Ви є тут

План проведення наукових та науково-технічних заходів на 2017 рік


План проведення наукових та науково-технічних заходів

Науковці університету організують та проводять ряд наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Наукові заходи – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

Назва НТЗ Місце проведення* Термін проведення Відповідальна особа (ПІБ, телефон, факс, е-mail, cайт)
Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології. м. Славське 23-27 січня Факультет авіаційних і космічних систем
Володарський Євген Тимофійович
тел. (+38044) 204-98-93
Добролюбова Марина Валеріївна
097-596-89-74

Сайт: http://aed.kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»
«Modern approaches and innovation tendencies in teaching English»
пр. Перемоги 37, корп. № 7
кафедри англійської мови технічного спрямування №1 та №2,
кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3,
кафедра української мови, літератури та культури,
кафедра мовної підготовки іноземців
28 лютого Факультет лінгвістики
Лубянова Олеся Валеріївна,
моб (097)874-00-63,
тел. (+38044) 204-82-05
е-mail :lubyanova_o[at]ukr.net
Сайт: http://modernconf.fl.kpi.ua
Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки»
Секція «Автоматизація експериментальних досліджень»
пр. Перемоги 37
корп. № 28,
кім. 206, 308
лютий Факультет авіаційних і космічних систем
Прохорчук Олександр Віталійович,
тел. (+38044) 204-83-17
oleksandr.prokhorchuk[at]gmail.com;
http://pskla.kpi.ua/
Добролюбова Марина Валеріївна
097-596-89-74

Сайт: http://aed.kpi.ua
ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» пр. Перемоги 37
корп. № 1
16-17 березня Факультет менеджменту та маркетингу,
д.е.н., проф. Войтко Сергій Васильович,
тел. (+38044) 204-98-60
e-mail s.voytko[at]kpi.ua
к.е.н., доц. Скоробогатова Наталя Євгенівна
nskorobogatova[at]ukr.net
сайт кафедри: http://ied.kpi.ua/
e-mail організаційного комітету конференції: istc[at]ukr.net
Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»
РТПСАС-2017, International Scientific and Technical Conference
“Radio Engineering Fields, Signals, Devices and Systems”
REFSDS’2017
вул. Політехнічна,
корп. 17, кім. 310
21-27 березня Радіотехнічний факультет Голова організаційного комітету: Реутська Юлія Юріївна,
тел. (+38044) 362-98-51,
моб 093-547-58-02
е-mail: rtpsas[at]kpi.ua
http://conf.rtf.kpi.ua
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука XXI століття: виклики, пріоритети, перспективи досліджень»
All-Ukrainian Students’ Scientific and Practical Conference «Science of the XXI century: challenges, priorities and perspectives of research»
 
пр. Перемоги 37, корп. № 7
кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
22 березня Факультет лінгвістики
Івашкевич Леся Сергіївна,
тел. (+38044) 204-83-11
е-mail : studkonf2017[at]ukr.net
Сайт http://ktppnm.kpi.ua/
XII Конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»
пр. Перемоги 37, корп. 19, каф. МАХНВ березень – квітень Інженерно-хімічний факультет
Степанюк Андрій Романович
тел. (+38044) 204-84-00
е-mail: ynk[at]kpi.ua
сайт: http://ci.kpi.ua
XI Міжнародна конференція студентів, аспірантів і моло-дих вчених «Ресурсоенерго-зберігаючі технології та обладнання».
XI International conference of students and young scientists «Technology and equipment pre-serving resources and energy»
пр. Перемоги 37, корп. 19
каф. МАХНВ
березень – квітень Інженерно-хімічний факультет
Степанюк Андрій Романович
тел. (+38044) 204-84-00
е-mail: ynk[at]kpi.ua
сайт: http://ci.kpi.ua
Х Міжнародна науково-технічна WEB-конференції «Композиційні матеріали»
IX International Scientific and Technical WEB-Conference "Composite Materials"
пр. Перемоги,37, корп. № 21 каф. ХТКМ 03 – 28 квітня Кафедра ХТКМ, Хіміко-технологічний факультет
Свідерський В.А.
тел. (+38044) 204-86-05, секретар Мельник Л.І., 063-421-24-97
e-mail: xtkm[at]kpi.ua
сайт: http://htkm.kpi.ua
XVII Міжнародна науково-технічна конференція
студентів і аспірантів «Друкарство молоде»
17th International Scientific and Technical Conference for Undergraduate and Graduate Students «Drukarstvo Molode»
вул. Володимирська, 7, корп.25,
вул. Академіка Янгеля, 1/37, корп.8, кім. 82
04-06 квітня Видавничо-поліграфічний інститут,
голова секретаріату
Зоренко Оксана Володимирівна, тел. (+38044) 204-84-23
e-mail: raster[at]vpf.ntu-kpi.kiev.ua
druk.molode.vpi.kpi.ua[at]gmail.com
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення».
Дистанційна конференція
вул. Політехнічна, 6,
корп. № 5
15 квітня Теплоенергетичний факультет
Карпенко Е.Ю.
тел. (+38044) 204-95-25,
e-mail: karpenko.eugene[at]gmail.com,
http://apeps.kpi.ua/
V Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна металургія: Вчора, сьогодні, завтра» вул. Політехнічна 35, корпус 9, кафедра фізико-хімічних основ технології металів 18-19
квітня
Інженерно-фізичний факультет
Михаленков К.В.
+38(044) 204-85-16

http://fhotm.kpi.ua/
ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій 2017»
ХІ International Science and Technology Conference «Modern Challenges in Telecommunications 2017»
пров. Індустріальний, 2, корпус 30 18-21
квітня
Інститут телекомунікаційних систем
Ільченко М.Ю
тел. (+38044) 236-62-23, 204-98-21,
e-mail: ilch[at]kpi.ua

http://conferenc.its.kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція
«Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»
«Languages of Professional Communication: linguocultural, cognitive, discursive, translation-related and methodological aspects»
пр. Перемоги, 37, корп. № 7
кафедра теорії, практики та перекладу англ. мови, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
20 квітня Факультет лінгвістики
Глінка Наталія Вікторівна,
тел. (+38044) 204-81-01
е-mail : ktppam[at]ukr.net
Сайт: http://ktppam.kpi.ua
Х міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів»
10th International Students, Post-graduates and Young Scientists Conference «Perspective Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Materials Design»
вул. Політехнічна 35, корпус 9, кафедра фізики металів
ауд. 206-9
20-21 квітня Інженерно-фізичний факультет
Лобачова Г.Г.
+38(044) 204-97-74
е-mail : lgg22[at]ukr.net,
galyna[at]kpm.kpi.ua;
Сайт: http://kpm.kpi.ua
IEEE 37th Міжнародна конференція «Електроніка та нанотехнології» (ELNANO-2017)
IEEE 37th International conference on Electronics and Nanotechnology
(ELNANO-2017)
пр. Перемоги, 37
корпус 14
20-28 квітня Факультет електроніки
Тімофєєв В.І.
тел.: (+38044) 204-94-12
е-mail: elnano[at]ieee.org.ua
Веб-сайт: http://elnano.kpi.ua
XІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія - ХХІ століття» вул. Політехнічна, 18 корпус 21 квітня Факультет біотехнології та
біотехніки
Маринченко Л.В.
тел. (+38044) 204-80-54
е-mail lolitamar[at]ukr.net
XV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики».
XV International scientific conference of graduate students, undergraduates and students "Modern problems of scientific support energy"
вул. Політехнічна, 6, корп. № 5 25 квітня Теплоенергетичний факультет
Письменний Є.М.
тел. (+380 44) 204-95-26,
e-mail: nirtef[at]kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії» вул. Янгеля, 16/2 26-28 квітня Факультет біомедичної інженерії
Максименко Віталій Борисович,
Білошицька Оксана Костянтинівна,
e-mail:
biloshitska.oksana[at]gmail.com,
biomedconf[at]gmail.com
VІ- Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених» пр. Перемоги 37, корп. № 1
кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
27-28 квітня Фізико-математичний факультет
Юрчук Володимир Петрович
тел. (+38044) 204-94-46
e-mail: geometry[at]kpi.uа
Всеукраїнська науково-практична конференція:
«Правове забезпечення кібербезпеки та право інтелектуальної власності: взаємозв`язок»
пр. Перемоги 37, корп. № 7
кафедра інфор. права та права інтелектуальної власності
квітень Факультет соціології і права
Зав.кафедри
к.ю.н. С.Ю. Петряєв
тел. (+38044) 204-91-59
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»
International Scientifically-Technical Conference
Gyrotechnology, Navigation,
Movement Control and Aerospace Technic Engineering
Section «Information Technology»
пр. Перемоги 37
корп. № 28, кім. 206, 308
квітень Факультет авіаційних і космічних систем
Секція «Автоматизація експериментальних досліджень»
Туз Юліан Михайлович
тел. (+380 44) 204-98-93
e-mail: tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Добролюбова Марина Валеріївна
097-596-89-74

Сайт: http://aed.kpi.ua
Всеукраїнський науково-технічний семінар з наскрізної підготовки за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» м. Дніпро 27-28 квітня Факультет авіаційних і космічних систем
Володарський Євген Тимофійович
тел. (+38044) 204-98-93
(оргкомітет)
Сайт: http://aed.kpi.ua
VI Ввсеукраїнська наукова конференція молодих вчених з математики та фізики «Актуальні проблеми сучасної математики і фізики та методики їх навчання» НаУКМА,
04070
вул. Г. Сковороди, 2
корпус 1, кім. 308, факультет інформатики,
кафедра математики
квітень Фізико-математичний факультет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Олійник Богдана Віталіївна,
тел. (+38044) 425 43 08
e-mail: lepekhats[at]ukma.kiev.ua
ХХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Україна: історія, культура, пам'ять» пр. Перемоги 37, корп. 7, кафедра історії квітень Факультет соціології і права
Зав. каф. історії проф.. С.О.Костилєва
тел. (+38044) 204-90-23
e-mail: kafhistory_ntuu_kpi[at]ukr.net
Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Погляд у майбутнє приладобудування» пр. Перемоги 37, корп. № 1 квітень Приладобудівний факультет
Трасковський В.В.,
тел. (044) 204-96-18
е-mail: v.mikitenko[at]nil-psf.kpi.ua
ІІ міжнародна конференція Інновації в галузі промислової фільтраціі - Donaldson»
International Scientific Conference
Innovation in industrial filtration - Donaldson
пр. Перемоги, 37,
корп. 1, кімн. 299-1
квітень Механіко-машинобудівний інститут
Семінська Наталія Валеріївна,
тел. (+38044) 204-86-44;
e-mail: seminska[at]ukr.net,
pgm[at]kpi.ua
ІХ Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем»
(ПРІТС 2017)
ІХ International Scientific Conference conference of undergraduate and graduate students «Prospects for Development of Information-Telecommunication Technologies and Systems» (PDITS 2017)
пров. Індустріальний, 2, корпус 30 квітень Інститут телекомунікаційних систем
Якорнов Є.А.,
тел. (+380 44) 236-40-14, 204-98-21
e-mail: yakornov[at]its.kpi.ua

http://www.its.kpi.ua/conferences
Міжнародна молодіжна науково-практична конференція
«Історія розвитку науки,техніки та освіти»
пр. Перемоги 37
НТБ м.Г.І.Денисенка
квітень Фізико-математичний факультет
Пономаренко Лілія Петрівна
067-279-66-29.
e-mail: ucava[at]ukr.net
Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, присвячена дню Науки «Інновації молоді машинобудуванню» пр. Перемоги, 37,
корп. 1, кімн. 299-1
квітень Механіко-машинобудівний інститут
голова орг. комітету
Луговський Олександр Федорович,
тел. (+38044) 204-86-44;
e-mail: pgm[at]kpi.ua
Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Інтелект. Інтеграція. Надійність».
International students and young scientists conference «Intelligence, Integration, Reliability».
пр. Перемоги 37
корп. № 28,
кім. 206, 308
квітень Факультет авіаційних і космічних систем
Прохорчук Олександр Віталійович,
тел. (+380 44) 204-8317
oleksandr.prokhorchuk[at]gmail.com;
http://pskla.kpi.ua/
IV Міжнародна науково-практична конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2017»
ІV International Scientific Conference «Automation
and computer-integrated technologies – 2017»
пр. Перемоги 37, корп. 19
кафедра АХВ
квітень Інженерно-хімічний факультет
Ковалюк Дмитро Олександрович
тел. 067-938-09-80
e-mail: dmytro.kovalyuk[at]gmail.com
http://ahv.kpi.ua/
ХХ. Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки ФСП-2017» пр. Перемоги 37, корпус 7, кім 9 квітень Факультет соціології і права
Акімова О.А.
тел. (+380 44) 236 81 87
e-mail: olena.kasatkina[at]gmail.com
Голова НТСА ФСП Прищепа Вікторія
моб. 050-858-62-53
ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи» м.

пр. Перемоги 37, корп. № 1
квітень Приладобудівний факультет
Клочко Т.Р.,
тел. (044) 204-83-02,
е-mail: klotchko[at]psf.ntu-kpi.kiev.ua
Науковий міжнародний семінар «Неопределенность в измерениях: научные, прикладные, нормативные и метрологические аспекты» (UM-2017)
International scientific and technical workshop
«Uncertainty in measurements: scientific, applied,
standard and methodical aspects» (UM-2017)
м. Кишенеу,
Молдова
квітень – травень Факультет авіаційних і космічних систем
Туз Юліан Михайлович
тел. (+380 44) 204-98-93
e-mail: tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Сайт: http://aed.kpi.ua
Всеукраїнський науковий семінар National Instruments (оргкомітет)
Темою заходу є актуальні питання підготовки фахівців в області метрології, інформаційно-вимірювальних систем та технологій.
пр Перемоги, 37, корп. 18, кім. 329 квітень – травень Факультет авіаційних і космічних систем, кафедра АЕД, Центр сучасних технологій National Instruments
Туз Юліан Михайлович
тел. +38 (044) 204-98-93
e-mail tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Шантир Діана Сергіївна
095-577-59-23
IV міжнародна науково-практична конференція
«Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)».
IV th International Scientific Conference Sustainable development - XXI century: management, technologies, models (scientific readings n. to Igor Nedin)
вул. Політехнічна, 6, корп. № 5 11-12
травня
Теплоенергетичний факультет
Сегеда І.В.,
тел: (050) 695-54-43,
e-mail: dariaszeg[at]yahoo.com
Молодіжний симпозіум Міжнародного електрохімічного товариства (МЕТ) International Society of Electrochemistry (ISE)
пр. Перемоги, 37,
корп. 4, кафедра технології електрохімічних виробництв
18-19 травня Хіміко-технологічній факультет д.т.н. проф. О.В. Лінючева
тел. (+38044) 204-82-06,
моб 097-215-79-77
e-mail: o_lin[at]xtf.kpi.ua
 
IV Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та наукових співробітників «Інженерія поверхні. Комплексний підхід» вул. Дашавська 6/2,
корпус 23
кафедра інженерії поверхні
25-26 травня Зварювальний факультет
ас. Степанов Д.В.
тел. (+38044) 204-98-13
e-mail:schweiser1[at]gmail.com
ІХ Міжнародна науково-технічна конференція  «Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017»
ІХ -th International scientific and technical conference «New materials and technologies in machinebuilding-2017»
кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів,
вул. Політехнічна, 35, корп. № 9, ауд. 203-9
30-31 травня Інженерно-фізичний факультет Ямшинський М.М.
(+38) 050-546-06-83,
(+38) 097-290-86-16,
+38(044) 204-82-16
metalcasting[at]ukr.net
http://metalcasting.kpi.ua
XIV Міжнародна науково-практична конференція «Творчість людяності як людяність творчості»
XIV International scientific and practical conference "Creativity of humanity as humanity of creativity"
пр. Перемоги 37, корп. № 7, ауд. 530
кафедра філософії
травень Факультет соціології і права
Зав. кафедри філософії проф. Новіков Б.В.
тел. (+38044) 204-92-71, 204-81-56
VII Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
VII International scientific and practical conference «Legal regulation of social relations in democratic Ukrainian state»
пр. Перемоги 37, корп. 7, кім. 325-329
кафедра господраського та адміністративного права та
кафедра публічного права
травень Факультет соціології і права
зав. кафедри д.ю.н. Кравчук О.О.
тел. (+38044) 204-91-61 (60)

http://afgp.kpi.ua
к.ю.н. Чепульченко Т.О.
e-mail: kpp_fsp_kpi[at]ukr.net
http://tdp.kpi.ua
Пряміцин Вячеслав Юрійович
тел.063-361-02-86
ХVІIІ Міжнародна конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті»
XVIІI International Conference «Renewable energy and energy efficiency in the XXI century»
вул. Політехнічна, 37, корпус 20 травень Факультет електроенерготехніки
та автоматики
к.т.н., доц. Чумак
Вадим Володимирович
тел. (+38044) -85-77
моб. 050-208-38-43
e-mail: chumack_kpi[at]ukr.net;
Сайт: http://www.ive.org.ua/
ХІ науково-технічна конференція студентів та аспірантів радіотехнічного факультету
«Радіоелектроніка в ХХІ столітті»

вул. Політехнічна 12, корп. № 17
травень Радіотехнічний факультет Відповідальний секретар оргкомітету: Овсяник Юрій Антонович
тел. (+38044) 204-90-38
e-mail: ovsianyk[at]ukr.net
Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»
 
International Scientific Conference "Fluid mechanics in engineering practice"
пр. Перемоги, 37,
корп. 1, кімн. 299-1
кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки
травень Механіко-машинобудівний інститут
Луговський Олександр Федорович,
Семінська Наталія Валеріївна,
учений секретар
тел. (+38044) 204-86-44;
e-mail: seminska[at]ukr.net,
pgm[at]kpi.ua
XІX Міжнародна науково-практична конференція
«Системний аналіз та інформаційні технології»
XІX International Scientific Conference «System Analysis and Information Technologies «
м. Київ
пр. Перемоги, 30
ННК «ІПСА»
травень Інститут прикладного системного аналізу
О.Л.Опаріна, І.О. Савченко
тел. (+38044) 204-81-46

http://sait.kpi.ua
sait[at]sait.org.ua
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Проблеми та перспективи видавничого бізнесу у контексті розвитку медійного ринку України»
вул. Володимирська, 7, корп.25
кафедра ОВПК
травень Видавничо-поліграфічний інститут
Шевченко І.Б.,
тел. (+38044) 279-07-12
e-mail: conf_ovpk[at]vpi.kiev.ua
ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство»
ХХ International Scientific Conference "Ecology. Human. Society"

пр. Перемоги 37, корп. 19,
каф. Е та ТРП
травень Інженерно-хімічний факультет
Бенатов Данило Емілович
тел. 050-382-81-57
e-mail: daniel[at]benatov.kiev.ua
http://www.ecoconference.kiev.ua
Всеукраїнська конференція, присвячена Дням науки
«Автоматизація експериментальних досліджень»
пр. Перемоги 37
корп. № 28,
кім. 206, 308.
кафедра АЕД
травень Факультет авіаційних і космічних систем
Добролюбова Марина Валеріївна
097-596-89-74

Сайт: http://aed.kpi.ua
Міжнародна науково-практична конференція «Історична соціологія модернів: Україна в регіональних та глобальних вимірах»
Historical sociology of modernities: Ukraine in regional and global dimensions
пр. Перемоги 37, корпус 7,
кафедра соціології
травень-червень Факультет соціології і права
Зав.кафедри соціології, д.соц.н., проф. Кутуєв П.В.
тел. (+38044) 204-85-26, 204-94-03
e-mail: kpi.sociology[at]i.ua
VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти»
International Scientific Conference
Theoretical and practical problems in metal forming
пр. Перемоги 37
корп. 1, кімн. 036-1 кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
травень-червень Механіко-машинобудівний інститут
д.т.н. проф. Тітов В.А.,
тел. (+38044) 204-80-33
телефон/факс (044) 204-83-99
e-mail: k_OMD[at]ukr.net
V Всеукраїнська студентська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» пр. Перемоги 37, корп. 19,
каф. ХПСМ
08 – 09 червня Інженерно-хімічний факультет Колосов Олександр Євгенович
тел. (+38044) 204-92-77
факс (+38044) 236-95-48
e-mail: kpicpsm[at]ukr.net, cpsm[at]kpi.ua
Міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» (ВОТТП-17-2017)
International Scientifically-Technical Conference «Measuring and Computing Devices in Technological Processes»
(MCDТP-17-2017)
м. Одеса (Затока) червень Факультет авіаційних і космічних систем
Туз Юліан Михайлович
тел. (+38044) 204-98-93
tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Шевченко Костянтин Леонідович
тел. (+38044) 204-98-93
e-mail: autom1[at]meta.ua (оргкомітет)
Сайт: http://aed.kpi.ua
Науково-технічна конференція, присвячена 100-річчю з дня народження проф., д.т.н. Орнатського П.П.
В організації приймають участь кафедри ІВТ і АЕД (з запрошенням зарубіжних учнів Орнатського П.П.)
пр. Перемоги 37
корп. № 28,
кім. 206, 308
червень Факультет авіаційних і космічних систем
Яремчук Н.А.,
Туз Юліан Михайлович
тел. (+38044) 204-98-93, 204-82-20
tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Володарський Євген Тимофійович
моб. 066-515-28-97
Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка,технологія
та інженерна освіта»
пр. Перемоги 37
корп. 1, кімн. 299-1
червень Механіко-машинобудівний інститут
заст. директора з наукової роботи Луговський Олександр Федорович,
тел. (+38044) 204-86-44
Семінська Наталія Валеріївна,
e-mail:seminska[at]ukr.net,
mmі[at]kpi.ua
5th IEEE* International Black Sea Conference on Communications and Networking
(IEEE BlackSeaCom’2017)
Стамбул, Турція липень – вересень Інститут телекомунікаційних систем
Ільченко М.Ю
тел. (+38044) 236-62-23, 204-98-21,
e-mail: ilch[at]kpi.ua
Глоба Лариса Сергіївна,
(+38044) 204-98-91,
e-mail: lgloba[at]its.kpi.ua
http://www.its.kpi.ua
Міжнародний науковий симпозіум «Метрология и метрологическое обеспечение – 2017».
National Scientific Symposium
with international participation
«Metrology and Metrology Assurance – 2017»
м. Созополь, Болгарія вересень Факультет авіаційних і космічних систем
Володарський Євген Тимофійович
тел. (+38044) 204-98-93
Сайт: http://aed.kpi.ua
ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки
(УкрМіКо’2017)
ІЕЕЕ International Scientific Conference of Information - telecommunication Technologies
and Radioelectronics
(UkrMiCo’2017)
Одеса 9 – 13 вересня Інститут телекомунікаційних систем
Ільченко М.Ю - співголова конференції
тел. (+38044) 236-62-23, 204-98-21,
e-mail: ilch[at]kpi.ua
http://ukrcon.kpi.ua/
Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи»
International Scientifically-Technical Conference
«Metrology, Information Measuring Technology and Systems»
м. Харків вересень – жовтень Факультет авіаційних і космічних систем
Туз Юліан Михайлович
тел. (+38044) 204-98-93
tuz[at]aer.ntu-kpi.kiev.ua
Добролюбова Марина Валеріївна
097-596-89-74

Сайт: http://aed.kpi.ua
ХVIІІ Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука
ХVIІІ International Scientific Conference named. Acad. М. Kravchuk
пр. Перемоги 37, корп. № 1
каф.математичного аналізу та теорії ймовірностей
20 жовтня Фізико-математичний факультет
Гайдей Віктор Олександрович
тел. (+38044) 204-97-40
e-mail: matan[at]kpi.ua,
victor144169[at]gmail.com
ІX науково-практичний семінар «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення»
«The economic security of the state, scientific and technological aspects of software».
вул. Політехнічна, 6, корп. № 5 23-24
жовтня
Теплоенергетичний факультет
Караєва Н.В.,
тел: 097 627-24-25,
e-mail: nv_karaeva[at]ukr.net
Всеукраїнська науково-практична конференція:
«Інтернет речей; впливи на інформаційне право та право інтелектуальної власності»

пр. Перемоги 37, корп. 7, каф.інформаційного права та права інтелектуальної власності
жовтень Факультет соціології і права
Зав.кафедри
к.ю.н. С.Ю. Петряєв
тел. (+38044) 204-91-59
e-mail: Kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
V Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка»
V International Scientific Conference «Scientific School of Roman Ivanchenko»
вул. Академіка Янгеля, 1/37, корп.8,
кафедра ВС та Р
жовтень Видавничо-поліграфічний інститут
Побідаш Ірина Леонідівна,
тел.:067-783-65-09,
e-mail: ivanchenkokonf[at]gmail.com
XV міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне
забезпечення інтелектуальних
систем»
XV International scientific-technical conference «Mathematical and Software Tools for Intellectual Systems»
(MPZIS-2017)
м. Дніпропетровськ листопад Інститут прикладного системного аналізу
Проф.Н.Д. Панкратова
тел./факс.(+38044) 204-84-47
О.М. Кісельова
моб. 096-582 9270
е-mail: natalidmp[at]gmail.com
http://iasa.kpi.ua/
IX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління»
IX International scientific and practical conference “Modern problems of management”
пр. Перемоги 37, корп. 7,
кафедра теорії та практики управління
листопад Факультет соціології і права
Зав. кафедри ТПУ
Іщенко А.М.
тел. (+38044) 204-81 87
Міжнародна науково-практична конференція «Історична соціологія капіталізму: чи має капіталізм майбутнє?»
Historical sociology of capitalism: does capitalism have a future?
пр. Перемоги 37, корп. 7,
кафедра соціології
листопад Факультет соціології і права
Зав. кафедри соціології, д.соц.н., проф. Кутуєв П.В.
тел. (+38044) 204-85-26, 204-94-03
e-mail: kpi.sociology[at]i.ua
ХIІІ Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні» пр. Перемоги 37, корп. № 1 листопад Приладобудівний факультет
Войтко Сергій Васильович
тел. (044) 204-91-03
е-mail: s.voytko[at]kpi.ua
ХІ науково-практична студентська конференція
«Актуальні питання економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі»
м.
вул. Володимирська, 7, корп.25
кафедра ОВПК
листопад Видавничо-поліграфічний інститут
Шевченко І.Б.,
тел. (+38044) 279-07-12
e-mail: conf_ovpk[at]vpi.kiev.ua
Конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості»
вул. Політехнічна, 6, корп. № 5 листопад Теплоенергетичний факультет
д.т.н., проф. каф. ТЕУ Т та АЕС Кєсова Л.О.
Шелешей Т.В.
тел. (+38044) 236-10-34, 204-95-26
e-mail: Nirtef[at]kpi.ua
VI Всеукраїнська науково-практична конференція: «Глушковські читання» пр. Перемоги 37, корп. 7,
кафедра філософії
листопад Факультет соціології і права
Зав. кафедри філософії проф. Новіков Б.В.
тел. (+38044) 204-92-71, 204-81-56
Міжнародна науково-технічна конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах - 7»
International scientific and technical conference «Materials for application in extreme conditions-7»
вул. Політехнічна 35, корпус 9
 
29 листопада-
1 грудня
Інженерно-фізичний факультет
Чернега С.М.
Тел.: +38(044) 204-95-45
+38(044) 204-91-56
моб. +38 0669909035
smchernega[at]ukr.net;
http://iff.kpi.ua
XII Конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання»
XI International conference of students and young scientists «Technology and equipment pre-serving resources and energy»
пр. Перемоги 37, корп. 19,
каф. МАХНВ
листопад-грудень Інженерно-хімічний факультет
Степанюк Андрій Романович
тел. (+38044) 204-84-00
е-mail: ynk[at]kpi.ua
сайт: http://ci.kpi.ua
XII Конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»
пр. Перемоги 37, корп. 19, каф. МАХНВ листопад-грудень Інженерно-хімічний факультет
Степанюк Андрій Романович
тел. (+38044) 204-84-00
е-mail: ynk[at]kpi.ua
сайт: http://ci.kpi.ua
XI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми електро-енерготехніки та автоматики»
XI International Scientific Conference of young scientists, graduate students and "Modern Problems of Electric Power Engineering and Automatics"
вул. Політехнічна, 37, корпус 20 04 – 08 грудня Факультет електроенерготехніки та автоматики
к.т.н., доц. Чумак Вадим Володимирович
тел. (+38044) 204-85-77
моб. 050-208-38-43,
е-mail: сhumack_kpi[at]ukr.net;
2 платформи:
  1. http://conf.fea.kpi.ua/ (Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики");
  2. http://jour.fea.kpi.ua/ (Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики").
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Наука та техніка ХХІ століття»
All-Ukrainian Students’ Scientific and Practical Conference
«Science and Technology of the XXI century»

пр. Перемоги 37, корп. № 7
кафедри англійської мови технічного спрямування №1 та №2, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3,
кафедра української мови, літератури та культури, кафедра мовної підготовки іноземців
07 грудня Факультет лінгвістики
Фещук Алла Михайлівна
тел. (+38044) 204-85-37
е-mail: kpiconf[at]ukr.net
Сайт: http://konfist.fl.kpi.ua
VІ Всеукраїнська студентська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» пр. Перемоги 37, корп. 19,
каф. ХПСМ
14 – 15 грудня Інженерно-хімічний факультет
Колосов Олександр Євгенович
тел. (+38044) 204-92-77
факс (+38044) 236-95-48
e-mail: kpicpsm[at]ukr.net,
cpsm[at]kpi.ua
VI міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті»
VI International Scientific Conference "Mathematics in the modern technical university"
пр. Перемоги 37, корп. № 1
кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
грудень Фізико-математичний факультет
Гайдей Віктор Олександрович
тел. (+38044) 204-97-40
e-mail: matan[at]kpi.ua, victor144169[at]gmail.com
ХІ науково-практична
конференція студентів ІХФ «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
пр. Перемоги 37, корп. 19,
кафедра АХВ
грудень Інженерно-хімічний факультет
Ковалюк Дмитро Олександрович
тел. 067-9380980
e-mail: dmytro.kovalyuk[at]gmail.com
http://ahv.kpi.ua/

* Захід відбувається в КПІ ім. Ігоря Сікорського (03056, м.Київ), якщо не вказано інше місце проведення

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій