua/
Добролюбова Марина Валеріївна
097-596-89-74

Сайт: http://aed.kpi.ua
ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» пр. Перемоги 37, корпус 1 16-17 березня Факультет менеджменту та маркетингу,
д.е.н., проф. Войтко Сергій Васильович,
тел. (+38044) 204-98-60
e-mail s.voytko[at]kpi.ua
к.е.н., доц. Скоробогатова Наталя Євгенівна
nskorobogatova[at]ukr.net
сайт кафедри: http://ied.kpi.ua/
e-mail організаційного комітету конференції: istc[at]ukr.net
Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»

РТПСАС-2017, International Scientific and Technical Conference “Radio Engineering Fields, Signals, Devices and Systems” REFSDS’2017
вул. Політехнічна,
корпус 17, кім. 310
21-27 березня Радіотехнічний факультет Голова організаційного комітету: Реутська Юлія Юріївна,
тел. (+38044) 362-98-51,
моб 093-547-58-02
е-mail: rtpsas[at]kpi.ua
http://conf.rtf.kpi.ua
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука XXI століття: виклики, пріоритети, перспективи досліджень»
All-Ukrainian Students’ Scientific and Practical Conference «Science of the XXI century: challenges, priorities and perspectives of research»
 
пр. Перемоги 37, корпус 7
кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
22 березня Факультет лінгвістики
Івашкевич Леся Сергіївна,
тел. (+38044) 204-83-11
е-mail : studkonf2017[at]ukr.net
Сайт http://ktppnm.kpi.ua/
XII Конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»
пр. Перемоги 37, корпус 19, каф. МАХНВ березень – квітень Інженерно-хімічний факультет
Степанюк Андрій Романович
тел. (+38044) 204-84-00
е-mail: ynk[at]kpi.ua
сайт: http://ci.kpi.ua
XI Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенерго-зберігаючі технології та обладнання».
XI International conference of students and young scientists «Technology and equipment pre-serving resources and energy»
пр. Перемоги 37, корпус 19, каф. МАХНВ березень – квітень Інженерно-хімічний факультет
Степанюк Андрій Романович
тел. (+38044) 204-84-00
е-mail: ynk[at]kpi.ua
сайт: http://ci.kpi.ua
Х Міжнародна науково-технічна WEB-конференції «Композиційні матеріали»
IX International Scientific and Technical WEB-Conference "Composite Materials"
пр. Перемоги,37, корпус 21, каф. ХТКМ 03 – 28 квітня Кафедра ХТКМ, Хіміко-технологічний факультет
Свідерський В.А.
тел. (+38044) 204-86-05, секретар Мельник Л.І., 063-421-24-97
e-mail: xtkm[at]kpi.ua
сайт: http://htkm.kpi.ua
XVII Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде»
17th International Scientific and Technical Conference for Undergraduate and Graduate Students «Drukarstvo Molode»
вул. Володимирська, 7, корп.25,
вул. Академіка Янгеля, 1/37, корп.8, кім. 82
04-06 квітня Видавничо-поліграфічний інститут,
голова секретаріату
Зоренко Оксана Володимирівна, тел. (+38044) 204-84-23
e-mail: raster[at]vpf.ntu-kpi.kiev.ua
druk.molode.vpi.kpi.ua[at]gmail.com
VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» Науково-технічна бібліотека ім.
Г.І. Денисенка
06 квітня Факультет менеджменту та маркетингу
д.е.н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна, доц., к.е.н. Мохонько Ганна Анатоліївна,
097-288-37-37, тел. (044) 204-85-10, konfkafmen@kpi.ua

сайт конференції: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/;
сайт збірника наукових праць: http://spu.fmm.kpi.ua/
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення».
Дистанційна конференція
вул. Політехнічна, 6, корпус 5 15 квітня Теплоенергетичний факультет
Карпенко Е.Ю.
тел. (+38044) 204-95-25,
e-mail: karpenko.eugene[at]gmail.com,
http://apeps.kpi.ua/
V Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна металургія: Вчора, сьогодні, завтра» вул. Політехнічна 35, корпус 9, кафедра фізико-хімічних основ технології металів 18-19
квітня
Інженерно-фізичний факультет
Михаленков К.В.
+38(044) 204-85-16

http://fhotm.kpi.ua/
ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій 2017»
ХІ International Science and Technology Conference «Modern Challenges in Telecommunications 2017»
пров. Індустріальний, 2, корпус 30 18-21
квітня
Інститут телекомунікаційних систем
Ільченко М.Ю
тел. (+38044) 236-62-23, 204-98-21,
e-mail: ilch[at]kpi.ua

http://conferenc.its.kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»
«Languages of Professional Communication: linguocultural, cognitive, discursive, translation-related and methodological aspects»
пр. Перемоги, 37, корпус 7
кафедра теорії, практики та перекладу англ. мови, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
20 квітня Факультет лінгвістики
Глінка Наталія Вікторівна,
тел. (+38044) 204-81-01
е-mail : ktppam[at]ukr.net
Сайт: http://ktppam.kpi.ua
Х міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів»
10th International Students, Post-graduates and Young Scientists Conference «Perspective Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Materials Design»
вул. Політехнічна 35, корпус 9, кафедра фізики металів, ауд. 206-9 20-21 квітня Інженерно-фізичний факультет
Лобачова Г.Г.
+38(044) 204-97-74
е-mail : lgg22[at]ukr.net,
galyna[at]kpm.kpi.ua;
Сайт: http://kpm.kpi.ua
IEEE 37th Міжнародна конференція «Електроніка та нанотехнології» (ELNANO-2017)
IEEE 37th International conference on Electronics and Nanotechnology
(ELNANO-2017)
пр. Перемоги, 37, корпус 14 20-28 квітня Факультет електроніки
Тімофєєв В.І.
тел.: (+38044) 204-94-12
е-mail: elnano[at]ieee.org.ua
Веб-сайт: http://elnano.kpi.ua
XІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія - ХХІ століття» вул. Політехнічна, 18 корпус 21 квітня Факультет біотехнології та
біотехніки
Маринченко Л.В.
тел. (+38044) 204-80-54
е-mail lolitamar[at]ukr.net
XV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики».
XV International scientific conference of graduate students, undergraduates and students "Modern problems of scientific support energy"
вул. Політехнічна, 6, корпус 5 25 квітня Теплоенергетичний факультет
Письменний Є.М.
тел. (+380 44) 204-95-26,
e-mail: nirtef[at]kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії» вул. Янгеля, 16/2 26-28 квітня Факультет біомедичної інженерії
Максименко Віталій Борисович,
Білошицька Оксана Костянтинівна,
e-mail:
biloshitska.oksana[at]gmail.com,
biomedconf[at]gmail.com
VІ- Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених» пр. Перемоги 37, корпус 1
кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
27-28 квітня Фізико-математичний факультет
Юрчук Володимир Петрович
тел. (+38044) 204-94-46
e-mail: geometry[at]kpi.uа
Всеукраїнська науково-практична конференція:
«Правове забезпечення кібербезпеки та право інтелектуальної власності: взаємозв`язок»
пр. Перемоги 37, корпус 7
кафедра інфор. права та права інтелектуальної власності
квітень Факультет соціології і права
Зав.кафедри
к.ю.н. С.Ю. Петряєв
тел. (+38044) 204-91-59
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»
International Scientifically-Technical Conference Gyrotechnology, Navigation,
Movement Control and Aerospace Technic Engineering
Section «Information Technology»
пр. Перемоги 37, корпус 28, кім. 206, 308 квітень Факультет авіаційних і космічних систем
Секція «Автоматизація експериментальних досліджень»
Туз Юліан Михайлович
тел. (+380 44) 204-98-93
e-mail: tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Добролюбова Марина Валеріївна
097-596-89-74

Сайт: http://aed.kpi.ua
Всеукраїнський науково-технічний семінар з наскрізної підготовки за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» м. Дніпро 27-28 квітня Факультет авіаційних і космічних систем
Володарський Євген Тимофійович
тел. (+38044) 204-98-93
(оргкомітет)
Сайт: http://aed.kpi.ua
VI Ввсеукраїнська наукова конференція молодих вчених з математики та фізики «Актуальні проблеми сучасної математики і фізики та методики їх навчання» НаУКМА, 04070
вул. Г. Сковороди, 2
корпус 1, кім. 308, факультет інформатики,
кафедра математики
квітень Фізико-математичний факультет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Олійник Богдана Віталіївна,
тел. (+38044) 425 43 08
e-mail: lepekhats[at]ukma.kiev.ua
ХХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Україна: історія, культура, пам'ять» пр. Перемоги 37, корпус 7, кафедра історії квітень Факультет соціології і права
Зав. каф. історії проф.. С.О.Костилєва
тел. (+38044) 204-90-23
e-mail: kafhistory_ntuu_kpi[at]ukr.net
Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Погляд у майбутнє приладобудування» пр. Перемоги 37, корпус 1 квітень Приладобудівний факультет
Трасковський В.В.,
тел. (044) 204-96-18
е-mail: v.mikitenko[at]nil-psf.kpi.ua
ІІ міжнародна конференція Інновації в галузі промислової фільтраціі - Donaldson»
International Scientific Conference Innovation in industrial filtration - Donaldson
пр. Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 299-1 квітень Механіко-машинобудівний інститут
Семінська Наталія Валеріївна,
тел. (+38044) 204-86-44;
e-mail: seminska[at]ukr.net,
pgm[at]kpi.ua
ІХ Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» (ПРІТС 2017)
ІХ International Scientific Conference conference of undergraduate and graduate students «Prospects for Development of Information-Telecommunication Technologies and Systems» (PDITS 2017)
пров. Індустріальний, 2, корпус 30 квітень Інститут телекомунікаційних систем
Якорнов Є.А.,
тел. (+380 44) 236-40-14, 204-98-21
e-mail: yakornov[at]its.kpi.ua

http://www.its.kpi.ua/conferences
Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки,техніки та освіти» пр. Перемоги 37, НТБ м.Г.І.Денисенка квітень Фізико-математичний факультет
Пономаренко Лілія Петрівна
067-279-66-29.
e-mail: ucava[at]ukr.net
Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки «Інновації молоді машинобудуванню» пр. Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 299-1 квітень Механіко-машинобудівний інститут
голова орг. комітету
Луговський Олександр Федорович,
тел. (+38044) 204-86-44;
e-mail: pgm[at]kpi.ua
Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Інтелект. Інтеграція. Надійність».
International students and young scientists conference «Intelligence, Integration, Reliability».
пр. Перемоги 37,
корпус 28, кім. 206, 308
квітень Факультет авіаційних і космічних систем
Прохорчук Олександр Віталійович,
тел. (+380 44) 204-8317
oleksandr.prokhorchuk[at]gmail.com;
http://pskla.kpi.ua/
IV Міжнародна науково-практична конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2017»

ІV International Scientific Conference «Automation and computer-integrated technologies – 2017»
пр. Перемоги 37, корпус 19, кафедра АХВ квітень Інженерно-хімічний факультет
Ковалюк Дмитро Олександрович
тел. 067-938-09-80
e-mail: dmytro.kovalyuk[at]gmail.com
http://ahv.kpi.ua/
ХХ. Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки ФСП-2017» пр. Перемоги 37, корпус 7, кім 9 квітень Факультет соціології і права
Акімова О.А.
тел. (+380 44) 236 81 87
e-mail: olena.kasatkina[at]gmail.com
Голова НТСА ФСП Прищепа Вікторія
моб. 050-858-62-53
ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи» пр. Перемоги 37, корпус 1 квітень Приладобудівний факультет
Клочко Т.Р.,
тел. (044) 204-83-02,
е-mail: klotchko[at]psf.ntu-kpi.kiev.ua
Науковий міжнародний семінар «Неопределенность в измерениях: научные, прикладные, нормативные и метрологические аспекты» (UM-2017)
International scientific and technical workshop
«Uncertainty in measurements: scientific, applied,
standard and methodical aspects» (UM-2017)
м. Кишенеу, Молдова квітень – травень Факультет авіаційних і космічних систем
Туз Юліан Михайлович
тел. (+380 44) 204-98-93
e-mail: tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Сайт: http://aed.kpi.ua
Всеукраїнський науковий семінар National Instruments (оргкомітет)
Темою заходу є актуальні питання підготовки фахівців в області метрології, інформаційно-вимірювальних систем та технологій.
пр Перемоги, 37, корпус 18, кім. 329 квітень – травень Факультет авіаційних і космічних систем, кафедра АЕД, Центр сучасних технологій National Instruments
Туз Юліан Михайлович
тел. +38 (044) 204-98-93
e-mail tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Шантир Діана Сергіївна
095-577-59-23
IV міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)».
IV th International Scientific Conference Sustainable development - XXI century: management, technologies, models (scientific readings n. to Igor Nedin)
вул. Політехнічна, 6, корпус 5 11-12
травня
Теплоенергетичний факультет
Сегеда І.В.,
тел: (050) 695-54-43,
e-mail: dariaszeg[at]yahoo.com
Молодіжний симпозіум Міжнародного електрохімічного товариства (МЕТ) International Society of Electrochemistry (ISE) пр. Перемоги, 37, корпус 4, кафедра технології електрохімічних виробництв 18-19 травня Хіміко-технологічній факультет д.т.н. проф. О.В. Лінючева
тел. (+38044) 204-82-06,
моб 097-215-79-77
e-mail: o_lin[at]xtf.kpi.ua
 
IV Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та наукових співробітників «Інженерія поверхні. Комплексний підхід» вул. Дашавська 6/2, корпус 23
кафедра інженерії поверхні
25-26 травня Зварювальний факультет
ас. Степанов Д.В.
тел. (+38044) 204-98-13
e-mail:schweiser1[at]gmail.com
ІХ Міжнародна науково-технічна конференція  «Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017»
ІХ -th International scientific and technical conference «New materials and technologies in machinebuilding-2017»
вул. Політехнічна, 35, корпус 9, ауд. 203-9, кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів 30-31 травня Інженерно-фізичний факультет Ямшинський М.М.
(+38) 050-546-06-83,
(+38) 097-290-86-16,
+38(044) 204-82-16
metalcasting[at]ukr.net
http://metalcasting.kpi.ua
XIV Міжнародна науково-практична конференція «Творчість людяності як людяність творчості»
XIV International scientific and practical conference "Creativity of humanity as humanity of creativity"
пр. Перемоги 37, корпус 7, ауд. 530
кафедра філософії
травень Факультет соціології і права
Зав. кафедри філософії проф. Новіков Б.В.
тел. (+38044) 204-92-71, 204-81-56
VII Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
VII International scientific and practical conference «Legal regulation of social relations in democratic Ukrainian state»
пр. Перемоги 37, корпус 7, кім. 325-329
кафедра господраського та адміністративного права та
кафедра публічного права
травень Факультет соціології і права
зав. кафедри д.ю.н. Кравчук О.О.
тел. (+38044) 204-91-61 (60)

http://afgp.kpi.ua
к.ю.н. Чепульченко Т.О.
e-mail: kpp_fsp_kpi[at]ukr.net
http://tdp.kpi.ua
Пряміцин Вячеслав Юрійович
тел.063-361-02-86
ХVІIІ Міжнародна конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті»
XVIІI International Conference «Renewable energy and energy efficiency in the XXI century»
вул. Політехнічна, 37, корпус 20 травень Факультет електроенерготехніки
та автоматики
к.т.н., доц. Чумак
Вадим Володимирович
тел. (+38044) -85-77
моб. 050-208-38-43
e-mail: chumack_kpi[at]ukr.net;
Сайт: http://www.ive.org.ua/
ХІ науково-технічна конференція студентів та аспірантів радіотехнічного факультету
«Радіоелектроніка в ХХІ столітті»
вул. Політехнічна 12, корпус 17 травень Радіотехнічний факультет Відповідальний секретар оргкомітету: Овсяник Юрій Антонович
тел. (+38044) 204-90-38
e-mail: ovsianyk[at]ukr.net
Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»
 
International Scientific Conference "Fluid mechanics in engineering practice"
пр. Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 299-1
кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки
травень Механіко-машинобудівний інститут
Луговський Олександр Федорович,
Семінська Наталія Валеріївна,
учений секретар
тел. (+38044) 204-86-44;
e-mail: seminska[at]ukr.net,
pgm[at]kpi.ua
XІX Міжнародна науково-практична конференція «Системний аналіз та інформаційні технології»
XІX International Scientific Conference «System Analysis and Information Technologies «
пр. Перемоги, 30, ННК «ІПСА» травень Інститут прикладного системного аналізу
О.Л.Опаріна, І.О. Савченко
тел. (+38044) 204-81-46

http://sait.kpi.ua
sait[at]sait.org.ua
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи видавничого бізнесу у контексті розвитку медійного ринку України» вул. Володимирська, 7, корп.25
кафедра ОВПК
травень Видавничо-поліграфічний інститут
Шевченко І.Б.,
тел. (+38044) 279-07-12
e-mail: conf_ovpk[at]vpi.kiev.ua
ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство»
ХХ International Scientific Conference "Ecology. Human. Society"
пр. Перемоги 37, корпус 19,
каф. Е та ТРП
травень Інженерно-хімічний факультет
Бенатов Данило Емілович
тел. 050-382-81-57
e-mail: daniel[at]benatov.kiev.ua
http://www.ecoconference.kiev.ua
Всеукраїнська конференція, присвячена Дням науки
«Автоматизація експериментальних досліджень»
пр. Перемоги 37, корпус 28, кім. 206, 308.
кафедра АЕД
травень Факультет авіаційних і космічних систем
Добролюбова Марина Валеріївна
097-596-89-74

Сайт: http://aed.kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Капіталізм, популізм, модернізаація»

International Scientific Conference "Capitalism, populism, modernization"
пр. Перемоги 37, корпус 7,
кафедра соціології
травень-червень Факультет соціології і права
Зав.кафедри соціології, д.соц.н., проф. Кутуєв П.В.
тел. (+38044) 204-85-26, 204-94-03
e-mail: kpi.sociology[at]i.ua
VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти»
International Scientific Conference "Theoretical and practical problems in metal forming"
пр. Перемоги 37, корпус 1, кімн. 036-1 кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів травень-червень Механіко-машинобудівний інститут
д.т.н. проф. Тітов В.А.,
тел. (+38044) 204-80-33
телефон/факс (044) 204-83-99
e-mail: k_OMD[at]ukr.net
V Всеукраїнська студентська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» пр. Перемоги 37, корпус 19,
каф. ХПСМ
08 – 09 червня Інженерно-хімічний факультет Колосов Олександр Євгенович
тел. (+38044) 204-92-77
факс (+38044) 236-95-48
e-mail: kpicpsm[at]ukr.net, cpsm[at]kpi.ua
Міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» (ВОТТП-17-2017)

International Scientifically-Technical Conference «Measuring and Computing Devices in Technological Processes» (MCDТP-17-2017)
м. Одеса (Затока) червень Факультет авіаційних і космічних систем
Туз Юліан Михайлович
тел. (+38044) 204-98-93
tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Шевченко Костянтин Леонідович
тел. (+38044) 204-98-93
e-mail: autom1[at]meta.ua (оргкомітет)
Сайт: http://aed.kpi.ua
Науково-технічна конференція, присвячена 100-річчю з дня народження проф., д.т.н. Орнатського П.П.
В організації приймають участь кафедри ІВТ і АЕД (з запрошенням зарубіжних учнів Орнатського П.П.)
пр. Перемоги 37, корпус 28, кім. 206, 308 червень Факультет авіаційних і космічних систем
Яремчук Н.А.,
Туз Юліан Михайлович
тел. (+38044) 204-98-93, 204-82-20
tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Володарський Євген Тимофійович
моб. 066-515-28-97
Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка,технологія
та інженерна освіта»
пр. Перемоги 37, корпус 1, кімн. 299-1 червень Механіко-машинобудівний інститут
заст. директора з наукової роботи Луговський Олександр Федорович,
тел. (+38044) 204-86-44
Семінська Наталія Валеріївна,
e-mail:seminska[at]ukr.net,
mmі[at]kpi.ua
5th IEEE* International Black Sea Conference on Communications and Networking (IEEE BlackSeaCom’2017) Стамбул, Турція липень – вересень Інститут телекомунікаційних систем
Ільченко М.Ю
тел. (+38044) 236-62-23, 204-98-21,
e-mail: ilch[at]kpi.ua
Глоба Лариса Сергіївна,
(+38044) 204-98-91,
e-mail: lgloba[at]its.kpi.ua
http://www.its.kpi.ua
Міжнародний науковий симпозіум «Метрология и метрологическое обеспечение – 2017».

National Scientific Symposium with international participation «Metrology and Metrology Assurance – 2017»
м. Созополь, Болгарія вересень Факультет авіаційних і космічних систем
Володарський Євген Тимофійович
тел. (+38044) 204-98-93
Сайт: http://aed.kpi.ua
ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки
(УкрМіКо’2017)

ІЕЕЕ International Scientific Conference of Information - telecommunication Technologies
and Radioelectronics (UkrMiCo’2017)
Одеса 9 – 13 вересня Інститут телекомунікаційних систем
Ільченко М.Ю - співголова конференції
тел. (+38044) 236-62-23, 204-98-21,
e-mail: ilch[at]kpi.ua
http://ukrcon.kpi.ua/
Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи»
International Scientifically-Technical Conference «Metrology, Information Measuring Technology and Systems»
м. Харків вересень – жовтень Факультет авіаційних і космічних систем
Туз Юліан Михайлович
тел. (+38044) 204-98-93
tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Добролюбова Марина Валеріївна
097-596-89-74

Сайт: http://aed.kpi.ua
ХVIІІ Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука
ХVIІІ International Scientific Conference named. Acad. М. Kravchuk
пр. Перемоги 37, корпус 1
каф.математичного аналізу та теорії ймовірностей
20 жовтня Фізико-математичний факультет
Гайдей Віктор Олександрович
тел. (+38044) 204-97-40
e-mail: matan[at]kpi.ua,
victor144169[at]gmail.com
ІX науково-практичний семінар «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення»
«The economic security of the state, scientific and technological aspects of software».
вул. Політехнічна, 6, корпус 5 23-24
жовтня
Теплоенергетичний факультет
Караєва Н.В.,
тел: 097 627-24-25,
e-mail: nv_karaeva[at]ukr.net
Всеукраїнська науково-практична конференція:
«Інтернет речей; впливи на інформаційне право та право інтелектуальної власності»
пр. Перемоги 37, корпус 7, каф.інформаційного права та права інтелектуальної власності жовтень Факультет соціології і права
Зав.кафедри
к.ю.н. С.Ю. Петряєв
тел. (+38044) 204-91-59
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
V Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка»
V International Scientific Conference «Scientific School of Roman Ivanchenko»
вул. Академіка Янгеля, 1/37, корп.8,
кафедра ВС та Р
жовтень Видавничо-поліграфічний інститут
Побідаш Ірина Леонідівна,
тел.:067-783-65-09,
e-mail: ivanchenkokonf[at]gmail.com
XV міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»
XV International scientific-technical conference «Mathematical and Software Tools for Intellectual Systems»
(MPZIS-2017)
м. Дніпропетровськ листопад Інститут прикладного системного аналізу
Проф.Н.Д. Панкратова
тел./факс.(+38044) 204-84-47
О.М. Кісельова
моб. 096-582 9270
е-mail: natalidmp[at]gmail.com
http://iasa.kpi.ua/
IX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління»
IX International scientific and practical conference “Modern problems of management”
пр. Перемоги 37, корпус 7,
кафедра теорії та практики управління
листопад Факультет соціології і права
Зав. кафедри ТПУ
Іщенко А.М.
тел. (+38044) 204-81 87
Міжнародна науково-практична конференція «Історична соціологія капіталізму: чи має капіталізм майбутнє?»
Historical sociology of capitalism: does capitalism have a future?
пр. Перемоги 37, корпус 7,
кафедра соціології
листопад Факультет соціології і права
Зав. кафедри соціології, д.соц.н., проф. Кутуєв П.В.
тел. (+38044) 204-85-26, 204-94-03
e-mail: kpi.sociology[at]i.ua
ХIІІ Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні» пр. Перемоги 37, корпус 1 листопад Приладобудівний факультет
Войтко Сергій Васильович
тел. (044) 204-91-03
е-mail: s.voytko[at]kpi.ua
ХІ науково-практична студентська конференція «Актуальні питання економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» вул. Володимирська, 7, корп.25
кафедра ОВПК
листопад Видавничо-поліграфічний інститут
Шевченко І.Б.,
тел. (+38044) 279-07-12
e-mail: conf_ovpk[at]vpi.kiev.ua
Конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості»
вул. Політехнічна, 6, корпус 5 листопад Теплоенергетичний факультет
д.т.н., проф. каф. ТЕУ Т та АЕС Кєсова Л.О.
Шелешей Т.В.
тел. (+38044) 236-10-34, 204-95-26
e-mail: Nirtef[at]kpi.ua
VI Всеукраїнська науково-практична конференція: «Глушковські читання» пр. Перемоги 37, корпус 7, кафедра філософії листопад Факультет соціології і права
Зав. кафедри філософії проф. Новіков Б.В.
тел. (+38044) 204-92-71, 204-81-56
Міжнародна науково-технічна конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах - 7»
International scientific and technical conference «Materials for application in extreme conditions-7»
вул. Політехнічна 35, корпус 9
 
29 листопада-
1 грудня
Інженерно-фізичний факультет
Чернега С.М.
Тел.: +38(044) 204-95-45
+38(044) 204-91-56
моб. +38 0669909035
smchernega[at]ukr.net;
http://iff.kpi.ua
XII Конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання»
XI International conference of students and young scientists «Technology and equipment pre-serving resources and energy»
пр. Перемоги 37, корпус 19, каф. МАХНВ листопад-грудень Інженерно-хімічний факультет
Степанюк Андрій Романович
тел. (+38044) 204-84-00
е-mail: ynk[at]kpi.ua
сайт: http://ci.kpi.ua
XII Конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»
пр. Перемоги 37, корпус 19, каф. МАХНВ листопад-грудень Інженерно-хімічний факультет
Степанюк Андрій Романович
тел. (+38044) 204-84-00
е-mail: ynk[at]kpi.ua
сайт: http://ci.kpi.ua
XI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики»
XI International Scientific Conference of young scientists, graduate students and "Modern Problems of Electric Power Engineering and Automatics"
вул. Політехнічна, 37, корпус 20 04 – 08 грудня Факультет електроенерготехніки та автоматики
к.т.н., доц. Чумак Вадим Володимирович
тел. (+38044) 204-85-77
моб. 050-208-38-43,
е-mail: сhumack_kpi[at]ukr.net;
2 платформи:
  1. http://conf.fea.kpi.ua/ (Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики");
  2. http://jour.fea.kpi.ua/ (Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики").
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука та техніка ХХІ століття»
All-Ukrainian Students’ Scientific and Practical Conference «Science and Technology of the XXI century»
пр. Перемоги 37, корпус 7
кафедри англійської мови технічного спрямування №1 та №2, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3,
кафедра української мови, літератури та культури, кафедра мовної підготовки іноземців
07 грудня Факультет лінгвістики
Фещук Алла Михайлівна
тел. (+38044) 204-85-37

е-mail: kpiconf[at]ukr.net
Сайт: http://konfist.fl.kpi.ua
VІ Всеукраїнська студентська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» пр. Перемоги 37, корпус 19, каф. ХПСМ 14 – 15 грудня Інженерно-хімічний факультет
Колосов Олександр Євгенович
тел. (+38044) 204-92-77
факс (+38044) 236-95-48
e-mail: kpicpsm[at]ukr.net,
cpsm[at]kpi.ua
VI міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті»
VI International Scientific Conference "Mathematics in the modern technical university"
пр. Перемоги 37, корпус 1, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей грудень Фізико-математичний факультет
Гайдей Віктор Олександрович
тел. (+38044) 204-97-40
e-mail: matan[at]kpi.ua, victor144169[at]gmail.com
ХІ науково-практична конференція студентів ІХФ «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» пр. Перемоги 37, корпус 19, кафедра АХВ грудень Інженерно-хімічний факультет
Ковалюк Дмитро Олександрович
тел. 067-9380980
e-mail: dmytro.kovalyuk[at]gmail.com
http://ahv.kpi.ua/

* Захід відбувається в КПІ ім. Ігоря Сікорського (03056, м.Київ), якщо не вказано інше місце проведення

Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon План проведення наукових та науково-технічних заходів на 2017 рік802.94 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій